Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Julupprop från kyrkoledare: "Vi kräver human migrationspolitik"

Samtidigt som vi gläder oss i adventstid och förbereder oss för att ta emot julens stora gåva, nås vi av alltfler rapporter om människor som är på flykt under svåra omständigheter, skriver en rad kyrkoledare i dagens debattartikel, som menar att de står kvar vid kraven från förra årets upprop.

Debatt · Publicerad 00:00, 13 dec 2017

Samtidigt som vi gläder oss i adventstid och förbereder oss för att ta emot julens stora gåva, nås vi av alltfler rapporter om människor som är på flykt under svåra omständigheter. Nu senast från Libyen, där människor säljs som slavar, eller Myanmar, där rohingyer tvingas lämna sina hem.

Vår jord är en osäker plats för många människor. Mest utsatta är barnen. Varje dag tvingas barn att fly hemifrån. Enligt UNHCR är mer än 65 miljoner människor på flykt, varav 28 miljoner är barn. Det är betydligt fler än för bara några år sedan och den högsta siffran sedan andra världskriget.

Julen är hoppets tid, då vi påminns om barnet som föddes i stallet och som räddar världen. Julbudskapet berättar om hur Gud synligt träder in som människa och föds under enkla omständigheter mitt i en stormig värld.

Redan efter några dagar tvingades barnet med sina föräldrar att fly till ett annat land. Psalmen "När juldagsmorgon glimmar, jag vill till stallet gå” målar upp en bild av frid och lugn, men situationen förändrades snabbt: ”Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig” (Matt 2:13).

Julbudskapet är både en källa till hopp och en utmaning till handling.

Den vuxne Jesus visar kärlek i ord och handling: att älska sin nästa och att särskilt se till människor vars liv präglas av fattigdom, maktlöshet och diskriminering. Som kyrkliga ledare uppmanar vi alla att uthålligt stödja varandra i arbetet för en bättre värld att leva i. Medkänsla och viljan att engagera sig för andra är grundläggande mänskliga egenskaper.”Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig” (Matt 25:40).

Kyrkor i hela världen gör varje dag storartade insatser för människor på flykt. Här hemma finns många engagerade medlemmar i våra kyrkor som möter asylsökande och nyanlända. En del av dem är utvisningshotade och söker desperat vår hjälp efter det att myndigheterna har avsagt sig ansvaret för dem.

Andra upplever att deras rätt till en rättssäker prövning inte har tillgodosetts. Vi möter människor som bryts ner av oron för familjemedlemmar som sitter fast i krigsdrabbade områden.

Vi lever i ett Sverige där ledande politiker ifrågasätter asylrättens existens som grundläggande mänsklig rättighet. I dagens Sveriges fortsätter Migrationsverket att skicka tillbaka asylsökande till Afghanistan, trots den svåra säkerhetssituationen. I dagens Sverige ses det från vissa håll som ett orimligt önskemål att familjer på flykt ska få möjlighet att återförenas.

För ett år sedan initierade kyrkorna ”Juluppropet – för en human migrationspolitik”. 80 000 personer skrev på de tre kraven till regeringen. Engagemanget i kyrkorna var stort.

I dag, ett år senare, ser vi få tecken på en mer human svensk migrationspolitik. Som kyrkor har vi inte ändrat inställning.

Vi står fortfarande kvar vid Juluppropets tre krav, som handlar om att ge barn, unga och familjer trygghet och framtidstro. Vi uppmanar regeringen att:

• Ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro

• Ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv

• Undanröj praktiska hinder mot familjeåterförening

Till sist ber vi tillsammans med en av julens psalmer:

Du barn av Betlehem, vi ber:

Ge våra ögon ljus och rena hjärtat,

att vi kan med dig bli barn hos Gud.

Nu sjunger änglaskaror Guds lov, och vi med dem.

O kom till oss, bli hos oss kvar,

Guds Son. Immanuel!

(Psalm 115, vers 3, "O Betlehem, du lilla stad")

Vi lever i ett Sverige där ledande politiker ifrågasätter asylrättens existens som grundläggande mänsklig rättighet.

KD vill förebygga brott genom stärkta familjer

Politik. Ett förstatligande av sjukvården var första prioritet när Kristdemokraternas partiledare talade på... lördag 17/4 08:00

Tusen poliser till räcker inte för att hindra ungdomsbrottslighet

Ledare En ny studie från Brottsförebyggande rådet (Brå) visar att unga som döms för rån eller våld mot... lördag 17/4 00:10

Att förlåta betyder inte att jag säger att det som hände var okej.

Ungkrönika Jag sitter och lyssnar på min vän på andra sidan träbordet. Hon beskriver hur hennes hjärta har... lördag 17/4 00:00

Israel allt populärare i Europa – men håller trenden?

Israelkommentar Den framgångsrika vaccinerings­kampanjen i Israel och de förbättrade relationerna till arab­världen...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier