Men Jesus sade till Simon: ”Var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor.”
Lukasevangeliet 5:10b

Världen idag

Israelexpert: ”Bilden blir totalt felaktig”

Svar på Micael Grenholm debatt­artikel "Jesus står inte för ockupation" publicerat den 18 mars.

Debatt · Publicerad 00:00, 22 mar 2013
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Huvudpremisserna i Grenholms artikel, publicerad den 18 mars, är att Israel är en ockupationsmakt. Hans icke uttalade men likväl tydliga budskap är att det är Israels fel, och att de kan göra slut på det om de bara vill. Detta är en så allvarlig vridning av de riktiga förhållandena att bilden blir totalt felaktig.
Det finns inte utrymme för en historielektion, men faktum är att Israel fick kontroll över Västbanken i ett försvarskrig. Sedan kriget 1967 har varken de palestinska araberna eller övriga araber gjort mycket som skulle få israelerna att tro att de vill ha fred. Tvärtemot! Fientligheterna fortsätter fram till i dag, när det öppet talas om att utplåna den judiska staten.

Det kan påstås att denna form av tal bara är retorik och menat för internt bruk. Problemet är att tusentals israeler i så fall blivit dödade och brutalt mördade på grund av den "retoriken". Men trots det så finns det ett stort antal israeler, runt 60 procent enligt vissa, som stödjer tvåstatslösningen. Ett ännu större antal tror inte att lösningen kommer att ge fred, men är alltså likväl villiga till att prova.
Vad det säger oss är att Israel per i dag behåller kontrollen över Västbanken, inte därför att de är en desperat ockupationsmakt som har maktbegär (faktum är att om Israel skulle bedömas efter samma mått som de andra 192 medlemsländerna i FN skulle man aldrig tala om "ockupation" över huvud taget). Israel förblir
i områdena eftersom det inte skulle leda till fred att överge dem.

Grenholm presenterar ett tänkbart scenario där en tvåstatslösning leder till vänskap mellan judar och araber och därefter en enstatslösning. Själv kan jag tänka mig ett mer realistiskt scenario där en tvåstatslösning leder till etableringen av en arabisk terrorstat och tjänar som brofäste för andra nationer som är fiender till Israel. Detta scen­ario är mer realistiskt riktigt därför att det faktiskt har hänt, och inte bara en gång. Libanon och Gaza är exempel där terrororganisationer tagit över områden som Israel lämnat.

Det är svårt att förstå den skandinaviska naiviteten som Gren­holm representerar. Den har inte någon som helst grund i den verklighet som Israel lever i. Man har kanske tillåtelse att vara naiv när man sitter riskfritt i sitt skandinaviska fredsparadis. Men man har inte lov att begära av Israel att riskera sin existens.
Ett sista ord om kristnas hållning till Israel. Det finns ord för kristna som är "oslagbara". Om man talar om rättfärdighet, fred och kärlek, är det ingen som kan undgå att säga amen. Om man talar om ockupation och orättfärdighet får kristna rysningar längs ryggen. Problemet i Grenholms artikel, som i många liknande, är att dessa begrepp rycks ur sina sammanhang och resultatet blir en form av manipulation.

Men låt det stå klart att det finns absolut inget omoraliskt i att stötta Israel, inklusive deras närvaro i Judeen och Samarien. Tvärtom är stöd till Israel både moraliskt, rättfärdigt och bibliskt. Israels närvaro i Judeen och Samarien kan försvaras med historiska, judiska, moraliska och humanitära argument. Den judiska staten har hela tiden sträckt ut handen för fred, men har tvingats till krig i självförsvar. Om Grenholm vill styrka chanserna för fred i Mellanöstern bör han därför göra vad han kan för att stötta Israel – och hellre fördöma dem som använder terrorism och hjälteförklarar terrorister.

Roar Sörensen
har två masters från Hebrew University i Jerusalem (en i Israelsk politik och samhälle
och en annan i judisk civilisation) och har bott i Jerusalem i åtta år.

Läs mer

Varför får inte Israel stöd av kyrkor?
Jesus står inte för ockupation
Politisk korrekthet definierar inte sanningen

Människor i Nordkorea och Kuba behöver frihet och mat, de behöver våra böner.

Gästkrönika Häpnadsväckande stora framsteg har sen Berlinmurens fall gjorts i Polen och baltstaterna vad gäller... lördag 24/7 00:00

FN-konferens mot rasism ledde till ny våg av antisemitism

Israelkommentar Denna höst har det gått tjugo år sedan FN:s världskonferens mot rasism gick av stapeln i Durban,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier