Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Hög tid ställa IS-krigare inför rätta

Om Sverige och Nederländarna tillsammans lägger fram ett konkret förslag i FN:s säkerhetsråd skulle det kunna bidra till att en internationell tribunal äntligen kommer till stånd och den islamiska statens folkmordsbrott får en rättslig prövning, skriver Mikael Oscarsson, KD, som i morgon debatterar frågan i riksdagen med utrikesminister Margot Wallström.

Debatt · Publicerad 09:12, 13 mar 2018

IS/Daesh brutalitet och övergrepp mot kristna, yazidier och icke-sunnitiska muslimer chockade en hel värld.

Efter det oerhörda som skedde är i dag befolkningens sår i nordöstra Syrien allt annat än läkta. Byarna ligger öde, dels till följd av IS-terroristernas vandalisering och plundring, dels på grund av osäkerheten kring framtiden i en region med betydande närvaro av terrorism. Dessa öde byar är en dyster symbol för alla de områden som tidigare bebotts av kristna och som ockuperades av Islamiska staten. Platserna är befriade, terroristerna har drivits bort, men befolkningen vågar inte återvända.

De kristna byarna på Nineveslätten i norra Irak, belägna runt miljonstaden Mosul, befriades för ett drygt halvår sedan. Men likt de öde husen i nordöstra Syrien står många hem i området tomma. Barnens leksaker ligger spridda på marken, inga glada skratt hörs mellan husväggarna och de som anländer för att renovera sina hem tvingas inte sällan återvända till flyktinglägren på grund av brist på mat och vatten.

Den kristna befolkningen i Irak har minskat dramatiskt, från 1,4 miljoner till färre än 250 000.

Många av IS/Daesh-krigarna kom från Europa. Enligt beräkningar från Säpo reste cirka 300 personer från Sverige till Syrien och Irak under perioden 2012–2016 för att ansluta sig till extremistiska terroristgrupper, i första hand IS/Daesh. Under våren 2017 hade cirka 150 personer återvänt till Sverige och cirka 40 har bekräftats eller tros ha blivit dödade under sin tid i IS.

Tack vare Lars Adaktussons engagerade arbete har Europaparlamentet erkänt övergreppen som folkmord. Även Europarådet har fastslagit att ”IS/Daesh i Syrien och Irak har begått folkmordshandlingar mot kristna, yazidier och icke-sunnitiska muslimer i avsikt att utplåna dessa grupper helt eller delvis, liksom andra brott enligt internationell lag.”

Europarådet anser att medlemsländerna bör erkänna att folkmordet begåtts av IS/Daesh och vidta särskilda åtgärder för att förebygga och straffa dessa och andra brott enligt internationell rätt.

Trots denna uppmaning från Europarådet har Margot Wallström och den svenska regeringen inte velat definiera övergreppen som folkmord.

Den 22 februari i år antog Nederländernas parlament en resolution som uppmanar landets regering att lägga fram konkreta förslag i FN:s säkerhetsråd i syfte att kunna åtala och straffa terrorister kopplade till IS/Daesh. Tyvärr finns det nämligen ännu ingen internationell rättsmekanism som prövar IS/Daesh brott.

Den nyss antagna nederländska resolutionen bygger på Europarådets ställningstagande om IS-krigare. Enligt Europarådet är FN:s folkmordskonvention tillämplig i sammanhanget och medlemsstaterna är därför skyldiga att åtala misstänkta förövare. Det handlar om de tusentals européer, inklusive hundratals svenska medborgare, som deltagit i strid för islamiska staten.

Nu är det så att både Sverige och Nederländerna för närvarande är medlemmar av FN:s säkerhetsråd.

Jag har därför begärt en riksdagsdebatt – som äger rum i morgon tisdag – med utrikesminister Margot Wallström.

Mina frågor till ministern är:

Delar den svenska regeringen uppfattningen att den är skyldig att åtala IS/Daesh-krigare för folkmord? Är den svenska regeringen beredd att göra gemensam sak med den nederländska regeringen och tillsammans lägga fram ett förslag i FN:s säkerhetsråd för att inrätta en internationell domstol för IS/Daesh-krigare?

Om Sverige och Nederländarna tillsammans lägger fram ett konkret förslag i säkerhetsrådet skulle det kunna bidra till att en internationell tribunal äntligen kommer till stånd och den islamiska statens folkmordsbrott får en rättslig prövning. Detta skulle ha en mycket stor betydelse. IS/Daesh-krigare från Sverige och andra länder kan då komma att dömas skyldiga till folkrättens värsta och mest avskyvärda brott – och tiotusentals drabbade få en möjlighet till upprättelse.

Om Margot Wallström svarar ja på mina frågor i riksdagen i morgon kan Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd äntligen användas i ett sammanhang som på allvar betyder något. Det är hög tid att ställa IS-krigare inför rätta!

Om Margot Wallström svarar ja på mina frågor i riksdagen i morgon kan Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd äntligen användas i ett sammanhang som på allvar betyder något.

Har politikerna lärt sig läxan från förra valkampanjen?

Israelkommentar Man skulle kunna tro att med två val så tätt inpå varandra som april och september, borde resultaten bli ganska lika. Men det är verkligen inte...

Ger miljoner för ökad judisk säkerhet i Malmö

Samhälle. Judiska församlingen i Malmö får 40 miljoner kronor av företagsledarna Lennart Blecher och Dan Olofsson för att kunna öka säkerheten, rapporterar...