Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Har SD en kristen människosyn?

Debatt · Publicerad 07:00, 25 aug 2010
Till min förvåning möter jag en liten minoritet engagerade kristna som säger sig vilja rösta på Sverigedemokraterna i det kommande valet.
För mig som kristen är det otänkbart att rösta på Sverigedemokraterna. Jag menar nämligen att de har en rasistisk människosyn som inte är förenlig med kristen tro. Det står var och en fritt att ifrågasätta detta, men jag skulle vilja be er att först ta del av följande fakta, varav många är hämtade från forskningsstiftelsen Expo, http://skola.expo.se.
Sverigedemokraterna bildas 1988, och har sitt ursprung i den tydligt främlingsfientliga grupperingen Bevara Sverige svenskt. Partiets två första talesmän, Anders Klarström och Ola Sundberg gör sig kända genom nazistiskt förflutet, mordhot och grovt kränkande uttalanden.
År 1993 griper polisen tre skinnskallar under Vänsterpartiets förstamajmöte. Vid kroppsvisitation visar det sig att de bär på en skarpladdad handgranat.
Två av skinnskallarna är sverigedemokrater, och en av dem är Sverigedemokraternas ungdomsförbunds förste ordförande, Robert Vesterlund.
År 1996 inför nye partiledaren Mikael Jansson uniformsförbud på partiets möten, vid denna tid är uniformer fortfarande vanligt förekommande.

I sin valkampanj år 2004 tar Sverigedemokraterna hjälp av den belgiske mångmiljonären och antisemiten Bernhard Mengel.
År 2008 avslöjar tidningen Expressen i samarbete med Expo att sex SD-politiker på olika sätt stöttat nazistiska rörelser under det gångna året.
År 2009 offentliggör Sveriges Radios program Kaliber ljudupptagningar med högt uppsatta SD-politiker. En SD-politiker i Göteborg berättar på ett partimöte att hans son inte får ta med sig en somalisk kompis hem: "Hade han gjort det hade jag behövt byta ut hela golvet", säger politikern.

Andra inspelningar avslöjar hur ungdomsförbundets styrelse, tillika med partiledaren Jimmie Åkesson, sjunger sånger som hyllar mordet på en svensk statsminister, Olof Palme. Ungdomsförbundets ordförande Erik Almqvist tillsammans med andra ur ungdomsförbundet spelar och sjunger med i texter av det uttalat nazistiska bandet Fyrdung. William Petzäll, vice ordförande i ungdomsförbundet, sjunger "Friheten leve", den svenska nationalsocialismens mest välkända sång. Jimmie Åkessons reaktion på inspelningarna när de släpps, är att han känner sig kränkt eftersom de har gjorts utan tillåtelse.
Fram till 1999 hade SD inskrivet i sitt partiprogram att alla utomeuropeiska invandrare som kommit efter 1970 skulle köras ut ur landet. Men det var då, kan inte ett parti förändras? Uppenbarligen har SD inte förändrats nämnvärt.
Läser man SD:s partiprogram framträder ett parti som bakom en välpolerad retorik för fram en traditionell nationalistisk, läs rasistisk och främlingsfientlig, agenda.

Man kan ha åsikter om svensk invandrings- och integrationspolitik. Man kan också ha åsikter om wallraffande och hemliga bandupptagningar. Faktum kvarstår dock, Sverigedemokraternas människosyn så som den konsekvent tagit sig uttryck under partiets existens, är inte förenlig med kristen tro. Jonny Martinsson
Teologistuderande

Trump väntas prioritera religionsfrihet framför klimatmöte

FN. Om klimatmålen i Parisavtalet ska nås måste mer göras – och fortare. Nu samlar FN:s generalsekreterare till ett peppande toppmöte där nio så kallade...

Likt Daniel bör vi vägra kompromissa

Ledare En högintressant och högaktuell bok i Bibeln är Daniel. Profeten Daniel var verksam under perioden 605–539 f Kr. Han är ett stort föredöme för oss...