Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid.
Psaltaren 121:7-8

Världen idag

Genmäle: ”Kränkande” att tillskrivas en åsikt man inte har

Debatt · Publicerad 11:23, 26 mar 2021
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Är det ”kränkande för Adaktusson att stå för livsrätt”, undrar Världen idag i en ledartext ( 20/3). Svaret finns i mitt partis principprogram:

”Rätten till liv är den grundläggande förutsättningen för övriga mänskliga rättigheter. Det absoluta och okränkbara människovärdet är således knutet till människans existens, från tillblivelsen till livets slut. Mot denna bakgrund anser vi att rätten till liv ska grundlagsfästas.”

Självklart är det inte ”kränkande att stå för livsrätt”, det har jag heller aldrig hävdat. Däremot är det kränkande att tillskriva någon en uppfattning som vederbörande inte har – oavsett vilken fråga det gäller.

Utgångspunkt för artikeln i Världen idag tycks vara att jag vid voteringar i Europaparlamentet har ställts inför valet att rösta ja eller nej till abort. Så är det inte, även om Dagens Nyheter och Kristdemokraternas politiska motståndare framgångsrikt sprider den myten. 

Ingen av de uppmärksammade voteringarna i Europaparlamentet har handlat om lagstiftning i abortfrågan. Omröstningarna har handlat om beslutsnivån – i vilken mån ytterligare makt på det sociala området ska överföras från medlemsländerna till EU:s beslutsfattare i Bryssel.

Lika tydlig som Kristdemokraternas och min åsikt är när det gäller principen att politiska beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt, lika tydlig är den i sakfrågan. I partiets medicinsk-etiska program från 2009 står det:

”Kvinnan och fostret är två skyddsvärda individer. Därför måste samhället sträva efter att minska antalet aborter. Detta ska ske inom en lagstiftning som ger kvinnan rätt att fatta det avgörande beslutet om abort under graviditetens första del.”

Detta var min uppfattning när jag satt i Europaparlamentet och det är min uppfattning i dag.

Ingen av de uppmärksammade voteringarna i Europa- parlamentet har handlat om lagstiftning i abortfrågan.

Migrationsfrågor kräver klokskap snarare än känsloreaktioner

Ledare All politik och myndighetsutövning innebär att försöka finna rätt balans mellan flera olika... lördag 30/9 00:10

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10