Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk.
Matteusevangeliet 24:1

Världen idag

Från barbari till kulturnation och tillbaka – om svensk skolpolitik

Det moderna västerländska skolsystemet är i princip en kristen uppfinning och det är tack vare de kristna kyrkorna och inte minst det kristna utbildningsväsendet som den västerländska kulturen skapats. Om de kristna skolorna stängs, kommer detta inte att lämna Sverige opåverkat, skriver Rune Imberg och Anders Gerdmar.

Debatt · Publicerad 00:01, 2 jun 2017

Biskop Esaias Tegnér var en ordens man, och han skildrade Sveriges bildningssituation på följande sätt:

All bildning står på ofri grund till slutet,

blott barbariet var en gång fosterländskt

En gång för länge sedan, under den barbariska tid som Tegnér refererade till, reste munken Ansgar till svearna för att börja missionera. Men det var farliga tider, och under seglatsen på Östersjön plundrades båten som han och hans följeslagare färdades på av vikingar. Ansgars följe överlevde trots allt, och kunde så småningom nå kung Björn i Birka, men de hade drabbats av en oerhörd förlust: rövarna hade stulit deras bokinnehav på nästan 40 böcker.

Så börjar Sveriges intellektuella historia runt år 830: med att sjörövare stjäl kyrkliga böcker.  På motsvarande sätt börjar ett nytt avsnitt i både nordisk och europeisk historia med att vikingar bränner det engelska klostret Lindisfarne år 793. Tjuvgodset utgjordes inte i första hand av vanliga biblar utan kanske snarare av en rad gudstjänstböcker: missalen (mässordningar), evangeliarier (kyrkoårets texter), breviarier (bönböcker) med mera, latinska böcker som skulle användas i gudstjänster och i det dagliga bönelivet.

Här kunde Sveriges intellektuella historia ha slutat, men kyrkan gav sig inte. Man skickade fler och fler missionärer till Norden, vilket innebar att Danmark, Norge och Sverige började kristnas på 900-talet, och kort därefter följde Island och Finland.

En av kyrkans viktigaste kulturgärningar har alltid varit att bygga upp skolsystem. För svensk del kan man konstatera, att detta skett vid inte mindre än tre tillfällen.

Den första skolepoken började i tidig medeltid. För att kyrka och församlingar skulle fungera behövdes präster, och präster behövde utbildning. Åtskilliga kloster blev viktiga lärdomscentra. Likaså kom alla domkyrkor med större eller mindre framgång att fungera som skolcentra. Mot slutet av medeltiden fanns det skolor i alla Sveriges städer. För dem som behövde högre utbildning fanns möjlighet att söka sig utomlands, inte minst till universitet i Paris, där dussintals svenskar kunde befinna sig samtidigt. Med tiden började också allt fler söka sig till Tyskland, vilket blev en viktig förklaring till reformationen i Sverige.

Med andra ord: Utan den romersk-katolska kyrkan hade vi knappast haft några skolor över huvud taget i Sverige – och hade vi ens haft ett skriftspråk? Detta exemplifieras speciellt tydligt i Sveriges äldsta skriftliga källor – runstenarna. Man har hittat cirka 2 000 runstenar i landet, varav cirka 75 procent har en kristen text. Även där märks kristendomens betydelse.

Vid reformationsprocessen i Sverige under 1500-talet böljade konflikterna fram och tillbaka. Man kan notera att en rad framträdande personer under denna period återfanns i skolans värld, både på den romersk-katolska och den framväxande evangelisk-lutherska sidan. Inte minst skolan i Stockholm spelade en viktig roll under Johan III:s tid. Till sist, 1593, blev Sverige formellt lutherskt. Detta innebar samtidigt att många av de internationella kontakterna bröts på det intellektuella området, eftersom kontinenten dominerades av romersk-katolska nationer.

Under tidigt 1600-tal börjar den evangeliska kyrkan i Sverige att bygga upp det svenska skolsystemet på nytt, och Uppsala universitet, grundat 1477, börjar samtidigt rustas upp. Nu inträder den andra stora skolepoken i Sverige. Gradvis byggs skolsystemet ut, särskilt i anslutning till domkyrkorna, till exempel i Västerås under biskop Rudbeckius tid. Här läggs grunden till den intellektuella blomstring som kommer på sikt, inte minst med framstående naturvetenskapliga forskare som Linné med flera. Så småningom hade Sverige inte mindre än fyra universitet, alla försedda med en teologisk fakultet som ansvarade för prästutbildningen i landet.

Sverige på 1600-talet hade Europas och världens högsta läskunnighet, alltså mer än i dagens Somalia och Afghanistan. I Leksand vid slutet av 1600-talet kunde 80-90 procent av invånarna läsa, kvinnorna inräknade! Varken kyrkan eller övriga samhället ansåg dock läskunnigheten vara tillräcklig, och många kunde inte skriva. Därför kom omsider folkskolestadgan 1842, där församlingarna under prästens ledning fick ansvar för att alla barn skulle få en grundläggande skolgång. Detta var den tredje stora skolepoken i Sveriges historia. Ingen kan undgå insikten att kyrkan och församlingarna spelade en nyckelroll i den här fasen av svensk skolutveckling. Vid denna tid fanns det inte ens några borgerliga kommuner; dessa skapades först på 1860-talet.

Utifrån den historiska bakgrunden vore det förstås rimligt att den svenska staten och samhället i stort visade en oerhörd tacksamhet över vad den kristna kyrkan betytt för kultur, bildning och skolväsende i Sverige. Inte sant?

Nej, inställningen har märkligt nog blivit helt tvärtom. Under mitten på 1900-talet sekulariserades det svenska skolsystemet. Statsapparaten tog över ansvaret för skolan, vilket i dåvarande situation var en rimlig utveckling. Det orimliga var att man samtidigt gjorde allt man kunde för att försvåra för kyrkliga organisationer att finnas kvar i skolarbetet och inte minst: att driva fristående kristna skolor. Utifrån den ideologiska inriktningen hos dåtidens politiska ledning var det knappast överraskande. Stellan Arvidsson, Sveriges ledande skolpolitiker under Erlander-epoken, drev en medvetet ateistisk linje. Mycket av sin inspiration fann han i diktaturens Östtyskland, som han försvarade till sin död, långt efter Berlinmurens fall.

Ett stort trendbrott skedde 1991-94 under regeringen Bildt. I en allmän privatiseringsvåg från regeringens sida öppnade utbildningsminister Per Unckel upp för fristående aktörer att driva skolor, vilket också fick effekt för kyrkornas del. I nuläget finns det cirka 16 000 skolor i Sverige, av vilka cirka 4 000 (25 procent) är fristående. Majoriteten av ”kristna friskolor” är en rad kyrkligt drivna förskolor. Antalet ”konfessionella friskolor” på grundskole- och gymnasienivå är blygsamt, cirka 80 stycken. Det handlar i praktiken om någon enstaka judisk skola, ett tiotal muslimska och några dussin kristna. I Kristna friskolerådet ingår cirka 60 grundskolor respektive sex kristna gymnasieskolor. Denna lilla rest av ett landsomfattande kyrkligt skolsystem som gav Sverige världens högsta läskunnighet redan på 1600-talet riskerar inte att dö ut. Många av dem fungerar mycket väl och växer. Men de riskerar däremot att förbjudas, vilket vore ett allvarligt ingrepp i strid med FN:s förklaring och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

För våra beslutande politiker torde ovanstående sammanfattning med tydlighet visa att det moderna västerländska skolsystemet i princip är en kristen uppfinning. Detta faktum kanske är obekant för svenska politiker, men det är däremot väl känt för hundratals miljoner människor i Afrika och Asien. De vet att i land efter land har den kristna missionen byggt upp de befintliga skolsystemen och skapat deras skriftspråk. I själva verket är biblar och bibeldelar de första tryckta texterna på hundratals skriftspråk.

Det är tack vare de kristna kyrkorna och inte minst det kristna utbildningsväsendet som den västerländska kulturen skapats. De senaste månaderna har ett antal politiska partier i Sverige drivit på för att kristna kyrkor och organisationer ska förbjudas att driva skolor! Om de kristna skolorna stängs, kommer detta inte att lämna Sverige opåverkat.

Vårt lands möte med den kristna, västerländska kulturen började med en stöld av ett 40-tal böcker. Ska Sverige 1 200 år senare kröna utvecklingen med att stänga de sista kristna skolorna? Om så skulle ske blir kanske framtidens domslut över det tidiga 2000-talet att detta var den tid då barbariet åter blev den svenska linjen.

En av kyrkans viktigaste kulturgärningar har alltid varit att bygga upp skolsystem.

Kritik mot julkyrka utan kors på Rusta

En av Rustas juldekorationer, en kyrka utan kors, har väckt uppmärksamhet på sociala medier. I ett mejl till journalisten Nuri Kino förklarade butiken att man ”valt att ta bort korset för att anpassa för fler kunder”. Nu backar Rusta och meddelar att just denna produkt aldrig haft något kors.

Nyheter · Publicerad 16:47, 14 nov 2019

Det var den syrianske journalisten Nuri Kino som först uppmärksammade att Rusta saluför en dekorationsbelysning i form av en kyrka utan kors. Tre kristna, irakiska familjer hade oberoende av varandra hört av sig till honom från olika delar av landet.

– De har bevittnat folkmord och själva drabbats av förföljelse i sitt hemland. De finner det här obehagligt och vill förstå om detta verkligen är en kyrka och om Rusta i så fall plockat bort korsen, säger Nuri Kino till Världen idag.

Han kontaktade Rustas kundtjänst och fick bland annat följande mejlsvar, som han publicerade i ett inlägg på Facebook:

”Vi på Rusta tar inte ställning i religiösa frågor och välkomnar alla våra kunder oberoende av tro... Vi har därför valt att ta bort korset för att anpassa för fler kunder.”

Nu har Nuri Kino tagit bort sitt inlägg på grund av hat, svordomar och konspirationsteorier mot såväl Rusta som muslimer och judar i kommentarsfältet.

– Inlägget spreds som en löpeld, men jag vill absolut inte bidra till fobier eller näthat av något slag, förklarar han.

Nu har Rusta publicerat ett Facebookinlägg, där de tar tillbaka vad de uppgett tidigare:

”Denna kyrka har aldrig erbjudits med ett kors och de uppgifter som tidigare givits om att ett kors aktivt tagits bort från produkten stämmer inte. Vi beklagar att felaktiga uppgifter gavs från vår sida. Att just denna kyrka med torn saknade kors ansåg vi inte vara ett hinder då kyrkor i vår del av världen kan se väldigt olika ut. Vissa kyrkor har ett torn, andra flera eller inget torn alls. Vissa har kors på tornet, andra en tupp eller inget alls.”

Världen idag har varit i kontakt med Cecilia Gärdestad på Rustas pressavdelning. Hon konstaterar att frågan väcker stort engagemang och beklagar det som hänt.

– Det har blivit ett missförstånd mellan kollegor internt. Vi är hemskt ledsna över att vi varit otydliga initialt och kommunicerat ett felaktigt budskap. Vi har inte aktivt tagit bort korset från produkten, säger hon.

Har ni medvetet valt att köpa in just denna kyrka utan kors för att anpassa er till fler kunder?

– När vi beställde kyrkan reflekterade vi inte över om den hade kors eller inte. Det var inget aktivt val. I dag har vi även varit i kontakt med Svenska kyrkan, som bekräftar att kyrkor kan se väldigt olika ut.

Cecilia Gärdestad uppger att man inte har haft några liknande kyrkor med kors i sitt sortiment tidigare heller, utan att dekorations­byarna är en helt ny produkt­kategori.

– Rusta är som företag religiöst och politiskt obundet. Vi respekterar julen som en otroligt viktig del av kulturen i Sverige och världen. Vi firar jul av olika anledningar, men det är en kristen högtid, naturligtvis.

När vi beställde kyrkan reflekterade vi inte över om den hade kors eller inte.

AF-kaos drabbar de funktionsnedsatta

Nyhet Arbetsmarknad. De har oftast svårast att få jobb. Men kaoset på Arbetsförmedlingen har medfört att nästan tusen personer färre med funktionsnedsättning får hjälp... onsdag 13/11 08:03

Antisemitiska böcker säljs till svenska skolor

Skolpersonal i Östhammars kommun blev bestörta när de upptäckte att de fått antisemitiska och islamistiska läroböcker i persiska, genom den stora läromedelsdistributören LäroMedia. ”Israel och judar kallas ’Satan’”, skriver kommunen till Skolverket.

Nyheter · Publicerad 09:37, 14 nov 2019

Den som först reagerade var kommunens enhetschef för moders­måls­enheten, Zacharias Fjellander, som anade oråd när han bläddrade igenom de persiska böcker från Iran som de hade fått, och såg bilder på Ayatollah Khomeini, soldater och beväpnade barn.

– Så jag ringde en kompis som kan persiska och så träffades vi. Han hade haft de här gymnasieböckerna själv och kände genast igen dem. Han sade: ”Oj, oj, det här är inte okej!”, berättar Fjellander.

Efter en del översättning kunde de konstatera att det fanns både antisemitiska och islamistiska påståenden i de iranska böckerna. På en av gymnasieböckernas förstasida ska det finnas ett citat från Ayatollah Khomeini med lydelsen: ”Om alla kulturer följer islamisk kultur och alla grupper blir muslimer, då kan ingen skada oss.”

I en annan gymnasiebok ska Israel kallas för ”Satan”, både i poetisk och förklarande text, och ungdomar uppmanas att gå in i kampen mot judarna.

– Jag var inte förvånad på ett sätt, eftersom jag vet att det finns problem med antisemitism och radikal islamism i regionen, men samtidigt förskräckt. Det var ändå en väldigt obehaglig känsla, särskilt när jag förstod att det här kan finnas på flera skolor i Sverige, förklarar Fjellander.

Det visade sig också att den personal som hade gjort beställningen inte kände till innehållet i just de här böckerna. Efter att Fjellander kontaktat sina chefer, bestämde de sig för att skriva till både LäroMedia och Skolverket för att de skulle kunna ta till åtgärder.

– Det här står ju så i strid med skolans värdegrund. Svensk skola ska ju vara konfessionslös, konstaterar Fjellander.

LäroMedias Pär Larsson berättar att de agerade omgående när de fick informationen från Öst­hammars kommun.

– Det vi kan göra när vi får vetskap om sådant här, är att vi kan gå in och spärra artiklarna så de inte är beställningsbara, och det gjorde vi samma dag, konstaterar han.

Han förklarar vidare att LäroMedia, som distributör, inte har möjlighet att granska all modersmålslitteratur.

– Vi censurerar ju inte i grund och botten, och vi har inte kunskapen om vad som står i alla de här böckerna. Vi kan ju inte språken, konstaterar han.

Larsson har dock varit i kontakt med den underleverantör som LäroMedia i sin tur fått de aktuella böckerna från – det Göteborgsbaserade Khayyem Books, som enligt Larsson importerar mycket böcker från andra länder som svenska skolor efterfrågar.

– Vi har pratat med honom att de måste ha en granskande roll att inte ta in böcker som inte är lämpliga för svensk skola, säger Larsson.

Trots att det nu har gått ett par veckor sedan deras samtal, konstaterar Larsson att de böcker som LäroMedia spärrat fortfarande ligger ute till försäljning på Khayyem Books egen webbsida.

– Jag rekommenderade honom starkt att ta bort dem från hans utgivning, men det är ju något som är upp till honom, säger Larsson.  

I ett svar på Öst­hammars kommuns skrivelse till Skolverket, konstaterar verkets upplysningstjänst att läromedel självklart ska överensstämma med läroplaner, kurs- och ämnesplaner, men att detta är skolornas egna ansvar.

Skolverkets talesperson svarar också att de tar till sig Öst­hammars synpunkt att de bör informera Sveriges skolor om behovet av att kontrollera undervisnings­materialet i modersmål.

Från Östhammars kommuns sida är man inte nöjda med Skolverkets svar.

– Vad vi är besvikna på är att det här är ett passivt, vagt, intetsägande svar. Det är ju Skolverkets ansvar att ta det här vidare. Det är beklagligt att det inte sker någon kontroll centralt, säger Fjellander.

I en skriftlig kommentar till Världen idag förklarar Skolverkets presschef, Mattias Ragert, att det är flera decennier sedan regering och riksdag beslutade att statligt godkännande av läromedel skulle upphöra.

– Skolverket har alltså inget mandat att agera mot enskilda läromedel. Om vi ska få det, behöver regering och riksdag besluta att vi ska ha den rollen, skriver han.

Världen idag har sökt Khayyem Books för en kommentar, men har vid pressläggningen ännu inte fått svar.

Jag var inte förvånad på ett sätt, eftersom jag vet att det finns problem med antisemitism och radikal islamism i regionen, men samtidigt förskräckt. Det var ändå en väldigt obehaglig känsla, särskilt när jag förstod att det här kan finnas på flera skolor i Sverige.

Gräsrotsrörelse förenar kyrkor i bön för Sverige

Sedan den 1 september pågår bönesatsningen Sverige 365 på olika platser i landet. Församlingar och organisationer ber en vecka var, dygnet runt, och på flera orter har kyrkorna bestämt sig för att be tillsammans. Världen idag fick ett samtal med ledningsgruppen för rörelsen.

Nyheter · Publicerad 07:00, 14 nov 2019

– Det är fantastiskt. Vi är så glada över den enhet vi har fått se, säger Amanda Göransson från 24-7 Sverige.

– Vi märker att detta är fött av den helige Ande. Vi har inte behövt göra så mycket. Församlingarna hör Andens rop och kallelse till bön, det är otroligt uppmuntrande, fortsätter hon.

Visionen för gräsrotsrörelsen Sverige 365 är ett år av ständig bön för landet i en bönestafett från plats till plats. På rörelsens hemsida kan den som vill boka en vecka att ta ansvar för, och hittills har alla veckor blivit fyllda. Däremot finns det luckor veckorna 50 och 52.

– Då är det ledigt för dem som vill skriva upp sig. Vi vill också uppmuntra människor att boka in sig från och med april och framåt, särskilt under sommaren, säger Christian Samuelsson, böneledare på Ralingsåsgården.

Bönen sker enligt 24/7-modellen, där man avskiljer ett rum för bön under en vecka. Dygnets alla timmar delas in i entimmespass, som exempelvis en församling eller organisation hjälps åt att fylla.

Den här veckan har flera församlingar i Leksand gått ihop för att be tillsammans; nästa vecka är det församlingarna i Lysekil som ber.

Flera missionsorganisationer har haft gemensam bön, och i helgen hade Burn 24/7 ett dygn av konstant lovsång tillsammans med OM och Team med uppdrag på Ralingsåsgården.

Flera samarbetsorganisationer är också engagerade. Sista veckan varje månad har Sverigebönen 24/7 tagit på sitt ansvar. Då kan vem som helst vara med och be där man befinner sig.

– Flera har uttryckt att det har känts mycket enklare att be under den här tiden och det är verkligen vår längtan att människor ska upptäcka enkelheten i bön, säger Mike Boije från 24-7 Sverige och Evangeliska brödraförsamlingen i Göteborg.

Amanda Göransson förklarar att den ursprungliga visionen för Sverige 365 inte handlar om prestation.

– Fadern kallar sina barn in i vila och enhet. Från den platsen vill han väcka Sveriges folk och sända dem ut med en missionskallelse. Här finns ett missionsarv som vi tror Gud vill använda, både i Sverige och utomlands, säger hon.

– Det här är något vi tror Gud håller på att göra. Vi vill att bönens Ande ska ge människor en längtan efter bön. Det är inte meningen att vi ska kämpa i egen kraft, tillägger Christian Samuelsson.

Han berättar om två personer, som oberoende av varandra har hört av sig med samma profetiska bild.

– De hade sett Sverige 365 som ett kugghjul. Flera andra böne- och missionsorganisationer var också hjul som började rulla samman tills de blev som en rörelse.

Kämpa för ett bibliskt miljöansvar

Tro och Liv Klimathot. När svenska folket får klimatångest och oroas över klimatfrågan och framtiden, har vi som kristna ett bibliskt budskap att förmedla om förvaltarskap.... tisdag 12/11 00:00

Första signalen är mottagen efter magisk rymdpassage

Vardag För ett år sedan tog den amerikanska rymdsonden Voyager 2 klivet ut i den ”riktiga” rymden. Nu har sonden skickat tillbaka den mest detaljerade... måndag 11/11 08:00

Hon blev Bolivias president – med en bibel i handen

Med en bibel i handen utropade sig högerpolitikern Jeanine Áñez på onsdagen till tillfällig president i Bolivia, med löfte om att utlysa val så fort det blir möjligt.

Nyheter · Publicerad 16:47, 13 nov 2019

Jeanine Áñez, som är vice talman i Bolivias senat, stod enligt konstitutionen näst på tur att ta över, då både den tidigare vicepresidenten och senatsledaren lämnat sina ämbeten i samband med Morales avgång.

Då ledamöterna från Morales socialistparti Mas, som har majoritet i kongressens båda kamrar, bojkottade omröstningen, var senaten långt ifrån beslutsför.

Trots det utropade sig Áñez inför en närmast tom senat till övergångspresident. Hon fick senare stöd av landets författningsdomstol, som hänvisar till en tolkning av konstitutionen.

Vid hennes sida syntes bland annat borgmästaren i La Paz, Luis Fernando Camacho, som blivit en stor hjälte i oppositionsrörelsen efter att i början av förra veckan – trots stora risker – rest till huvudstaden. Detta för att personligen överlämna till president Morales dels en bibel, dels ett brev med krav på presidentens avång.

Samtidigt som Áñez utropades till president hördes hur polisen i närheten sköt tårgas för att försöka skingra protester från sympatisörer till Morales, rapporterar nyhetsbyrån Efe. Den tidigare vänsterledaren lovade samtidigt att ta strid för sin sida från Mexiko, dit han gått i exil efter att ha avgått i vad han beskriver som en kupp.

Militären har skickats ut på gatorna för att bistå polisen i att möta de protester som blossat upp efter Morales avgång i söndags. Redan har sju människor dödats i oroligheter, varav fyra efter att ha blivit skjutna, uppgav myndigheter på tisdagen.

Oroligheterna bröt ut efter det omstridda valet den 20 oktober som vanns av Morales men som oppositionen hävdat präglades av fusk. På söndagen fick de rätt av den panamerikanska samarbetsorganisationen OAS som meddelade att de, i sin undersökning av valet, funnit tydliga tecken på manipulation.

Senare samma dag valde Evo Morales att kliva ner från presidentposten efter att militären uppmanat honom att avgå.

Senaste nytt
Mest lästa just nu

Något av det vackraste kan ligga dolt precis var som helst.

Krönikor Flera kvällar levde han rövare på kajen då vi sjöng från Elidas däck. Denna stora båt som ihop med musik lockar folk att komma nära, hade även fått...