Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

Framtidstro eller stagnation?

Debatt · Publicerad 00:00, 27 jan 2012
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kristdemokraterna befinner sig i en mycket allvarlig kris och, som jag ser det, kommer Rikstinget i Västerås att bli avgörande för om vårt parti kommer att vara ett alternativ för väljarna i valet 2014 eller om vi kommer att förlora vår plats som riksdagsparti, paradoxalt nog samma år som partiet fyller 50 år. 
Efter fem år i regeringen berömmer vi oss själva för att ha fått igenom nästan allt i våra valmanifest. Dessvärre tycks vi inte ha lyckats kommunicera och övertyga väljarna om detta, eftersom belöningen, i form av vunna röster, har uteblivit. Vår självbild är helt klart en annan än den bild våra väljare har, vilken beskrivs tydligt i två valanalyser; vi saknar en tydlig värdebaserad profil, vi saknar tydligt prioriterade sakfrågor, vi lanserar för många budskap utan innehåll, vi är för otydliga och vi framstår som ett stödparti till moderaterna.
Kristdemokraterna förlorade stort i valet 2010. Utan stödröster hade förlusten varit ännu större. I SCB:s partisympatiundersökningar har vi sedan maj 2007, alltså under snart fem års tid, som mest fått 4,8 % (nov 2009). Därefter har vårt stöd konstant minskat undan för undan och låg vid båda mätningarna 2011 på endast 3,8 %. Med den utvecklingen blir det en allt enklare uppgift för enskilda kristdemokrater att vara populärare än sitt parti. 

De senaste fem åren har vi tappat drygt 3.400 medlemmar och antalet medlemmar vid årsskiftet är det lägsta sedan 1974. Många medlemmar och lokalavdelningar känner en tilltagande uppgivenhet. Att vårt väljarstöd minskade med nästan 20 % i kommuner och landsting i det senaste valet gör situationen än värre.

Jag är övertygad om att valet för Kristdemokraterna står mellan framtidstro eller stagnation.  All erfarenhet visar att det är i stort sett omöjligt för en ledning, oavsett bransch, att bryta en lång, negativ trend. Detta gäller inte minst inom politiken. Givet den analysen gäller det att välja ett nytt ledarskap som, i vårt fall, står för en politik, som med utgångspunkt och förankring i kristdemokratins unika värdegrund, förmår att ge människor framtidstro. 
Vi är många som längtar efter ett tydligt, kristdemokratiskt parti som vågar stå upp för denna värdeorienterade politik. Ett parti som inte har som mål att tävla med de andra partierna om väljarna i den trånga socialliberala mittfåran med en politik som inte sträcker sig längre än att den kan vinna de andra allianspartiernas gillande. 
Det är dags att forma vårt kristdemokratiska parti med en ny kultur där vi vägrar klistra etiketter och döma ut varandra utifrån tradition och idé, utan där vi respekterar och välkomnar varandra som kristdemokrater!

Jag vill se ett kristdemokratiskt parti som vågar vara radikalt då det gäller att ta strid för den som är svag, för den som inte kan tala för sig själv, för det unika, okränkbara människovärdet; ett parti som vågar vara socialt ansvarstagande och gå emot orättvisor – inte bara i retoriken, utan i praktiken! 
Jag vill se ett kristdemokratiskt parti som vågar vara så liberalt att man till och med låter föräldrarna själva få välja vilken omsorg som är bäst för deras barn; ett parti som inte lägger sig i och styr och ställer i angelägenheter som den lilla gemenskapen eller enskilda människor kan sköta själv. 
Jag vill se ett kristdemokratiskt parti som också vågar vara konservativt då det gäller synen på flit och företagsamhet med fokus på det som bygger hela Sveriges framtid och välfärd; innovationer, investeringar, ekonomi och arbetstillfällen; ett parti som förstår företagandets och alla företagsamma människors betydelse! Ett parti som vågar stå upp för lag och rätt och som bygger ett samhälle där människor slipper känna sig rädda eller otrygga.

För att lyckas med det behövs ett nytt, tydligt ledarskap som överbryggar de olika traditioner som, precis som i alla andra partier, också finns i vårt parti 
Ett ledarskap som vågar ta strid för sin egen politik! 
Ett ledarskap som inkluderar! 
Ett ledarskap som uppmuntrar och entusiasmerar! 
Ett ledarskap som ingjuter framtidstro!

Ledarskap är en balansgång mellan resultat och relationer. Mot bakgrund av var vi står idag, när såväl resultatet som relationerna avslöjas i all sin bristfällighet, är det inte särskilt svårt att dra slutsatsen att det behövs en förändring. Det behövs ett nytt ledarskap som kan ge oss kristdemokrater framtidstro! I morgon har ombuden möjlighet att ge vårt kära parti den nystarten.

BENGT GERMUNDSSON
Kommunstyrelsens ordförande 
Ledamot i partistyrelsen och VU

Dags att tänka till kring våra församlingsstrukturer

Ledare Debatten som pågår gällande kyrkans förhållningssätt till samkönade relationer rymmer många... fredag 27/1 00:10