Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Förbud ger inget gott samhälle

Mattias Svensson, författare till Glädjedödarna – en bok om förmynderi, svarar på kritiken han fick av Bengt-Olof Dike den 25 juli i Världen idag.Han menar att hans försvar av ett förmyndarfritt samhälle stärker troendes rättigheter i stället för att förklara "krig" mot kultur, kyrka och kristendom.

Debatt · Publicerad 08:35, 1 aug 2011

I senaste numret av magasinet Neo (nr 4/2011) har jag gjort ett längre reportage om hemundervisade elever. Medan utbildningsdepartementet hävdar att det är omöjligt för några föräldrar att erbjuda en utbildning på högstadienivå, har jag träffat unga svenskar som hemskolats i USA ända in på elit-universiteten. På grund av en strikt lagstiftning, döms föräldrar i Sverige till dryga böter för att de undervisar sina barn, oavsett om barnen lär sig mer och kan lägga mer energi på andra aktiviteter vid sidan om, vilket mycket tyder på. Det svenska förbudet mot hemundervisning är orättvist och ogrundat. Och man finner rätt snart att det grundas på en närmast fobisk rädsla från myndigheternas sida för att troende föräldrar ska föra sin tro vidare till sina barn. Detta antas per automatik stå i motsats till lärande, bildning och kritiskt tänkande.

I verkligheten kräver hemundervisning så pass mycket att bara föräldrar som är väldigt engagerade i sina barn klarar av det. Då blir resultaten också förvånansvärt bra, och elevernas studieprestationer överträffar ofta de hos skolbarn med samma bakgrund i de utvärderingar som gjorts.
Man skulle kunna säga att den nuvarande lagstiftningen mot hemundervisning representerar en förmyndartanke, där staten förmodas vara garanten för att barn växer upp med gedigna kunskaper och goda värderingar. Alltmedan civilsamhälle, föräldrar och medmänniskor ses mer som ett hot än ett stöd i denna ambition.
Det är en kamp om det uppväxande släktet med anor tillbaka till klassisk filosofi, där Platons totalitära dröm om att drilla det uppväxande släktet enligt samhällsnyttan fastställd av staten ställs mot dem som ser det goda växa ur små gemenskaper, prövande och mångfald. Mitt engagemang för frihet bygger på den sistnämnda synen.

Därför drar jag mest på munnen åt Bengt-Olof Dikes ostrukturerade försök att misskreditera mina ståndpunkter som ett slags krig mot kultur, kyrka och kristendom.
Jag är liberal och ateist och jag kritiserar mycket riktigt statlig förmyndarlagstiftning i Glädjedödarna – en bok om förmynderi. Men jag kritiserar även förmynderi som går ut på att inskränka trosfriheten eller rätten att som förälder välja bästa möjliga utbildning åt sina barn.
Det jag påpekar i min historiska tillbakablick till moralpaniker kring dans, film, hårdrock och andra ungdomsnöjen, är att kyrkan ofta stått för en oförsonlig, fördömande och moraliserande ton, ofta sida vid sida med lagstiftare. Den insikten delar jag med många av de medverkande från frikyrkornas sida, som fanns sig placerade i en mall där de förväntades fördöma snarare än förstå vad ungdomar ägnade sig åt. Handen på hjärtat: Hur många troende anser i dag att dans eller jazzmusik är någonting syndigt?

Min bok skulle för levnadsglada troende kunna vara en god utgångspunkt för hur man bör förhålla sig till livets alla små nöjen, och inte minst till stat och lagar som metod för att skapa ett moraliskt samhälle. I dag finns tillräckliga bevis för att förbud och restriktioner inte är vägen till ett gott samhälle.

Borde EFK byta identitetsmarkör?

Ledare Evangelikal kontra evangelisk Begreppet evangelikal har diskuterats på Evangeliska frikyrkans Torpkonferens. Tidningen Dagen har på ledarplats utmanat EFK att överge beteckningen...

Brandmän räddade ekorre i brunnslock

Tyskland. Räddningstjänst, polis och personal från en veterinärklinik slog sina kloka huvuden ihop för att få loss en ekorre som fastnat med huvudet i ett...

Känslig fråga om ungdomar borde bidra till hushållet

Grattis till jobbet, men nu vill vi ha några kronor i bidrag till hushållet. Är det okej att ställa ett sådant krav på ett sommarjobbande barn? Svårt...