Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Firar vi kung Herodes?

Debatt · Publicerad 06:00, 17 dec 2010
Julen är den högtid då vi sedan urminnes tid firar barnets ankomst till vår värld. Jesus föddes i Betlehem, men också många familjer i vår tid får ta emot ett barn som en gåva från himlen. Men många barn är inte välkomna och aborteras av olika anledningar.
Svensk lag har i några decennier medgett abort utan att skälen ens prövas, något som tidigare var förbjudet. Det väntade barnet är ju en människa, önskad eller inte. För att abort ska vara tillåtet har man medvetet anpassat definitionen av begreppet barn, så att foster före vecka 22 inte betraktas som mänskliga individer. Alltså skulle det inte vara några barn som dödas.
I kyrkan märker man inga protester mot denna förändring. Inte många firar Livets söndag. Men när budskapet om Jesus, som kom till världen som ett barn, oskyldig och försvarslös, inte leder till välkomnandet av alla barn, då har något gått fel.

När en vanlig människa uttalar stöd för abortlagen, till exempel för att det är så synd om kvinnor som blir gravida, då kan man hoppas att det sker i oförstånd. När en präst tiger och samtycker är det ett sabotage mot kyrkans lära.
Lukas 1 bekräftar Jesus som Guds son redan i moderlivet. Det har ingenting med antalet veckor att göra. Om kristna ledare inte markerar att alla barn är skapade av Gud, oberoende av graviditetens längd, kommer det med rätta att uppfattas som att staten har fått tolkningsföreträde på teologins område. Det var precis det som de socialdemokratiska ideologerna ville. Kyrkan skulle bli ett statligt salighetsverk i folkmajoritetens händer.

Men folkmajoriteten är inte barmhärtig. Den skonar inte barnen. Och landets präster och predikanter låtsas, med få undantag, som om ingenting har hänt. Deras tystnad inför aborterna anger att de accepterar både att begreppet barn har ändrats och att syskon till välkomna barn dödas på sjukhuset som på ett löpande band. Vårdens institutioner har blivit dödsfabriker och avslöjar på så sätt att vi är kvar i Tredje rikets vanföreställningar om vad mänsklighet och kultur är.
Hur många av kyrkans besökare är ens medvetna om förändringen? Är vi offer för en politiskt iscensatt, kollektiv blockering? Ingenting tyder ju på att vi har dåligt samvete inför julen. Det är mycket oroväckande och inger bara olust inför den största kristna högtiden. Är det i själva verket kung Herodes vi firar den 25 december? Anders Bylander
Jönköping