Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ordspråksboken 9:10

Världen idag

”Vi behöver slå vakt om svenskt självbestämmande”, skriver Leif Danielsson, en av Junilistans kandidater till Europaparlamentsvalet och Junilistans grundare Nils Lundgren. Foto: Yves Logghe/AP Photo/TT

EU - ett hot mot Europas själ

Debatt · Publicerad 01:00, 2 apr 2014

I maj är det EU-val. De europeiska folken är mer skeptiska än någonsin till att ge upp sina nationalstater och överlåta makten till Bryssel. Men EU-kommissionärerna propagerar för att det är dags för ett Europas förenta stater (EFS) som talar med en röst. Kommissionären Vivian Reding går så långt att hon vill göra årets EU-val till en fråga om ja eller nej till EFS. Våra etablerade politiker försöker ängsligt hålla med båda sidor, här hemma beskriver de sin skepsis, men i Bryssel röstar de för mer makt till EU.  
KD:s dröm att bli ett svenskt CDU driver dem att i Bryssel rösta ja till det mesta. Men vad är egentligen Europa? Politiskt och kulturellt alltså, inte geografiskt.
Europa har gått från att bestå av cirka 200 mer eller mindre självständiga nationalstater, stadsstater och furstendömen i början av 1500-talet till att nu vara på väg mot en centralstyrd superstat. Men det var just Europas splittring som ledde till framgång ekonomiskt, politiskt, militärt och kulturellt. Modern forskning kan också förklara varför. Douglass North, som fick ekonomipriset 1993, sammanfattar svaret så här: Det var de dynamiska konsekvenserna av konkurrensen mellan fragmenterade politiska enheter som resulterade i en utpräglat kreativ miljö … Det var just frånvaron av en storskalig politisk och ekonomisk ordning som skapade den nödvändiga miljön för ekonomisk tillväxt och ytterst för mänsklig frihet. 

Men byråkraterna i Bryssel och den politiska eliten förstår inte detta. De har uppenbarligen varken lärt av historien eller tagit till sig modern forskning, som pekar på att stora politiska enheter med centraliserat beslutsfattande, normalt inte klarar att förnya sig när ny teknik och nya organisationsformer bryter igenom.  Stagnation och tillbakagång blir följden och det är tyvärr just en sådan utveckling vi nu bevittnar; beslutsfattandet centraliseras och EU-ländernas lagstiftning och institutioner likriktas.
Detta har vi i Junilistan i mer än tio års tid sökt bekämpa och nu har vi fått tunga krafter på vår sida – både Nederländernas och Storbritanniens regeringar vill precis som vi repatriera makt från Bryssel till de nationella parlamenten. Vi har slagits för att Sverige ska få behålla kronan och den segern blev stor, men vi måste fortsätta tills vi uppnått målet att få ett undantag inskrivet. Det är inte oviktigt, tro inte på dem som säger att detta är en icke-fråga. Så sent som förra året deklarerade EU-presidenten Barroso att alla utom de två som har undantag (Danmark och Storbritannien) ska införa euron. 

Vi behöver slå vakt om svenskt självbestämmande. Det fina med EU-valet är att där kan man ge uttryck för den sprängkraft som EU:s ökande överstatlighet innebär. Gemensamt kan vi värna svensk självständighet och demokrati.

Leif Danielsson
kandidat Junilistan,
kristdemokratisk inriktning

Nils Lundgren
grundare Junilistan

Carola får en egen tv-serie

Julfirande. På första advent är det premiär för Carola Häggkvists första egna tv-serie, Carolas advent. Nu avslöjas hälften av gästartisterna. – Idén kommer från... torsdag 17/10 15:45

Högtiderna ger chans att utforska vårt ursprung

Israelkommentar Analys. De flesta av oss är ganska ovetande om högtiderna som pågår i Israel i dagarna. Man kan prata med allt­ifrån pastorer och teologistuderande till... onsdag 16/10 00:00