Därför ska allt som ni sagt i mörkret höras i ljuset, och det som ni viskat i örat i enrum ska ropas ut på taken.
Lukas 12:3

Världen idag

EU-beslut om abort öppnar för ny och människofientlig tid

Genom ett nytt beslut vill EU betrakta alla aborter som vårdfrågor. När samvetsfriheten inte respekteras och det ofödda livet inte längre skyddas i lag, då är vår civilisation på väg mot sin undergång, menar diakonen Göran Fäldt.

Debatt · Publicerad 00:00, 21 okt 2021
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

EU-parlamentet har den 24 juni olyckligtvis i votering godtagit en rapport om sexuell hälsa och reproduktiva rättigheter med 378 röster för, 255 emot och 45 nedlagda. Propositionen har byggt på ett underlag från 2020 som kallas Matić-rapporten, efter namnet på en kroatisk politiker, Predrag Fred Matić (tillhörande socialdemokratiska gruppen i EU).

Beslutet i EU betyder att unionen rekommenderar medlemsländerna att garantera bland annat sexualundervisning och tillgång till säker abort på begäran. I de flesta medlemsländerna är beslutet redan uppfyllt i lag, utom i två, Malta och Polen. I dessa två länder är katolsk morallära normalt fungerande tack vare den katolska kyrkan, som är majoritetsreligion i de båda länderna.

Då är att märka att republiken Irland, där katolsk tro också är i majoritet, genom samtliga irländska delegater röstat för rapporten Matić. Bakgrunden är att Irland i en folkomröstning godkänt lagförslag att tillåta aborter. I fallet Irland ”räddar” alltså inte normen det ofödda livet, trots moralläran, medan i fallen Polen och Malta normen ”räddar” liv på grund av Kyrkan, eller tack vare Kyrkan.

Att vi nu blir vittnen till en upprörd strid i många länder mellan skyddet för det ofödda livet och mödrarnas valfrihet att avbryta graviditeterna, förklaras av generationsväxlingen. Det som för de äldre var oantastlig sanning är det inte alls för de yngre.

Senast har det helt katolska lilla landet San Marino godkänt abort i en folkomröstning, som med klar majoritet valde rätten till abort. Vem kunde tro det?

För Sveriges del innebär inte EU-beslutet någon skillnad. Sverige har visserligen haft problem med att EU, fram till i dag och Matić-rapporten, i sin konstitution skrivit in rätten till samvetsfrihet för medicinsk personal, vilket inte accepteras i Sverige. Det finns ett litet antal kända fall där barnmorskor som hävdat samvetsfriheten inte kunnat behålla sina tjänster utan valt att arbeta i Norge som – utanför EU – i praktiken godtar samvetsfriheten för barnmorskor och läkare. De har inte heller fått rätt i tingsrätten.

EU vill nu betrakta alla aborter som vårdfrågor – med protester från både Malta och Polen och från till exempel de katolska biskopskonferenserna i EU. Resolutionen den 24 juni innebär tyvärr också att samvetsfriheten inte kommer att gälla inom EU. Här måste man dock läsa beslutsdokumentet i minsta detalj för att vara säker.

Den nordiska katolska biskopskonferensen har också uttalat sin inställning till försvar för respekten för livet från konceptionen och för samvetsfriheten för medicinsk personal. Huruvida Svenska kyrkans biskopar, eller ärkebiskopen, uttalat sig vet jag inte i dag.

Vilka skäl man än kan ha för att vilja göra rätten till abort till en mänsklig rättighet måste man erkänna att en sådan internationell rätt inte finns som bindande. Det är en åsikt. Å andra sidan säger tolkningen av rättspositivismen i Sverige att det inte kan finnas universella bindande och sanna moraliska lagar.

Att hävda samvetsfrihetens plats i rättsväsendet är då en icke-existerande åsikt.

Det är inte beklagligt bara för att man som människa har fel i sin uppfattning och kan besegras i domstol, utan mer än beklagligt därför att en rättsprincip går förlorad som hör till varje civiliserat samhälle. Det måste vara beklagligt också för en person som Ellinor Grimmark och andra barnmorskor. Beklagligt för advokater och andra sakkunniga som haft modet och förmågan att ge en röst åt kompetenta med från tjänsten som barnmorskor avskedade kvinnor.

De är värda allt det stöd de får av människor runt omkring dem.

Var och en som orkar tänka sig in i vad som sker i lagliga aborter måste erkänna att det är fundamentalt felaktigt, men att det accepteras för att det inte finns någon annan lösning. Man kan då hävda att den katolska moralläran, som ensam upprätthåller universellt bindande normer, faktiskt kan ”rädda” liv, om den respekteras, och att den också förlorar sin skyddande kraft för det ofödda livet, när den inte efterföljs.

Ja, det är en ny tid som brutit in i västerländsk historia. Vem vill tyda tecknen?

I de flesta medlemsländerna är beslutet redan uppfyllt i lag, utom i två, Malta och Polen.

En skridskolegend har fått gå hem

Ledare Skridskolegenden Jonny Nilsson berättade i ett reportage i Världen idag (våren 2021) om hur hans... fredag 24/6 00:00

Attacker mot prolife-grupper och kristna på grund av beslutet

Abort Både före och efter beslutet att upphäva abortprejudikatet Roe mot Wade i USA:s högsta domstol har... måndag 27/6 14:30

Ny vapenlag redo att klubbas i USA

USA. Tuffare bakgrundskontroller och större möjlighet att neka personer som dömts för våld i nära... måndag 27/6 10:00

Svaret på vår djupaste längtan finns hos en enda person

Krönikor För några år sedan satt jag på tunnelbanan på väg till bibelskolan där jag studerade. I varje... torsdag 23/6 00:10

Tryck från hbtq-grupper kräver vaksamhet hos församlingen

Ledare Slutna grupper på Facebook arbetar aktivt för att undergräva den bibliska synen på homosexualitet.... torsdag 23/6 00:10

Segregationen ökar i hela landet

Rapport. Segregationen ökar och allt fler människor bor i utsatta områden, visar en ny rapport från Delmos,... måndag 27/6 07:00

Skolor ska få hjälp att förebygga våld

Våldsdåd. På kort tid har Sverige skakats av flera våldsdåd i skolmiljö. Nu vill regeringen stärka säkerheten... söndag 26/6 18:00

Kommer vi att känna igen varandra i himlen?

Mot väggen I Bibeln står det ju att vi i himlen kommer att vara som änglarna (Matt 22:30). Betyder det att vi...

Gärna blomsterkrans – men spola nubben i slasken

Andakter av Carl-Erik Sahlberg. Midsommarhelgen närmar sig och därmed den ljusaste tiden och den ljusaste natten på året. Nu sitter...
Följ Världen idag i sociala medier