Därför säger Herren Gud så: Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly.
Jesaja 28:16

Världen idag

Ett multikulturellt samhälle håller inte i längden

”Kultur är inte en persons åsikter eller en mängd tankar som vi kan välja att ta till oss eller inte. Kultur är en samling principer som samverkar. Vi kan inte bortse från någon eller några av de principer vårt land och dess gemenskap är uppbyggt kring av hänsyn till om de sårar vissa människor med en annan kultur", skriver Merzek Botros, pastor i Centrumkyrkan i Stockholm och starkt engagerad i flykting- och integrationsfrågor.

Debatt · Publicerad 12:08, 3 okt 2016
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Varje land i världen har en kultur. Kulturen är kärnan i ett samhälle. Kulturen är ovärderlig och källan till människans kreativitet i dess olika former av härlighet. Kultur formar en nation och skiljer den från andra nationer. Kultur är nationens essens och dess identitet, grunden till nationsbyggnad och samhällsutveckling.

Alla nationer har sin egen kultur, och de ger styrka till och färgar av sig på hela samhället. Kultur är något som påverkar tankar, beteenden och samhället i stort och är inte endast några tankar utan visar sig i beteenden som banar vägen för hur livet utformas i ett visst land.

Jag kom till Sverige för över 26 år sedan och har sedan dess älskat landet och anammat kulturen. Jag vill bevara den svenska kulturen, och inte bara jag, utan även mina barn som är en del av samhället. Integration kräver att vi förstår essensen i kulturen som samhället bygger på. Sverige är det samhälle som jag har valt att bo i och därför måste jag integrera mig i det.

Jag fann i Sverige det jag skulle vilja kalla sju heliga pelare på vilka Sveriges och Europas kultur vilar:

Mänskliga rättigheter, Jämlikhet, Skydd för minoritetsgrupper, Demokrati, Åtskillnad mellan religion och stat, Laglydighet och Yttrandefrihet.

Sverige bär i dag på felaktiga tankar om integration, och det blir mer påtagligt i och med den flyktingström vi upplevt de senaste åren. Det majoriteten tänker på är hur vi ska tillgodose flyktingarnas behov. Även om det är något vi naturligtvis måste tänka på finns det annat att ha i åtanke, såsom vilka värderingar och vilken etik dessa människor bär inom sig.

I mitt dagliga arbete som pastor kommer jag i kontakt med många flyktingar och jag har haft djupa samtal med dem och fått en bild av hur deras tankegångar går. Därför skriver jag denna artikel för att belysa integrationsprocessen från min synvinkel.

Personer som har valt att komma till och leva i Sverige måste förstå och anamma de heliga pelarna i den svenska kulturen för att kunna integreras i samhället. De integreras inte genom att vi försöker förändra det som de inte tycker om.

Ett exempel är förslaget som dök upp för en tid sedan att ta bort korset från kyrkan för att dess närvaro skulle såra dem med annan religion. Vi behöver i stället börja jobba för att förändra de nyanländas tankar om främmande kulturer och människor. Att komma hit men inte acceptera vårt sätt att leva är inte en möjlig väg framåt.

En flykting kan lära sig det svenska språket och vänja sig vid den svenska maten, men ändå hålla sig borta från den svenska kulturen. Det är nämligen fullt möjligt att fysiskt bo i Sverige men inom sig bära hemlandets kultur och traditioner. Ibland går dessa stick i stäv med den kultur och de traditioner som byggt det Sverige vi känner. Om vi vill se ett friskt och framgångsrikt samhälle måste vi därför koncentrera oss på att förmedla innebörden av de heliga pelarna till flyktingarna.

Det är annars inte omöjligt att i en snar framtid barn kommer förbjudas lära sig nationalsången i skolan och att Sveriges flagga, som bär på ett kors, byts ut då även dessa symboler kan såra icke-integrerades känslor. Redan i dag flaggar Saudiarabiens flagga – med dödens symbol på, svärdet – i vissa delar av Sverige och ingen vågar prata om det.

För några dagar sedan kunde vi alla höra nyheten att en skola i Vällingby valt att skilja på tjejer och killar under gymnastiklektionerna. Detta är i Sverige och inget annat land i världen. Vi står inför en svår samhällsutveckling. 

Ett multikulturellt samhälle håller inte i längden. Någon gång kommer det att kollapsa eftersom det är svårt för en del kulturer, med sina särdrag, att leva sida vid sida.

Det finns kulturer där kvinnan är mindre värd än mannen i allt; rättsligt, i arvsfrågor och vad gäller äktenskap. Hur kan vi likställa denna kultur med den svenska kulturen som inte gör skillnad på man och kvinna?

De som kommer till Sverige måste anamma den befintliga kulturen och underordna sig den. Kultur är inte en persons åsikter eller en mängd tankar som vi kan välja att ta till oss eller inte. Kultur är en samling av principer som samverkar. Vi kan inte bortse från någon eller några av de principer vårt land och dess gemenskap är uppbyggt kring, av hänsyn till om de sårar vissa människor med en annan kultur.

Samtidigt ska åsikter respekteras, flyktingarnas och minoritetsgruppers, men de måste underordna sig och följa demokratiska majoritetsbeslut.

Kultur är människans identitet, och varje person som kommer till vårt land måste integreras genom att lära sig språket och bli en del av landet, älska och vara rädd om det. Integration är inte känslor utan ett val som för med sig ansvar. Alla flyktingar måste leva som studenter för att lära sig den svenska kulturen och dess historia med respekt.

Sverige bär i dag på felaktiga tankar om integration, och det blir mer påtagligt i och med den flyktingström vi upplevt de senaste åren.

Därför bör vi fira Sveriges 500 år som nationalstat

Ledare Den 6 juni väntar en stor minnesdag för konungariket Sverige. Det är dock slående hur svagt... fredag 2/6 00:10

Franklin Graham i nytt tal: Be inte om ursäkt för evangeliet

Bibeltro. Vid ett tal i Florida varnade evangelisten Franklin Graham för att en storm mot kristna är på väg,... fredag 2/6 10:00

Låt oss be om den helige Andes gåvor och kraft

Ledare Vi har nyligen firat pingst, och traditionellt har detta varit en konferenshelg i Sveriges... torsdag 1/6 00:10