Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen, från evighet till evighet är du, Gud.
Psaltaren 90:2

Världen idag

En tydlig syn på könsidentitet ger trygghet till oss som är unga

Synen på kön som en del av vår identitet – och som en indikator på hur vi är och hur vi bör vara – medför en trygghet i förvaltandet av den unika roll som varje människa är skapad för. Det skriver Titus Öberg, gymnasist, i denna debattartikel.

Debatt · Publicerad 00:00, 9 jun 2021
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Allt oftare möts vi av samhällsinstanser som hävdar att tanken på två separata kön är olämplig och begränsande. Det står i stark kontrast till den kristna synen på skapelsen som i grunden god.

För ett tag sedan uppmärksammade Ivar Arpi hur Vårdguiden 1177 på sin hemsida uppmanar sina användare att undvika orden ”man” och ”kvinna”. Även Stefan Gustavsson tar, i en ledare i Världen idag (12/5), upp detta.

Vårdguidens text, som funnits sedan augusti 2020, tar som exempel att man inte bör benämna kön i texter om graviditet eller prostatacancer – hälsotillstånd som är direkt förknippade med biologiskt kön. Enligt Vårdguiden bör namnen på könen antingen tas bort helt ur en mening, eller bytas ut mot andra ord som är könsneutrala (”personer”) eller som bygger på kategorisering utifrån minsta gemensamma nämnare i form av kroppsdelar eller hormoner (antagligen ord som ”livmoderbärare”).

Vårdguiden hanterar frågor kopplade till vård och hälsa, och borde därmed sträva efter att både använda ett medicinskt adekvat språk och undvika politiskt färgad terminologi, även om detta självklart ska ske med respekt för de med avvikande identiteter.

Att de likväl tar på sig att tala om hur användare i skrift bör undvika omnämnande av biologiskt kön vittnar om ett ideologiskt ställningstagande, som i min mening är problematiskt i hur det riskerar att påverka människors syn på kön i en riktning där manligt och kvinnligt ses som något negativt och begränsande – en syn som står i motsats till en biblisk utgångspunkt där Guds goda skapelse utgår från två kön, som kompletterar och stödjer varandra.

Jag tror att vi kristna bör stå fasta i det manliga och kvinnliga som vi är skapade till, och snarare bekräfta detta än försöka sudda ut det. I 1 Mosebok står skrivet att ”Gud skapade människan till sin avbild ... till man och kvinna skapade han dem” (1 Mos 1: 27). Passagen avslutas sedan med att Gud konstaterar att det han skapat är gott.

Enligt det ord som vi kristna bör söka rätta oss efter innan vi beaktar vad samhället omkring oss anser, så är alltså mänskligheten uppdelad i män och kvinnor. Att så är fallet är dessutom direkt sprunget ur att vi är skapade till Guds avbild, därtill något som är att betrakta som genuint gott. Bibeln ägnar därefter flera verser åt att beskriva hur män och kvinnor kompletterar varandra.

Bibelns syn på kön är inte ett överdrivet uppdelande, där människors liv i detalj ska styras av vilket kön man fötts till, utan snarare en komplementär, där skillnader mellan män och kvinnor erkänns och betraktas som goda. Synen på kön som en del av vår identitet – och som en indikator på hur vi är och hur vi bör vara – medför en trygghet i förvaltandet av den unika roll som varje människa är skapad för.

Denna trygghet blir särskilt viktig för oss unga, som av det omgivande samhället fostras in i ett tankegods som dikterar att man enbart är och bör vara den man vill vara, och som ofta ser på både manligt och kvinnligt som begränsande. Ett konkret exempel som gäller just hur unga påverkas är hur Skolverket, under rubriken om jämställdhet i skolan, är tydliga med att normer kopplade till kön är något som begränsar och som alla skolans delar har ett ansvar att öppet ifrågasätta.

Detta, i likhet med Vårdguidens ställningstagande, utgör en motsättning mellan en kristen världsbild och den syn som tycks bli allt vanligare i samhället omkring oss, inte minst i de offentliga systemens utformning och kommunikation.

Som kristna är vi skyldiga att erkänna det som Gud har skapat till sin avbild som något gott, och både benämna och förhålla oss till de kön vi fått, med medföljande skillnader i roller, som den styrka de är.

Vi bör även söka stärka varandra som män och som kvinnor – i våra roller som män och hustrur, som mödrar och fäder, som söner och döttrar, och som bröder och systrar – inte självsvåldigt och överdrivet, men med visshet om att vi är olika, att vi kompletterar varandra och att Gud visste vad han gjorde när han skapade oss till de vi är.

Denna trygghet blir särskilt viktig för oss unga, som av det omgivande samhället fostras in i ett tankegods som dikterar att man enbart är och bör vara den man vill vara

Majoritet vill fälla regeringen Löfven

Regeringskris. Fyra partier tänker rösta för att fälla statsminister Stefan Löfven och hans regering i en... torsdag 17/6 16:00

Om frikyrkan och samkönade relationer

Ledarkrönika Debatten har gått hög sedan Joel Halldorfs text i Expressen om att frikyrkan fullt ut bör acceptera... torsdag 17/6 00:10

Vårtecken för oföddas rätt till liv en utmaning till Sverige

Ledare Det finns tecken som låter ana en växande förståelse för kritiken mot abortsituationen i världen.... torsdag 17/6 00:10

Fortsatt stöd för Israels regering från kristna Israelvänner

Israelkommentar Efter tolv år med Benjamin Netanyahu vid makten svors på söndagskväll en ny regering in i det...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier