Salig är var och en som vördar Herren och vandrar på hans vägar. Du får njuta frukten av dina händers verk. Salig är du, det går dig väl!
Psaltaren 128:1–2

Världen idag

En plan för att behålla Sverige kristet

”Sveriges kristna måste höja sina röster och omedelbart engagera sig i att förklara och försvara Bibelns trovärdighet och kristendomens grundläggande sanningsområden", skriver pastor Stanley Sjöberg, under årtionden en av landets mest namnkunniga kristna ledare. Han uttrycker stor oro inför starka tecken på att kristendomen riskerar att utplånas i både Sverige och västvärlden.

Debatt · Publicerad 08:45, 13 jun 2016
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

I Storbritannien är det i dag bara en minoritet av britterna som kallar sig kristna. 48 procent säger att de inte följer någon religion, 44 procent säger att de är kristna och åtta procent att de följer en annan religion. För bara 15 år sen såg sig nästan tre fjärdedelar som kristna.

Tidningen ”The Guardian View” hade nyligen en rubrik som ställde frågan om kristendomen håller på att försvinna i Europa och i USA.  

I Nordeuropa med Sverige i täten, är trenden liknande. En vanlig söndag i Sverige deltar endast cirka två procent av befolkningen i en gudstjänst. Islam vinner framgång. Vår egen befolkning konverterar. Andelen ateister ökar. Många söker sig till den nyandlighet som har sina rötter inom buddismen och hinduismen.

Islam vinner genom att deras familjer skaffar sig så många barn som möjligt och medvetet fostrar dem att följa islams livsregler. Ateismen vinner genom upprepande indoktrinering av antikristna idéer, genom konst, litteratur, teater och film. Vi kristna har undvikit att propagera för vår tro. Ateismen har lotsat fram sina sympatisörer till politiska positioner. Kristendomsfientliga lagförslag har ofta vunnit allmänhetens stöd. Jag var med när Humanisternas Christer Sturmark välkomnade Morgan Johansson som medlem. Den blivande ministern höll ett tal om att kristendomen skulle utplånas i vårt land.

Enligt The Guardian var de flesta som förr gick i kyrkan, själva okunniga om trons innebörd. Trosbekännelsen upprepades som en poetisk ramsa utan sanning och fakta, just på det sätt som ärkebiskopen K.G. Hammar deklarerade om sin egen brist på tro. I kyrkorna, rent allmänt, är det populärt att vara präst utan personlig övertygelse.

För att markera revolten skiljer sig manliga präster och gifter sig med andra män, liksom kvinnliga präster gifter sig med sina väninnor. Lagförslag förbereds som ska tvinga alla kyrkor att sammanviga sådana par. Staten och kyrkan överger budorden och den etik Jesus undervisade om. Det kristna idéarvet överges. Det som kallas ”predikan” följer kyrkoårets texter som meditationer och öppna frågeställningar om vad man kan tro och hur kyrkan kan vara inkluderande (för allt …?)

Frikyrklig pastorsutbildning förefaller ha format en kultur för att predikanter kan framträda i slitna jeans, uppknäppta skjortor och en mobil med en ”bibel-app”. En flaska Coca Cola får gärna ersätta Bibeln. ”Det ska vara trevligt och inte heligt”.

Muslimer vittnar om sin tro med frisyr, klädsel och matvanor. De följer islams traditioner och uppmärksammas i media. Vi kristna lät oss bli lurade. På söndagarna trängs folket i köpcentra och på idrottsplatser, medan kyrkorna generellt sett har det glest i bänkraderna.

Frikyrkorörelsen, som vi känner den från 1850-talet i Sverige, var befriande och upprättade demokrati, jämställdhet mellan män och kvinnor, vägrade vapen och försvarade det judiska folkets betydelse. Frikyrkan med sin etik och moral, medverkade till att forma ”den svenska modellen”. Tyvärr fanns lagiskhet kvar i tänkandet och felriktade maktambitioner som vände sig mot dem som tvivlade.

Vill vi medverka till förnyelse av kristendomen i vårt land måste vi be som profeten Daniel: ”Vi har syndat och gjort orätt, varit ogudaktiga och upproriska. Vi har vänt oss bort från dina bud och föreskrifter. Vi har inte lyssnat …”. Ytlighet och ohörsamhet har präglat oss allihop!  Nu måste vi lära av historien och se verkligheten samtidigt.

Om vi i Sverige har samma problem som kyrkfolket i Storbritannien, nämligen att även kristna människor är okunniga om trons innehåll, är utmaningen att klargöra vad det är vi menar med att vara kristen. Nu, mitt i den trons kris där vi befinner oss, måste Sveriges kristna höja sina röster att omedelbart satsa på ”apologetik”, alltså att förklara och försvara Bibelns trovärdighet och kristendomens grundläggande sanningsområden.

Detta skulle kunna vara en handlingsplan och några rimliga riktlinjer i en aktion: ”Behåll Sverige kristet".

– Beskriv treenigheten, teologiskt och som personlig tro.

– Presentera Jesus som den Gud vi tror på, Sanningen och Livet.

– Återställ  förtroendet för Bibeln som Guds Ord.

– Ta itu med sångtexter och lovsång för både kören, solister och artister. Acceptera inget annat än teologiskt innehållsrika texter.

– Skapa renässans och kunskap om sånger och psalmer som trons egen skattkammare.

– Gör evangelisation till det centrala uppdraget genom att sprida kunskap som förklarar och försvarar korsets innebörd och djupet av mening med det vi har i kristen tro.

Vi står nu, 2016, inför större utmaningar än någonsin om kristendomen inte, inom en nära framtid, ska utplånas i både Sverige och Europa!

Nu, mitt i den trons kris vi befinner oss i, måste Sveriges kristna höja sina röster att omedelbart satsa på ”apologetik”.

Kravet: En miljon dollar för varje kidnappad

Haiti. Kidnapparna begär lösesummor för de missionärer som försvann i Haiti i helgen, rapporterarThe Wall... onsdag 20/10 17:00

Det är dags att vi omvänder oss i frågan om samboskap

Ledare Som protestanter berömmer vi oss av det reformatoriska arvet. ”Reformation” kommer av latinets... onsdag 20/10 00:10

Olyckan påminde mig om hur skört livet är.

Ungkrönika För några veckor sedan satt jag, min fru Ella och vår dotter Melinda, 1,5 år, i bilen på väg till... onsdag 20/10 00:10

Arbete kan faktiskt vara en form av tillbedjan!

Arbetslivskrönika Jag är inte kunnig i Bibelns grundspråk. Min äldste son, John-Christian, som är teologie doktor, är... onsdag 20/10 00:00

Bör Israel förse Jordanien med vatten?

Israelkrönika Förra veckan ingick Israel ett avtal med Jordanien, där Israel förpliktar sig att leverera dubbelt... onsdag 20/10 00:00

Senaste nytt

    Bör Israel förse Jordanien med vatten?

    Israelkrönika Förra veckan ingick Israel ett avtal med Jordanien, där Israel förpliktar sig att leverera dubbelt...
    Podcasts
    Följ Världen idag i sociala medier