Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Dialog kan föras trots skilda åsikter

Debatt · Publicerad 00:00, 8 aug 2011

Bibeltextens djup och rikedom ger varje läsare möjlighet att "se" mening och tillämpning" på ett personligt sätt. Därför torde det vara angeläget att tänka över ur vilket perspektiv jag tolkar och tillämpar berättelsen. Min avsikt med att hänvisa till exemplet från Apg 11 var enkel; när vi tar oss för att undersöka andliga rörelser, låt oss göra det som ledarna i Jerusalem gjorde. De sände den gode mannen, Barnabas, som var fylld av helig Ande och tro. De visste att sinnelaget har betydelse, inte minst när andliga ting ska bedömas. För övrigt så var det inte de absolut trosvissa utan de "ifrågasättande och tvivlande i Jerusalem" som startade dialogen med Antiokiarörelsen...

Om det är enhet i ämbets-frågan som ska vara avgörande för möten och samtal – då är det inte så många samfund vi kan samtala med!

Jämförelsen som Mede-fjord gör mellan den politiska världen och kyrkornas är intressant. Låt oss då nu glädja oss åt att det inte är på samma sätt i den kristna ”världen”. Redan sedan årtionden pågår en internationell dialog mellan Pingströrelsen och Katolska kyrkan och nu, sedan 8 år ett nationellt samtal.

 

Reformationens grundprinciper var – och är – angelägna bibliska sanningar och sådant som jag tackar Gud för. Det hindrar inte att jag också minns att 1500 talets stora reformatorer, som till dels lyfte fram de tre principer som Medefjord nämner, samtidigt godkände att mina baptistiska fäder förföljdes och brändes på bål eller dränktes. Allt i reformationen var inte ”förträffligt”. Därtill är det angeläget att påminna om att mycket har hänt sedan femtonhundratalet, jag tänker bland annat på den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen som publicerades av Katolska kyrkan och Lutherska Världsförbundet på Allhelgonaafton den 31 oktober 1999.

 

Till sist vill jag citera ur Pingst/Katolska-samtalsgruppens pressmeddelande i nov 2008, då vi hade en avstämning efter fem år: ”När vi nu avslutar den första fasen av våra samtal gläder vi oss åt att vi har fått lära känna varandra mer på djupet. Vi har tillsammans fördjupat oss i många av de frågor som förenar oss, men också i många frågor där vi ännu står långt ifrån varandra... Dialogen har väsentligen bottnat i bibelordet. Tack vare våra samtal har vi haft möjlighet att både få berätta för varandra med egna ord varifrån vi kommer och vad vi menar. Vi har också i det förtroende som nu råder i samtalen kunnat ställa kritiska frågor om varandras olika tolkningar.”

 

>> Läs tidigare artiklar:

2011-08-08 - Nya frågetecken kring Romresa

2011-06-29 - "Hans ifrågasättande är överraskande"

2011-06-22 - Frågetecken i Vatikanbesökets spår

Ny "tv-skatt" kan drabba döda

Politik. Stark kritik mot riksdagsbeslut Att riksdagen inför en "tv-skatt" utan att samtidigt öka kraven på public service, och som till och med kan drabba döda, väcker stark kritik. En av...

Ideologisk brytning bakom regeringskris

Ledare Förändrat ideologiskt landskap Ideologier är politikens grund. Ändå ansågs allmänt att dessa var överspelade efter Berlinmurens fall. Den liberala samhällsordningen hade segrat,...

Ringrostig på engelska? Här är tipsen

Språk. Do you understand this? Bra, men du kanske känner dig lite ringrostig och upplever att din engelska har haft bättre dagar. Språkforskaren Pia...