På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Det går att investera i Guds rike

Debatt · Publicerad 00:00, 10 jun 2011

Den största ökningen i offrandet i Svenska kyrkan och kanske i många frikyrkor var när 10 kronorssedeln försvann och ersattes
av ett mynt. Plötsligt var man tvungen att ge 20 kronor för att inte behöva skämmas. Det hela handlar om att ge så lite som möjligt
utan att behöva förlora ansiktet. När man tänker på detta begriper man lätt att undervisning om offrande inte särskilt ofta varit i
fokus och har den det så är undervisningen ofta bristfällig eller utformas som tjatiga kollekttal. Följden blir att kristna människor går
miste om givandets glädje och solidariteten mellan fattiga och rika görs om intet.
Stora tillgångar hos kristna hålls i dag bundnai aktier, onödigt dyra bilar, lyxvillor, sommarstugor och bankkonton. I stället hade dessa pengar kunnat göra stor nytta på missionsfälten, bekosta evangelister, bibeltryckning och bekosta humanitära projekt. I Sverige går neddragningarna på pastors/präst och diakontjänster med mera i rask takt. Nya projekt uppväger inte neddragningarna som görs på grund av bristande ekonomi.

Den kristna jämlikhetstanken grundas på bibelord som: "Fullfölj nu arbetet så att ni som var villiga att besluta om det också genomför det efter de tillgångar ni har. Finns den goda viljan så är den välkommen med vad den kan ha och bedöms inte efter vad den inte har. Detta
säger jag inte för att andra skall få det bättre och ni få det svårt utan för att alla skall ha det lika. Just nu kommer ert överflöd att avhjälpa deras brist för att en annan gång deras överflöd skall avhjälpa er brist. Så blir det lika för alla. Som det står skrivet: En som samlade mycket fick ingenting över, och den som samlade lite led ingen brist." 2 Kor.8:11-15. Vi lever mycket långt från Pauli ord!

Gud tycks också vara intresserad av att vi kan göra goda affärer och ha företag till hans ära. Detta framkommer i undervisning om förvaltarskap, två, fem och tio pund. Gott förvaltarskap skapar mervärden som kan bli till nytta i Guds rike.
Till de rika uppmanar Paulus: "Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Uppmana dem att göra gott, att vara generösa och dela med sig
och samla åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern..." 1 Tim.6:17-19

Undervisningen i 2 Kor 9:6-12 är ett nyckelavsnitt förframgångsrikt kristet offrande men saknas ofta i församlingarnas undervisning.
"Den som sår sparsamt skall skörda sparsamt, och den som sår rikligt skall skörda rikligt. Var och en må ge vad han har beslutat
sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er, så att ni
alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk. Skriften säger: "Han som strör ut, han ger
åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta, skall ger er säd och mångdubbla den och låta er rättfärdighet bära god skörd. Då blir ni rika på allt och kan vara frikostiga i allt, och det kommer att föra med sig att man tackar Gud när vi överlämnar gåvan. Den tjänst ni utför med denna insamling bidrar inte bara till att fylla de heligas behov, utan bär
också rik frukt genom deras många tacksägelser till Gud." Underdimension finns även i offrandet.
Gud vill inte att vi ska ge snåla kollekter för att döva våra samveten utan att vi ska få se undrens lagar i funktion när vi offrar i överflödande mått till Guds verk. Den som upplever Guds hand och välsignelse i sitt offrande vill gärna ge igen.

Skadligt när Försäkringskassan och 1177 manipulerar språket

Ledare 1177 Vårdguiden är ”invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården” och drivs... onsdag 12/5 00:10

Israelambassadör: Vänstern bidrar till judehatet

Antisemitism. Både det importerade hatet från Mellanöstern och den tradition av hat, uppvigling och fientlighet... torsdag 13/5 09:00

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier