Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Den psykiska ohälsans grundorsak

Debatt · Publicerad 00:00, 22 aug 2011

Under många år har eliten inom skolan och hälsovården och socialtjänsten sökt förklaringar och försökt åtgärda kaoset i klassrummen och den psykiska ohälsan bland de unga. Socialarbetarna kämpar med hjälpsökande och ungdomsmottagningarna har månadslånga väntelistor. 

Personal inom socialförvaltningen blir utbrända av de olösliga problem de måste hantera. En tjänsteman i Sveriges kommuner och landsting sade, att depression är nu en folksjukdom i folkhemmet. Människor borde väl må toppen. 

Glädje och harmoni men inga psykiska handikapp skulle normalt prägla folket i ett välfärdsland. Men vad eliten nekar att erkänna är, att problemen är existentiella. De erkänner inte, att problemen härrör av, att kristendomen som kärnämne och morgonbönen stegvis eliminerades. 

Nu lappar de gamla misstag med nya pedagogiska knep, antimobbningsteam, plotter med betyg, nya värdegrunder, med mera. utan att ge svar på de frågor alla unga människor har om sitt livs mening. Men, när kristendomen togs bort, togs hoppet bort. Det kristna hoppet ger uthållighet i livets motgångar vilka drabbar alla unga mer eller mindre. En ung människa utan hopp blir sjuk.

 

Femtiotalet blev början till demoleringen av den andliga välfärden. Då efter kriget hamnade Sverige i en enorm högkonjunktur. Folket och dess ledare blev besatta av materialismens eufori och Gud behövdes inte längre. Detta stämmer med psykiatern David Eberharts erfarenhet, att de vilka nu söker hjälp är födda under 70-talet och framåt. Alltså då, när den nya skolreformen började verka i de unga sinnena.

Enhetsskolereformen inleddes 1947. Kommis-sionens huvudsekreterare var Stellan Arvidsson. Arvidsson var en socialdemokrat på den yttersta vänsterkanten. Han var en svuren ateist, marxist till tron och pedagog till yrket. 

 

Han besökte DDR 50 gånger tillsammans med andra trosbröder från skolkommissionen. Hans huvudsyfte var, att hämta idéer om hur de skulle fostra barnen i den nya svenska skolan genom försåtlig indoktrinering. Folket i DDR tog alla risker för att fly från sitt land – Arvidsson tog alla möjligheter för att komma in!

Som en kuliss för sin ideologiska omdaning hade Arvidsson idéer om solidaritet, skoldemokrati samt kostnadseffektivitet. 

Han insåg, att kristendomen var ett hinder för ateistisk indoktrinering och barnens avpersonalisering. De skulle läras att tänka kollektivt lika. Han ansåg, att kristendomen hämmade barnens utveckling. 

 

Utöver andra pedagogiska idéer blev utvecklingsläran det främsta verktyget som nu genomsyrar många läroämnen. Utvecklingsläran är ett effektivt vapen som motarbetar den ytliga undervisningen i kristendom som ändå förekommer.

Läroplanen bestämdes med förebild från DDR enligt antidemokratiskt maner för det demokratiska samhället, vars demokratiska skolor nu tvingas följa denna antidemokratiska läroplan, hopkommen av ett stim ateister. Läroplanen blev sedan ett tillhygge mot lärare som säger emot utvecklingsläran.

När idéer lärs ut under en längre tid och får bli oemotsagda av andra alternativ (Till exempel Gideoniterna tillåts inga skolbesök på sina håll) skapas enhetlighet i åsikter. Upprepning under lång tid verkar kraftfullt. Det är därför inte ovanligt, att det finns barn i Sverige som påstår sig vara ateister. 

När skolans relationsproblem började hopa sig till otolerbara nivåer, målade man om skolsalar, bytte till finare bänkar, bättrade skolmaten och anställde fler lärare och psykologer.

 

Diciplinkraven lättades i den falska förhoppningen, att eleverna skulle bli snällare, hövligare och lika entusiastiska till undervisningen som då när de gick i första klass. 

Undfallenheten blev total när detta jämställdes med demokrati. 

Nya värdegrunder konstruerades, av vilka alla redan fanns formulerade i Bibeln – som man inte vill veta av med den hycklande motiveringen att den inte passar för modernt tänkande.

När sedan skolan misslyckas med eleven så skyller eliten på familjen – samma familj som de länge agiterat mot som varande omodern för det moderna samhället.

 

En engelsk reporter skrev i tidningen The Observer: ”Utbildningen i den svenska skolan syftar till att producera kuggar och konsumenter till samhällsmaskineriet och utveckla kollektivt tänkande. Avkristningen har varit mer effektivt än i något annat land – Sovjetunionen inkluderat. Den så kallade religionsundervisningen påskyndar utvecklingen genom att i själva verket vara antireligiös”.

Nu i dag har ateisterna fått ett fjärde incitament att undvika kristendomsundervisning i skolan. Det är den falska hänsynen till invandrarna vilkas religion kan ta anstöt. Då föredrar eliten att överge även de svenska barnen, den svenska kulturtraditionen.

Stå upp mot terrorn – över hela linjen

Ledare Dådet i Christchurch Fredagens terrordåd i Nya Zeeland var en stor tragedi, då 50 människor mördades i två moskéer. Massmedier och beslutsfattare har reagerat på rimligt...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...