HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Dags att göra upp med felaktiga utgångspunkter

Som kristna ska vi sträva efter att stå för en rättfärdighet och ärlighet i politiken, skriver Anders Sjöberg, direktor för svenska avdelningen av ICEJ, den Internationella kristna ambassaden i Jerusalem, och nämner fyra utgångspunkter i samtalet om Israel – Palestina som han menar är uppenbart felaktiga.

Debatt · Publicerad 15:56, 20 okt 2017

Här följer fyra utgångspunkter i samtalet om Israel – Palestina, som bevisbart är felaktiga.

1. Utgångspunkten att ett visst landområde är palestinskt.

De som stöder Palestina på ett aktivt sätt, har ofta en tvåstatslösning som utgångspunkt. Men den palestinska administrationen (PA) har en annan uppfattning. För dem är fortfarande hela landområdet där Israel och Palestina ligger – Palestina.

Det går att se på vilken karta som helst från den palestinska sidan – den palestinska flaggan finns över hela området. Alltså; ett Israel finns över huvud taget inte.

En fråga bör därför ställas: Vilket Palestina har den svenska regeringen erkänt? Ett Palestina som finns i regeringens egen definition eller ett Palestina som (PA) har definierat?

2. Utgångspunkten att sätta nationell politik på ena sidan mot en individuell situation på den andra.

Detta är ett retoriskt grepp som mycket ofta används mot Israel. Landet speglas i medierna som hårt i sina reaktioner, och som förtryckande av palestinier och blockerande av Gaza. Helt naturligt väcker detta sympatier för den lidande individen hos lyssnare och läsaren av den mediala källan.

Men vad är Israels grundläggande politiska hållning? Jo, man värnar om sitt land, en fristad för alla judar på jorden. Alla individuella judar. Det finns en grundläggande politik att ge återvändande judar skydd. Men även att alla araber som bor i landet ska ha samma grundläggande rättigheter som fullständiga medborgare och rätt att uttrycka sin mening.

Därför finns exempelvis arabiska partier i Knesset.  

Denna demokratiska politiska hållning spelas ut, inte gentemot Hamas eller Fatahs politik, utan mot individuella mänskliga situationer som drabbats av Israels försvar av sitt territorium, något en nation har rätt till enligt folkrätten.

När Israels politik och nationella förhållningssätt beskrivs, så borde ju motpolen vara inte den individuella situationen utan den politiska hållning som Hamas och Fatah har, där fortfarande Israels utplånande står högt på listan.

Om vi vänder på resonemanget blir det tydligt. Utgå från Hamas politiska hållning, som är att Israel ska utplånas, även om det betyder förtryck av deras eget folk, palestinierna. Detta visar sig bland annat genom att Hamas tvingar sina egna medborgare att gräva tunnlar in till Israel, under vidriga förhållanden. En enorm ekonomisk summa läggs också på tillverkning av missiler i stället för på sjukvård och skolor som landet är i stort behov av. Det är denna politik som ska stå som motpol mot Israels politik.

Låt de politiska synsätten mötas, och låt de individuella mänskliga situationerna mötas. Då talas samma språk och då blir manipulationen inte så stor.

3. Utgångspunkten att de kristna palestinierna stöder en palestinsk nation.

Här dras väldigt ofta snabba slutsatser att så är fallet: att en kristen palestinier automatiskt stöder bildandet av en palestinsk nation.

Men det är många israeliska araber, både muslimer och kristna, som inget hellre önskar än att ha kvar sitt israeliska medborgarskap och att inte bli medborgare i ett Palestina. De är också många palestinska kristna som i det stängda rummet uttalar en önskan om att söka medborgarskap i Israel men som inte vågar till följd av repressalier och trakasserier från de ”radikala muslimska palestinierna”.

Och de kristna palestinierna i Israel har officiellt ansökt om att få använda beteckningen ”armenier” för att inte bli definierade som palestinier. Detta har också gått igenom statligt i Israel.

I Israel råder religionsfrihet. Men det gör det inte i praktiken i de palestinska områdena, och de kristna palestinierna känner ofta ett hot, inte ett skydd, från den palestinska ledningen.

4. Utgångspunkten om politiskt engagemang som en kristen barmhärtighetsgärning.

Utifrån det ovan sagda blir det tydligt att ”den kristna barmhärtighetsgärningen”, som ofta betonas att vi ska göra för de palestinska kristna – och vilket vi definitivt ska göra – ibland har en politisk underton. Speciellt inom flera biståndsorganisationer i svensk kristenhet, inte minst inom Svenska kyrkan centralt. Bevisbart handlar detta, menar jag, mer om en aversion gentemot Israel som nation än om omsorg om kristna syskon.

I Israel i dag finns en mängd ryska judar som är både ortodoxa och baptistiskt troende på Jesus som Messias, samt en växande grupp ”messiastroende judar”. När inbjöds någon av dessa att tala på ett kyrkomöte i Sverige?

Dessa är också syskon som vi ska värna om.

Som kristna ska vi sträva efter att stå för en rättfärdighet och ärlighet i politiken och inte stödja en manipulativ politik – en sådan som den palestinska administrationen står för.

Vi ska också ge vårt stöd till både det judiska folk som vi blivit inympade i och till våra kristna bröder och systrar oavsett var de befinner sig.

Det är dags att göra upp med dessa fyra bevisbart felaktiga utgångspunkter i samtalet om Israel – Palestina.

Som kristna ska vi sträva efter att stå för en rättfärdighet och ärlighet i politiken och inte stödja en manipulativ politik – en sådan som den palestinska administrationen står för.

Dagen efter katastrofen – men före jublet

Ledare Under en vecka på året blir de vanliga samtidspolitiska diskussionerna jämförelsevis små. Frågor som annars utlöser stora och infekterade debatter...

Trollkonstnären Netanyahu

Det israeliska valet är över och resultatet blev som förväntat en seger för högersidan. Netanyahu lyckades till och med leda Likud till att bli det...