Prisa vår Gud, ni folk, låt hans lov ljuda högt, för han gav liv åt vår själ och lät inte vår fot vackla.
Psaltaren 66:8–9

Världen idag

Bibelsyn handlar om mer än Jona

Debatt · Publicerad 14:23, 16 nov 2012
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Bibelsynsdagen i Örebro handlade om mer än Jona. Därför är det visserligen utmärkt att Greger Andersson i sin debattartikel i Världen idag 14 november klargör sin syn på hur han vill tolka Jona bok, men risken är att man tror att detta bara blir en högst akademisk diskussion om tolkningsteori. Och då flyttas spelet lätt över till akademiskt finlir.

Frågan om Jona boks historicitet är viktig, eftersom Jesus hänvisar till den flera gånger som en historisk berättelse och till och med förväntar sig att nineviterna ska uppstå i domen (Matt 12:41). Jag håller med Greger Andersson om att vi ska lyssna noga till Bibelns texter och att vi då måste ta hänsyn till genrer. Och fokuserar heller inte på zoologin kring fisken. Men historicitet är viktig även om Jona naturligtvis inte har moderna vetenskapliga ambitioner. Texter utan anspråk på historicitet finns, Jonaberättelsen är dock inte en sådan. Och det finns en fara i att som Greger laborera med uttrycken att det är "fiktion" eller "litteratur" kontra fakta. Hela Bibeln är "litteratur" men endast mindre, identifierbara, delar är fiktion och oavsett genre kan texter ha historiska anspråk. Så varför inte i linje med texten, med Jesus och hela den kristna traditionen utgå från att den är historisk?

Frågan är nämligen större. I sitt föredrag i Örebro ville Greger Andersson provocera och såg det inte som något problem att evangelikala bibeltolkare rör sig från traditionella positioner ifråga om Jona, om Jesaja och Daniel. Många "evangelikala" forskare väljer alltså att köpa den dominerande akademiska forskningstraditionens resultat. Men dessa positioner är inte alltid vetenskapligt nödvändiga, och som forskare riskerar man just att konformeras med omgivningen. För visst kommer tvivlet i dessa frågor just med Upplysningens bibelforskning. Samtidigt har evangelikalismen för­snävats och intellektualiserats på grund av denna kamp, och här tror jag man borde öppna upp för en mer apostolisk bibelsyn.

Men det handlar om mer än Jona. Det handlar om Jesus och evangeliet. Det vore olyckligt om vi inte tar i de huvudfrågor som gäller evangeliet. Min fråga i Örebro var "Hur viktig är Bibelns historiska förankring?" Mina tre exempel visar tydligt hur dramatiska bibelsynsfrågorna faktiskt är: Vem säger "Så älskade Gud världen" i Joh 3:16? – bibelforskningen säger oftast att det inte är ett äkta Jesusord; Vem hälsar och böjer sina knän i Efesierbrevet (Ef 1:1; 3:1, 14) – är det Paulus eller är brevet oäkta? Och tror vi på profetia – kan Jesus eller Daniel profetera så exakt som de båda gör om Förödelsens styggelse (Matt 24:15 eller Danielsboken 9:27)?

Det nya med bibelsynsdagen i Örebro var inte dessa frågor, som dominerat bibelforskningen i 2-300 år. Det nya är att diskussionen behövs i frikyrkan, där bibeltro har varit, är och måste vara absolut grundläggande.
Ytterst är det faktisk en fråga om världsbild: blir inte Jona, Jesaja, evangelierna eller Paulusbreven andra klassens texter om man inte kan lita på författarskapet?
Här menar jag att vi kan och måste vara tuffare och inte så lätt införliva idéer som faktiskt fötts i liberal teologi.

För liberal teologi får inga barn. Därför är bibelsynsfrågan inte ytterst en akademisk fråga utan en fråga om kristendomens överlevnad och tillväxt i Sverige. Visst är Jonas historicitet viktig. Men det handlar om mer, om Jesus, vad han tror och vad han vill säga till vårt land.

Anders Gerdmar
Docent i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet och ansvarig
för teologiutbildningen vid Livets ords teologiska seminarium


Fotnot: En mer utförlig diskussion samt videoklipp och artiklar finns på bloggen andersgerdmar.comRELATERADE ARTIKLAR

Debatt: Vad är syftet med Jona bok? (14 november)
Debatt: Bibeldag väckte viktiga frågor (9 november)
Bibeln ämne för temadag (29 oktober)

Känsligt vaccinkrav föreslås i Tyskland

Pandemin. Obligatoriskt krav på vaccinering mot covid-19 och förbud för ickevaccinerade att gå i affär eller... söndag 5/12 13:00

Håll ett vakande öga på nya enpartiregeringen

Ledare Så har då Magdalena Andersson till slut tillträtt ämbetet som statsminister, och står för första... lördag 4/12 00:00

Pingst i Norden samarbetar om Afrikamission

Mission. Susanne och Bengt Klingberg får ett nytt missionsuppdrag när Pingströrelserna i Sverige, Norge och... söndag 5/12 10:00

Viktig markering när Sveriges biskopar tog Israel i försvar

Ledare Kyrkomötets beslut att utreda folkrättsbrott i Israel och den palestinska myndigheten (PA) speglar... fredag 3/12 00:10

Ser regeringen hoten mot landsbygden?

Ledare Det blev en ny minister med ansvar för landsbygdsfrågor: Anna-Caren Sätherberg, tidigare... fredag 3/12 00:00

Finns lösningen på dagens politiska kaos på Sinai berg?

Israelkommentar Dagens samhällskris och ökade polarisering har gett det mosaiska förbundet på berget Sinai ny...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier