Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Annika Borg Foto: Arkiv

Annika Borg svarar: Jag fick ett ”icke-svar”

Det är talande för biskoparnas världsbild och självbild att de kallar krav på ansvarstagande och konsekvensanalys för ”försåtlig retorik”, skriver Annika Borg bland annat i sin replik till biskop Modéus.

Debatt · Publicerad 09:44, 1 jul 2016

Människor som läst min debattartikel (27/6), där jag ställer konkreta frågor till biskoparna med anledning av deras återkommande utspel i realpolitiska migrationsfrågor, har gett uttryck för en misströstan vad gäller det svar jag skulle få. De hade rätt. Jag fick ett icke-svar.

Biskopspositionen görs i ena stunden till en plattform för dagspolitisk påverkan, men ändras till en kyrklig sådan när det passar.

Någon bekännelse av självklarheter, som att vi ska värna barnen och hävda deras rättigheter, av biskop Fredrik Modéus har jag inte efterfrågat. Men det är talande för biskoparnas världsbild och självbild att de kallar krav på ansvarstagande och konsekvensanalys för ”försåtlig retorik”.

Mina frågor handlade om verkligheten, om riktiga människor och deras liv och död. I denna verklighet står grupper ständigt mot varandra och prioriteringar görs oavbrutet. Jag undrade över hur biskoparna kom fram till att just deras politiska uppfattning var den moraliskt mest högstående och en självklar konsekvens av kristen tro.

Jag efterlyste även en etisk fördjupning av hur vi ska tänka och verka i en värld, och i ett svenskt samhälle, fyllda av målkonflikter och lidande. En sådan diskussion är biskoparnas uppgift och ansvar att bidra till. Men bakom deras utspel ekar det.

Det är inte jag som ställer grupper mot varandra, utan Svenska kyrkans biskopar som väljer att fokusera på en grupp, som satt i relief är resursstark, och blunda för att ett sådant politiskt valt perspektiv påverkar andra.

Som ett mantra upprepar biskoparna ”människors lika värde”. Vilket värde har då en människa som aldrig haft eller kommer att ha möjligheten att fly, i synnerhet inte till Europa?

Mina frågor handlade om verkligheten, om riktiga människor och deras liv och död. I denna verklighet står grupper ständigt mot varandra och prioriteringar görs oavbrutet.

Likt Daniel bör vi vägra kompromissa

Ledare En högintressant och högaktuell bok i Bibeln är Daniel. Profeten Daniel var verksam under perioden 605–539 f Kr. Han är ett stort föredöme för oss...

Trump väntas prioritera religionsfrihet framför klimatmöte

FN. Om klimatmålen i Parisavtalet ska nås måste mer göras – och fortare. Nu samlar FN:s generalsekreterare till ett peppande toppmöte där nio så kallade...