Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

”Alla ska känna sig trygga i Malmö”

Avdelningschefen för arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad, Katarina Lindeberg, ger här en replik med anledning av bland annat Världen idags uppgifter om antisemitiska inslag av medarrangören Grupp 194 i Malmö.

Debatt · Publicerad 00:00, 22 dec 2017

Uttryck för antisemitism, rasism och andra av former av diskriminering är inte förenligt i samarbeten med Malmö stad. Sådana yttringar hör inte hemma i ett Malmö där alla ska kunna känna sig trygga.

Malmö stad har genom arbetsmarknads- och socialnämnden beviljat Trygg Malmö 132 000 kronor för att bedriva nattvandringsaktiviteter. Trygg Malmö är en sammanslutning mellan de tre föreningarna Somaliska freds- och skiljedomsföreningen, Grupp 194 Malmö och Somaliska regnbågeföreningen, som genomför nattvandring i Rosengård. Initiativet startade 2016. Gruppen samlas varje fredag och vandrar tillsammans för ett tryggare Rosengård och Malmö.  

I samband med Trygg Malmös nattvandringar och andra gemensamma aktiviteter finns inga uppgifter om att det förkommit uttryck för antisemitism, hot eller våld. Tvärtom har initiativet visats uppskattning av både boende och verksamma i Rosengård. Det är detta initiativ som arbetsmarknads- och socialnämnden stödjer, utifrån Trygg Malmös ansökan om bidrag. Det ekonomiska stöd som beviljats avser endast aktiviteter kring nattvandring och rör inte föreningarnas övriga verksamhet. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen följer upp hur pengarna till nattvandringsaktiviteten har använts.

Vid handläggning av ansökningar ingår inte kontroll av uppgifter i sociala medier. Förvaltningen kan få information och behöver då ta ställning till och värdera dessa uppgifter för att ta reda på om detta är något som ska utredas och i så fall av vem. Som kommunal förvaltning har vi inte legala förutsättningar att bedriva underrättelsearbete eller utreda misstankar om brott, detta är en polisiär fråga. Förvaltningen kan agera på uppgifter från andra myndigheter.

Uppgifter som framkommer i sociala medier är i sammanhanget svåra att värdera: vem som är avsändare och ska hållas ansvarig för innehållet och olika budskap måste kunna säkerställas. Förvaltningen har i detta fall inte kunnat säkerställa inkomna uppgifter om Grupp 194. På den Facebooksida som refereras till avVärlden idag fördömer Grupp 194 attentatet mot synagogan i Göteborg och förkastar allt slags våld och hot. Grupp 194 var medarrangör i en demonstration i Malmö söndagen den 10 december som genomfördes med nolltolerans mot hets och hot. Polisen på plats gav guldstjärna till arrangörerna. Enligt bekräftade uppgifter var representanter från föreningen med i synagogan i Malmö för att visa sitt stöd för den judiska församlingen i Malmö.

Malmö stad tar avstånd från alla yttringar av antisemitism, rasism och andra former av diskriminering. Det är inte förenligt med den värdegrund vi har.

I samband med Trygg Malmös nattvandringar och andra gemensamma aktiviteter finns inga uppgifter om att det förkommit uttryck för antisemitism, hot eller våld.