Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Adaktussons svar: Välj dialog – inte konfrontation

"Med största respekt för de verksamheter ni företräder är det djupt beklagligt att ert eget folks akuta utsatthet tycks underordnad lusten att bedriva politiskt spel och smäda påstådda motståndare", skriver Lars Adaktusson, KD, i sitt svar till Gabriel Yousef, Assyriska ungdomsförbundet, och Dikran Ego, Assyria TV.

Debatt · Publicerad 17:24, 14 jul 2017

Häromdagen konstaterade den brittiske diplomaten Christopher Segar att framtiden för Iraks kristna avgörs inom sex–tolv månader. Efter Mosuls befrielse och åtskilliga besök i regionen delar jag den bedömningen. Utan gemensamma och omedelbara insatser vad gäller säkerhet och återuppbyggnad på Nineveslätten kommer det inte vara möjligt för kaldéer/syrianer/assyrier på flykt att återvända till de områden där de levt i årtusenden. Kristen tro och tradition förpassas till historieböckerna.

Med största respekt för de verksamheter ni företräder är det djupt beklagligt att ert eget folks akuta utsatthet tycks underordnad lusten att bedriva politiskt spel och smäda påstådda motståndare. De senaste veckorna har ni ägnat tid, resurser och energi åt en kampanj i syfte att smutskasta och förtala mig, mina medarbetare och vårt arbete i Europaparlamentet. In i det längsta har jag valt att inte gå i svaromål på de påhopp och det näthat som spridits. I den allvarliga situation som råder är det min uppfattning att ingen part gagnas av kränkande tillmälen och fördjupade konflikter. Allra minst folkmordets offer och deras familjer.

Men när Världen idag nu väljer att ge spridning åt angrepp som i grunden bidrar till att undergräva och försvaga enigheten bland kaldéer/syrianer/assyrier, blir det nödvändigt att offentligt bemöta påhoppen. Dels därför att ni och ett antal andra assyriska företrädare väljer att upprepa djupt allvarliga anklagelser, dels därför att anklagelserna bygger på förvanskning och falsarier.

• Vid flera tillfällen har ni hävdat att jag och den konferens jag arrangerade i Bryssel inte talar för er och era partier. Sanningen är att jag aldrig påstått något sådant. Tvärtom betonade jag redan i mitt välkomst­anförande att konferensen endast representerade de närvarande, inga andra.

• Ni påstår i sociala medier och på Assyriska riksförbundets tidskrift att konferensen slutade i fiasko. Sanningen är att sju partier, som sammantaget representerar en majoritet av Nineveslättens befolkning, enades om en gemensam handlingsplan för framtiden. Vid konferensen öppnade samtidigt den irakiska regeringens representant för förhandlingar med de kristna partierna, och den kurdiska provinsregeringen klargjorde att den stödjer förslaget om självstyre på Nineveslätten. 

• Ni påstår att konferensen konstruerats på ett sätt som gynnar det kurdiska självstyret, snarare än de förföljda minoriteterna. Sanningen är att konferensen arrangerades för att stödja Nineveslättens befolkning och dess rätt att suveränt och på egen hand besluta om sin framtid. I konferensens policydokument slås fast att ”efter långvarig förföljelse av vårt folk, vilken kulminerade i Islamiska statens folkmord, understryker vi legitimiteten i vårt krav att Nineveslätten ska bli en autonom region inom ramen för Iraks konstitution”.  

• Ni påstår att konferensens främsta syfte var att assyrierna ska lägga sitt öde och sitt landområde i händerna på den kurdiska provinsregeringen som ”vill annektera Nineveslätten och redan nu har grävt upp en gränslinje”. Sanningen är att konferensens policydokument slår fast att Nineveslätten ska bli en region inom republiken Irak – i texten sägs att ”vi vägrar acceptera en Berlinmur i Nineve”. Dagens uppdelning får således inte permanentas, närvaron av kurdiska peshmerga ska avslutas vid bildandet av en provins. 

• Ni påstår att konferensen bojkottades av den största kyrkan i Irak, den kaldeiska kyrkan, samt Österns assyriska kyrka. Sanningen är att Gerald Bidawid, brorson till den tidigare kaldeiske patriarken och ordförande i kaldeiska Bidawid Foundation, fanns på plats under hela konferensen och bidrog med mycket värdefulla ståndpunkter. Det gjorde även Emanuel Youkhanna, präst i Österns assyriska kyrka.

• Ni påstår att kritiska röster och medier hållits utanför konferensen och att Assyria TV vägrades ackreditering. Sanningen är att inga kritiska röster eller medier har hållits utanför. En ny och mer utförlig kontroll visar att önskemål om ackreditering aldrig framfördes till konferensens pressansvariga från den assyriska kanalen Assyria TV, varken via mejl eller telefon. Eftersom det handlar om en nischkanal var Assyria TV:s eventuella närvaro aldrig föremål för diskussion över huvud taget.    

• Ni påstår att jag bortser från ett gemensamt brev från alla partier till centralregeringen i Bagdad och provinsregeringen i Erbil. I brevet som skickades den 6 mars 2017, framförs krav på att Nineveslätten ska ges status som en egen provins i enlighet med den irakiska regeringens beslut 2014. Sanningen är att konferensens policydokument är en uppföljning på det tidigare brevet. I policydokumentet konkretiseras hur Nineveslätten kan bli en provins och sedermera en region, bland annat genom inrättandet av ett interimråd.  

• Ni påstår att jag som arrangör har hävdat att konferensen innebär ett historiskt genombrott. Sanningen är att jag har citerat konferensens deltagande partiföreträdare som med stor ödmjukhet talat om ett historiskt resultat. I slutdokumentet manifesteras en politisk enighet som inte tidigare funnits vad gäller Nineveslätten.

Till denna uppräkning kan läggas betydligt fler exempel från er kampanj i sociala medier som inte överensstämmer med sanningen. Vad anledningen till denna smutskastning egentligen är kan bara ni själva svara på. För egen del vill jag vara tydlig med att oavsett bakomliggande faktorer kommer mitt och mina medarbetares arbete för Mellanösterns förföljda kristna att fortsätta.

Fortsätter gör också kampen mot de krafter som ligger bakom förföljelsen, detta oavsett om gärningsmännen är islamister, irakier, kurder eller något annat. Att som ni lista begångna övergrepp och sedan antyda att jag accepterar dessa övergrepp om jag inte offentligt har fördömt vart och ett av dem, må vara retoriskt effektivt. I sak är metoden dock försåtlig, ingen kan fördöma varje specifikt övergrepp som begås, ingen kan för den skull med fog anklagas för att se mellan fingrarna med dessa övergrepp.

För mig är det uppenbart att den kurdiska provinsregeringens avväpning av Nineveslättens regionala skyddsstyrkor och sedan inte försvara området utgör ett svek mot kaldéer/syrianer/assyrier. Många har med rätta kritiserat detta, själv har jag tagit upp det i olika sammanhang, till exempel när den ledande kurdiske politikern Masrour Barzani besökte Europaparlamentet. 

När detta är sagt ska det också framhållas att peshmerga har gjort avgörande insatser i den militära operationen mot Islamiska staten och att den kurdiska provinsregeringen har tagit på sig ett omfattande humanitärt ansvar för tusentals kristna internflyktingar. Att ta fasta på detta och konstruktivt söka gemensamma lösningar är viktigare än kanske någon gång tidigare. För det krävs politiskt mod och ett ansvarstagande ledarskap av den karaktär som de sju partierna visade i samband med Brysselkonferensen. 

Dessvärre har ni valt en annan väg, ni har valt fåfäng konfrontation i ett läge där behovet av dialog och försoning är akut.

Det är djupt sorgligt.

Att ... söka gemensamma lösningar är viktigare än kanske någon gång tidigare. För det krävs politiskt mod och ett ansvarstagande ledarskap av den karaktär som de sju partierna visade i samband med Brysselkonferensen.

Republikansk reträtt oroar abortmotståndare

Politik. Ilska inom prolife-rörelsen USA:s president Donald Trump och det republikanska partiet har intensivt drivit frågan om att slopa federalt stöd till Planned parenthood som utför...

Hur kan vi se på när antisemitismen tilltar?

Ledare Judar i Europa Hela 90 procent av judarna i Europa anser att antisemitismen har tilltagit de senaste fem åren. De alarmerande siffrorna presenteras i en ny studie...