Låt min bön vara rökelse inför dig, mina lyfta händer ett aftonoffer.Herre, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr.
Psaltaren 141:2-3

Världen idag

Foto: Privat

Vi sitter med Kristus på Faderns högra sida

Bönekrönika · Publicerad 00:00, 27 okt 2022

Att du blev frälst var inte en tillfällighet, det var Guds vilja. I Efesierbrevet 1:5 står det I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap”.

Det finns ett djup i detta som inte går att greppa, men din identitet är att du är Guds älskade och det verkliga syftet med ditt liv är att leva till Guds ära.

Din identitet är inte längre att du är fiende till Gud, vilket att vara syndare ytterst sett innebär. När du blev frälst blev du satt i hans ” älskade sons rike” (Kolosserbrevet 1:13). Från att tidigare ha befunnit dig i mörkrets välde placerades du omedelbart i en position tillsammans med alla de heliga. Låt oss titta på vad som menas med ordet position:

Som frälsta är vi satta i Kristus. Paulus skriver i Efesierbrevet 2:6 Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus”.

Det är viktigt att veta hur det var innan vi fick vår nya position i Kristus. I början av kapitlet skriver Paulus att vi, precis som alla andra människor, var döda genom våra överträdelser och synder.

Frälsningen är det största en människa kan erfara i livet. Det Bibeln menar med att en människa är en syndare är inte bara att hon lever orättfärdigt, utan att hon lever i ”motstånd mot Gud”, som evangelisten Frank Mangs uttryckte det.

Vårt utgångsläge var mörker, men Gud gjorde oss levande. När vi ännu inte var frälsta, var vi i djävulens våld. För en del av oss var detta tydligt, men oavsett var vi alla syndare i ett tillstånd där vi levde under djävulens inflytande och var fiender till Gud.

Paulus skriver i Efesierbrevet 2:2: Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens barn.När vi blir gjorda levande, som det står om i vers 1, är det Guds helige Ande som gör det med oss och det blir ett omedelbart maktskifte. Vi blir satta i den ”himmelska världen” där Kristus regerar, i stället för i djävulens våld.

För många år sedan sade en kvinna i en samling där jag talade: ”Du kanske skulle kunna be för mig också.” En annan kvinna hade precis vittnat öppet om hur hon blivit helad i händerna när vi bett för henne, och det talade till kvinnan som satt med i samlingen.

Kvinnan som önskade förbön berättade att hon, sedan unga år, hörde och såg en massa saker i den andliga världen, och att hon var helt slut.

”Kan Jesus hjälpa mig?”, var frågan. Hon visste inget om kristen tro mer än det hon fått med sig i och med att hon var barndöpt och konfirmerad. Jag förklarade kortfattat evangeliet för henne, och hon ville bli frälst.

Helt plötsligt fanns det ”frälsande tro” i hennes hjärta. När hon bad om syndernas förlåtelse och bekände Jesus som herre, lämnade den onda anden henne omedelbart.

Till sist: I Efesierbrevet använder Paulus uttrycket ”i Kristus” 27 gånger, och i sina övriga brev hela 81 gånger. Vi känner inte alltid att det är kraft och auktoritet över oss utan känner oss ibland svaga, tvivlande och allt annat än segerrika. Men det handlar inte om våra känslor eller svagheter, utan om att vi är placerade i Kristus – och han sitter på Faderns högra sida.

Vårt utgångsläge var mörker, men Gud gjorde oss levande.

Skotskt vittnesbörd om progressivismens kollaps

Ledare Skottland har på senare år utvecklat en allt radikalare progressivism. Den senaste tiden har... lördag 4/2 00:10

Korruption och kriminella i politiken

Ledare I Transparency Internationals årliga korruptionsindex noterar nu Sverige sin sämsta notering – och... lördag 4/2 00:00