Under sång och dans ska man säga: ”Alla mina källor har jag i dig.”
Psaltaren 87:7

Världen idag

Vem är den kvinna och den man som Gud använder?

Bönekrönika · Publicerad 00:00, 23 dec 2022

Maria Lindgren. Du har troligtvis inte hört hennes namn, men Marias helandetjänst berörde i början av 1900-talet hela landet. Startskottet för hennes tjänst var – som det ofta är – att hon själv fick gå igenom svåra lidanden.

Vid 46 års ålder, bara några år efter att hennes make avlidit, drabbades Maria av allvarlig cancer. Vid den här tiden hade hon flyttat till Örebro med sina fem barn och startat en matvarubutik. Maria bestämde sig för att gå på ett möte i Filadelfiakyrkan, som då var en ung församlingsplantering i centrala Örebro.

Med stora besvär tog hon sig dit och orkade knappt vara kvar på mötet. Hennes fötter domnade av och hon kände sig nästan förlamad. Hon fick förbön men upplevde inget speciellt, och besviken över det uteblivna helandet började Maria, mycket svag, gå hemåt.

När hon närmade sig järnvägen fick hon plötsligt se en syn, där en stor mängd människor från olika folkslag strömmade till. I samma stund kom Guds kraft över henne och Maria upplevde hur en ström gick igenom hela hennes kropp. Hon blev fullständigt helad!

Efter detta började Maria själv be för sjuka och ryktet om vad Gud gjorde genom hennes tjänst spred sig ut över landet. Eftersom Maria själv hade blivit helad utan att någon direkt lade sina händer på henne fick hon också tro för att be för andra sjuka på avstånd.

Ett sådant exempel var när hon bad för Aron Andersson, en 22-årig man som låg i dödens väntrum, obotligt sjuk i tuberkulos. Familjen, tillsammans med några vänner, hade samlats en sista gång för att desperat ropa till Gud om ett ingripande. De hade skrivit till Maria, och hon föreslog att de på var sitt håll vid ett visst klockslag skulle be om helande.

När timman var slagen viskade den döende Aron: ”Jesus hjälp mig.”

I nästa ögonblick var det som om en våldsam elektrisk kraft genomströmmade hela hans kropp. ”Herre, nu tror jag!” utropade Aron.

Det sägs att det var som om tusen elektriska trådar kopplades på hans kropp, och Aron ropade flera gånger: ”Vilken kraft! Vilken kraft! Vilken kraft!”

Plötsligt fick Aron se hur en vitklädd man kom gående emot honom. Han berättade senare att glansen kring mannens ansikte var starkare än solen och all känsla av sorg, smärta och sjukdom försvann.

Aron kom senare att utbilda sig till läkare, blev missionär i Afrika och även en framgångsrik väckelseevangelist i Sverige.

Efter en tid öppnade Maria Lindgren Betaniahemmet, ett helandehem där människor fick hälsan tillbaka genom daglig förbön och vila och genom att lyssna på Guds ord. Döva fick hörseln tillbaka, blinda såg och många andra starka helanden ägde rum genom Marias och hennes medarbetares böner.

Vem är den kvinna eller den man som Gud använder för att förmedla väckelse?

Svaret är att Gud använder vem han vill, när han vill, på vilket sätt han vill – när tiden är inne. Maria var 46 år gammal, änka med ansvar för fem barn och egenföretagare, när Gud ledde henne ut i helandetjänsten. Aron vägde 29 kilogram och var döende när Jesus mötte honom och kallade honom till tjänst.

Min vän, du kanske läser detta och är just nu sjukskriven, utbränd eller känner dig uträknad av människor. Men även om du skulle vara borträknad av människor är du inte det av Gud!

Det skulle inte förvåna mig om den helige Ande i denna tid – på ett liknande sätt som han reste upp Maria och Aron – reser upp människor som kommer att få påverka hela sitt grannskap, sitt samhälle och till och med en hel nation. Kanske du rent av är en av dem?!

Döva fick hörseln tillbaka, blinda såg och många andra starka helanden ägde rum genom Marias och hennes medarbetares böner.

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10