Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Var finns nöden och smärtan bland Guds folk i dag?

Bönekrönika · Publicerad 10:01, 26 jul 2017

Det behövde ske något nytt i landet. Tillståndet var mörkt och beklämmande, ett andligt avfall hade pågått under lång tid. Det var i den tiden Hanna började längta så desperat efter kraft att föda nytt liv.

Nöden hon kände inombords höll på att krossa henne. Då hon rest tillsammans med sin man för att närvara i en stor andlig högtid bröt hon samman. Hon kunde inte längre stänga inne sin smärta och förtvivlan. I stället för att ta del i glädjen brast hon ut i gråt. Och då de andra festade på god mat valde hon att fasta.

”Hon var djupt bedrövad och böjade be till Herren under häftig gråt”, berättar Bibeln.

Det är tragiskt att möta prästen Eli i detta sammanhang. Han skulle vara en andlig ledare för folket, men hade förlorat den skärpa, klarsyn och känslighet som borde höra samman med ett sådant ämbete. Han såg på den förgråtna, kämpande Hanna med förakt och trodde att att hon var berusad.

Med darrande stämma försökte Hanna förklara för den okänslige prästen vad det var hon upplevde: ”Vin och starka drycker har jag inte druckit, men jag utgjöt min själ för Herren ... Det är på grund av min stora sorg och smärta ...”

En orsak till att Eli så helt felbedömde situationen beskrivs så här: ”Hanna talade nämligen i sitt hjärta, och bara hennes läppar rörde sig, men hennes röst hördes inte ...”

Att ropa till Gud behöver alltså inte höra samman med höga decibel. När nöden drabbar oss tungt orkar ibland inte orden fram. Men hjärtats rop når fram till Gud. Och de som sår med tårar ska skörda med jubel!

Du kan läsa om Hannas bönekamp i Första Samulsboken kapitel ett. I nästa kapitel bär hon fram sin lovsång till Gud. Ur nöden och smärtan har nytt liv fötts fram.

I kapitel tre läser vi om hur en ny tid klappar på nationens port. Kanske kan vi ta Hanna som en förebild på församlingen i vår tid. Utan kraft att föda nytt liv borde det vara stora bönegudstjänster i varje kyrka.

Min fråga är: Var finns nöden och smärtan bland Guds folk i dag? Har det blivit ett naturligt tillstånd att inte alstra nytt liv? Var finns den heta väckelselängtan? Sorgen över dem som är ”döda i synd och överträdelse”, och alltså saknar det andliga livet? Jag är övertygad om att det var Gud som hade lagt den djupa längtan i Hannas hjärta att få se nytt liv födas. Sonen hon plötsligt bar under sitt hjärta var utvald av Gud att vända folkets öde. Han skulle bli en stor profet. Åter igen skulle Guds stämma höras i landet.

Ibland har vi överbetonat vikten av ”strategisk bön”, att vår förmåga att tydligt framföra våra önskningar är det avgörande. Men bön handlar djupast sett om att ”utgjuta sin själ inför Herren”.

Hanna förstod antagligen inte att det var profetiska tårar hon grät för att rädda sin nation. Men ropet från hennes hjärta steg upp emot himlen som ett välbehagligt offer. ”Hur ska jag lära er bedja utom genom nöd”, frågar Gud genom sin profet.

Jag tror att vi, i en tid som denna, behöver be att Gud lägger nöden över våra liv, att vi får ”gåvan att gråta och bedja”, inte bara forma vackra böneord. Bön är inte teknik, prestation och vältalighet. Vågar vi be om en andeutgjutelse som får till följd att hela församlingar börjar gråta i nöd för människors eviga väl?

När nöden drabbar oss tungt orkar ibland inte orden fram.

Herre, lär oss att bedja!

Låt vår bön behaga Dig!

Bibeln slagträ i debatt om Ebbas SD-KD-besked

Politik. Statsminister Stefan Löfven citerar Bibeln och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll försöker sig på att sammanfatta ”kristendomens...

En skammens vecka i FN

Israelkommentar Vad förenar skurkstater såsom Kuba, Iran, Nordkorea och Venezuela? De senaste åren har representanter för bland annat dessa regeringar samlats i...

USA slutar att kalla Golan för ”ockuperat”

Mellanöstern. I sin årliga rapport om mänskliga rättigheter använder USA:s utrikesdepartement nu för första gången inte ordet ockuperat om Gaza, Västbanken och...