Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.
Jakobsbrevet 4:4

Världen idag

Med den helige Ande blir allt annorlunda

Bönekrönika · Publicerad 00:00, 10 aug 2023

”Jesus gick sedan upp på berget och kallade till sig dem som han hade utvalt, och de kom till honom. Han utsåg tolv som han kallade apostlar. De skulle vara med honom, och han skulle sända ut dem att predika och ha makt att driva ut onda andar” (Mark 3:13–15).

Det ska alltid vara människor som kommer till tro på Jesus där en kyrka är. När vi ser på Jesus ser vi hur en kyrka ska vara.

När det är religion, däremot, händer ingenting och de kommer inte vara där, och då är det inte konstigt att det ekar tomt i kyrkor. Men när den helige Ande är där är det annorlunda.

När jag var ung hörde jag mina föräldrar berätta om en väckelse på den lilla platsen Årena utanför Målilla i Småland, då min farmor och farfar blev frälsta. Redskapen var två evangelister som varken kunde sjunga eller predika, men den helige Ande var över dem.

Vad gjorde Jesus då han kallade lärjungarna till sig? De skulle först vara med honom för att sedan sändas ut av honom för att predika de goda nyheterna och ha makt att driva ur onda andar. Det ska vara likadant med hans kyrka 2023. Jesus sänder ut sina lärjungar på samma sätt i vår tid och det är vad som ska förändra Sverige.

När jag sökte på Google om väckelsen i Årena hittade jag en biografi om pastor Ventzel Nilsson som var född på platsen och blev frälst, döpt och andedöpt under väckelsen. Han kom senare att verka som pastor på många platser i Sverige.

Skeendet i Årena samlade stora skaror, och bygden berördes starkt på ett sätt som jag tror är svårt för oss att greppa. Här följer ett citat av Ventzel: ”En mäktig väckelse gick över trakten, då människor i hundratal blev frälsta.”

Det finns också en berättelse om när en predikant stod i en båt på Emån och predikade evangeliet för tusentals som stod längs stranden. Jag hittade även den bilden då jag sökte på väckelsen. När en församling sedan bildades i juli 1918 döptes 28 unga män och kvinnor i Emån.

Kan något som detta hända i dag? Ja! Det som gör skillnaden är den helige Andes närvaro, och då spelar det ingen roll hur pass avkristnat eller gudsfrånvänt det är på en plats. Jag tror på en sådan tid igen, där vi måste ordna med strukturer för att ta hand om människor som blir frälsta i stället för att upprätthålla verksamhet i våra församlingar som inte längre har liv.

Det ska alltid vara människor som kommer till tro på Jesus där en kyrka är.

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10

Dansk abortlag kan ändras – minskat skydd för ofödda

Danmark. I Danmark har ofödda barn ett lagstadgat skydd från och med graviditetsvecka tolv. Lagstiftningen... fredag 29/9 10:00

Skyttedals drogutspel blev hennes fall

Ledare Många höjer förstås på ögonbrynen över att en europaparlamentariker som Sara Skyttedal (KD) väljer... fredag 29/9 00:00