Låt min bön vara rökelse inför dig, mina lyfta händer ett aftonoffer.Herre, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr.
Psaltaren 141:2-3

Världen idag

Foto: Privat

Gud har frälst oss till ett heligt liv

Bönekrönika · Publicerad 00:00, 9 dec 2022

Häromdagen satt jag i samtal med en ung kvinna som är på en andlig resa, där hon har lämnat ateismen då den inte håller, och nu söker hon sig fram. Hon var öppen för Bibeln, och en kvinna i vår kyrka hade gett en till henne.

Vi hade långt samtal om Jesus och till slut utbrast hon: ”Kan du be att jag ska finna?”

Kristendom är inte en religion som bygger på ett trossystem, regler och moral, utan den utgår ifrån detta att leva i gemenskap med Kristus; genom att han har gjort oss levande genom Anden lever vi inte längre som förut. Att leva som kristen är inte att försöka vara god, utan det är Kristus själv som lever i oss.

Vad menas med ett heligt liv?

Det kristna livet är inte att fortsätta att leva på ett syndigt sätt, utan ett heligt liv som han kallat oss till att leva. När vi tänker på ”kristen livsstil” får vi inte fastna i saker vi inte får göra sedan vi blivit lärjungar, för det är att reducera kristendom till religion i stället för att helt enkelt följa Jesus och utifrån att vara ”i Kristus” bli förändrad i sättet att tänka, tala och leva sitt liv.

När jag var en ung kristen i slutet av 80-talet lyssnade jag på radikal undervisning om att leva på ett annat sätt än den här världen, men det var inte en betoning på den helige Ande, och då blev det i stället en lagisk och glädjelös kristendom. Jag såg på andra kristna och vill leva som dem, men det tog ifrån mig frimodigheten och vittnesbördet om Jesus.

Ändå kommer vi inte ifrån att det kristna livet är att leva heligt, och det innebär att när vi följer Jesus ska vi leva som han i den här världen.

Paulus skriver i Kol 3:1–2: ”Om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden.” Det Paulus betonar är den uppståndelsekraft som är verksam i oss genom att vi har omvänt oss från synden till Kristus. Därför kan inte det kristna livet vara någonting annat än att detta liv som Jesus levde ibland oss ska framträda i oss.

För många år sedan hörde jag en predikant säga: ”Den som ser på andra människor blir bara förvirrad, den som ser på sig själv blir alltmer förtvivlad, men den som ser på Jesus blir förvandlad.”

Det liv som Herren har frälst oss till har en hög standard, och det är inte att fortsätta leva i uppror mot Guds helighet utan i stället vilja leva till hans ära. Om det inte är ett annat liv än att leva i syndiga begär (som i girighet, vrede, själviskhet eller sexuell omoral) är det något som inte stämmer med oss.

Det som en gång var utmärkande för dig utan Kristus är inte längre ditt liv som frälst. Men det kristna livet är inte att hålla sig borta från ett antal synder som vi inte får ägna oss åt, utan i stället är vi befriade ifrån att leva i dem. Det är inte längre vårt verkliga jag.

Paulus skriver vidare i vers 3: ”Ni har ju dött, och ert liv är dolt med Kristus i Gud.”

Vad är då ett heligt liv? Som jag tolkar Bibeln är det att följa Jesus och bli transformerad genom den helige Andes närvaro och bli alltmer lik Jesus.

Att leva som kristen är inte att försöka vara god, utan det är Kristus själv som lever i oss.

Skotskt vittnesbörd om progressivismens kollaps

Ledare Skottland har på senare år utvecklat en allt radikalare progressivism. Den senaste tiden har... lördag 4/2 00:10

Predikant firade 98-årsdag med fallskärmshopp

USA. Amerikanske predikanten Roy Jernigan valde att fira sin 98-årsdag med att hoppa fallskärm.... söndag 5/2 14:00

Korruption och kriminella i politiken

Ledare I Transparency Internationals årliga korruptionsindex noterar nu Sverige sin sämsta notering – och... lördag 4/2 00:00