Därför säger Herren Gud så: Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly.
Jesaja 28:16

Världen idag

Cornelia Forsberg Foto: Kelley Skolos

Gud gör någonting nytt i vår tid

Bönekrönika · Publicerad 00:00, 7 jul 2022

För några dagar sedan var jag i Oslo och fick ta del av en större satsning kallad ”The Send”. Uppemot 10 000 personer, till stor del unga och unga vuxna (men en samling för alla generationer) möttes i Telenor Arena i Oslo för att tillbe Jesus och respondera med ett ”ja” till att gå vart Gud än kallar. En mäktig dag inför Guds ansikte och i Andens närvaro.

En sak som så påtagligt slår mig är det faktum att Gud verkligen gör något nytt i vår tid. Väckelsevindar blåser. Jag hörde och såg det i Oslo för några dagar sedan i den där arenan, jag hör det när jag möter människor på olika platser i vårt land och i Europa, och jag anar det i min ande.

Det är som om det går en samstämmig ton genom vittnesbörd, profetiska ord och hjärtats tro hos många att Gud rör vid nationer, att vi står på randen till en mäktig väckelse. Och jag tror att vi redan smakar den – runt om i världen men faktiskt också i vår egen nation.

Det är som om Gud väcker en tro i våra hjärtan för att tro honom om mer. Inte en egenpresenterad tro utan en tro som är väckt av Gud själv. Jag tror att detta är en del av väckelse – att Gud förbereder våra hjärtan till att tro, till att hungra, till att ropa efter den våg som Gud har förberett för oss att ta emot.

Gud vill ge oss en tro för större ting – tro för nationer som blir berörda med Guds kraft.

I berättelsen om Josua, Kaleb och de tio övriga spejarna som skickades in för att utforska landet som Gud hade lovat Israels folk, så skiljer sig responsen hos Josua och Kaleb och den från de övriga tio. Alla tolv spejare berättar om samma syn, men gör olika slutsatser. Alla ser att landet är fullt av det som Gud har lovat, men folket som redan bor i landet får olika stor plats i rapporten.

De tio är nedslagna av det faktum att folket är stora som jättar och att landet är för svårt att inta, medan Josua och Kaleb responderar med att landet ska bli en munsbit för Israels folk. Hur? För att Herren går med.

Jag tror att Gud vill ge oss tro, förnya vår tro och väcka en tro i våra hjärtan om att allt faktiskt är möjligt för vår Gud, så att vi, precis som Josua och Kaleb, kan ropa ”inta landet” utan att vara förskräckta över jättarna i landet. För sant är att när Gud har lovat, när Gud har sagt, så måste omöjligheter böja sig för vår Gud.

Jag såg en tro väckas i den där arenan i Oslo. Jag ser den väckas hos människor jag möter. En tro för att Gud faktiskt ska göra det där omöjliga möjligt. Och jag tror att det vittnar om väckelse. Jag såg också på den där arenan att människor som verkligen har mött sin Gud är redo att säga ja till att gå vart som helst. För när man har mött Gud, vilket är syftet för allting, så är priset att lämna allt för att följa litet i jämförelse med vad vi får ta emot.

Jag vill säga ja. Jag vill be att Gud väcker min tro till att tro honom om det som ligger på hans hjärta. Det gäller inte bara en tro för nationerna, utan också för de där vardagliga ”omöjligheterna” som Gud låter oss se bli möjliga genom Guds kraft.

För sant är att när Gud har lovat, när Gud har sagt, så måste omöjligheter böja sig för vår Gud.

Därför bör vi fira Sveriges 500 år som nationalstat

Ledare Den 6 juni väntar en stor minnesdag för konungariket Sverige. Det är dock slående hur svagt... fredag 2/6 00:10

Låt oss be om den helige Andes gåvor och kraft

Ledare Vi har nyligen firat pingst, och traditionellt har detta varit en konferenshelg i Sveriges... torsdag 1/6 00:10