Den rättfärdiges frukt är ett livets träd, den som vinner själar är vis.
Ordspråksboken 11:30

Världen idag

Hanna Bloom Foto: Privat

Ett nyårslöfte värt att hålla

Bönekrönika · Publicerad 00:00, 12 jan 2023

Vanor har ett stort inflytande över våra liv. Vill vi se förändring behöver vi förändra våra invanda rutiner och beteenden. Ett nytt år är ett perfekt tillfälle att börja med eller komma tillbaka till gudomliga vanor som vi av olika anledningar har lagt av med. Gudomliga vanor bygger en stabil relation med Jesus, skapar balans, ger glädje och tillfredsställelse, samt slipar och förbereder oss för det som ligger framför.

Vilka är då dessa gudomliga vanor?

Den första jag vill nämna är att dagligen avskilja tid i bön. Jag tror av hela mitt hjärta att bön är ett pågående samtal under hela dagen, där vi både talar och lyssnar till Herren. Men jag tror också, speciellt i vår tid med högt tempo och ständigt flöde av information, att vi varje dag behöver finna en speciell tidpunkt där vi stillar ner oss och besinnar att Herren är Gud.

Den andra jag vill lyfta upp är att varje dag fylla sig med Guds ord. Ordet är Guds primära sätt att tala till oss, det vägleder oss i tider av medgång såväl som motgång och är vår stabila grund, klippa, som står fast även i tider av storm. Guds ord är levande och verksamt och förvandlar oss, helgar oss och sätter oss fria. 

Den tredje gudomliga vanan är att be i tungor. Tungotalet är ett ljuvligt himmelskt bönespråk vi alla kan få, där vi talar hemligheter med Herren och bygger upp vår heliga tro (Judas v 20). Tungotalet är också, enligt min åsikt, det som gör oss medvetna om och känsliga för den andliga verkligheten.

Om du ännu inte är uppfylld av den helige Ande och har fått tungotalet som gåva, be till Jesus så kan han döpa även dig i den helige Ande och eld.

Den fjärde är något som jag personligen tycker att det talas alldeles för lite om inom kristenheten: att ta hand om vårt fysiska tempel. Vi är ande, själ och kropp och vi behöver ta hand om alla tre. Så här i början av året vill jag frimodigt utmana till att inte glömma bort din kropp. Om vår kropp inte mår bra kommer vi inte kunna göra det Herren har tänkt i och genom våra liv.

Ett nytt år är ett perfekt tillfälle att komma i balans med vår kropp genom sund kost, motion och vila. 

Den sista vanan jag vill slå ett slag för är fasta. Många av oss har redan som vana att fasta i början av varje nytt år, men jag vill uppmuntra till att under hela året regelbundet avsätta tid för fasta. Ja, jag är väl medveten om att fasta är en vana som kräver både överlåtelse och disciplin, men när vi väl har infört den ger den så mycket mer tillbaka. 

2022 ligger nu bakom oss. Kanske blev inte allt som vi önskade. Vi kan aldrig göra någonting åt det som varit, men vi kan bestämma oss att, som Paulus skriver, glömma det som ligger bakom och sträcka oss mot det som ligger framför (Fil 3:13). 2023, ett helt nytt år, ligger framför. Ett år där Herren än mer vill både forma och använda var och en av oss.

Om vanor kan förändra så är jag övertygad om att gudomliga vanor kan förvandla. Varför inte göra införandet av dessa till årets nyårslöfte?

Om vanor kan förändra så är jag övertygad om att gudomliga vanor kan förvandla.

Stoppa alla svenska skattepengar som göder det palestinska hatet

Gästledare Itamar Marcus, grundaren av organisationen Palestinian Media Watch, som granskar det som sägs i... tisdag 21/3 00:10

Mycket snack och lite verkstad tycker SLU-forskaren

Yrkesfiske. ”Bara ord och ingen handling”, det är SLU-forskaren Sven Gunnar Lunneryds krassa sammanfattning av... tisdag 21/3 14:50

Ta emot Guds vapenrustning

Bönekrönika Gud är alltid och alltigenom god. Djävulen är alltid och alltigenom ond. Jesus kom för att vi... tisdag 21/3 00:00