Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.
Romarbrevet 8:1

Världen idag

Det är ingen idé att låtsas inför Gud

Bönekrönika ”En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat” (1 Sam 16:7b). Herrens ord... tisdag 28/6 00:00

Det är saligare att ge än att ta

Bönekrönika Jesus talar i Bergspredikan om vikten av att be, fasta och ge. Det är som om de tre inte går att... tisdag 21/6 00:00

Fasta betvingar inte Gud men ödmjukar oss

Bönekrönika I den tidiga kyrkan fastade man regelbundet. När Jesus i Bergspredikan talar om de andliga... tisdag 7/6 00:00

Be med uthållighet

Bönekrönika Att med ett ärligt och uppriktigt hjärta vända sig till Gud i bön lönar sig alltid. Det är en väg... tisdag 31/5 00:00

Kraften i den gemensamma bönen

Bönekrönika I Apostlagärningarna kapitel 2 beskrivs församlingen. Det är en vacker berättelse om en församling... tisdag 24/5 00:00

Må antikristliga ”statyer” falla i vårt land

Bönekrönika Varje år vid denna tid blir jag lika förundrad över vad som sker i naturen. Att det på några dagar... tisdag 17/5 00:00

Var uthålliga i bön för alla de heliga

Bönekrönika Om man är ett Guds barn är man avskild för Gud, det vill säga helig. Man är helt enkelt Guds, och... tisdag 10/5 00:00

Gud vill att vi ska leva våra liv i hans närvaro

Bönekrönika När vi läser i Bibeln kan vi notera att egennamn många gånger gavs stor betydelse och hade en... tisdag 3/5 00:00

Håll ut i bönen tills bönesvaren kommer

Bönekrönika I Lukas evangelium tar Jesus upp vikten av att be uthålligt, i både kapitel 11 och kapitel 18.... tisdag 26/4 00:00

Gud svarar på bön – även i Ukraina

Bönekrönika När församlingarna i Afrika kallar till bön så kommer alla. Likadant i Latinamerika och Asien men... tisdag 12/4 00:00

Andens enhet ger en försmak av gudsriket

Bönekrönika ”Se, hur gott och ljuvligt det är när bröder bor enigt tillsammans. Det är som när den fina oljan... tisdag 5/4 00:00

Guds ord ger våra liv en inriktning

Bönekrönika Jag läste texten Psaltaren 1:1–3 och blev mållös en stund. ”Salig är den som inte följer de... tisdag 29/3 00:00

Livet finns i Jesus – inte i våra rutiner

Bönekrönika Vi lever i en tid där först pandemi och nu krig har skapat ett oerhört lidande av olika slag. Som... tisdag 22/3 00:00

Sann bön leder alltid till engagemang

Bönekrönika Nya testamentet talar om att alla troende bör be. I Bergspredikan säger Jesus att troende... tisdag 15/3 00:00

Ärlig tillbedjan öppnar vägen till Guds hjärta

Bönekrönika ”Då tog djävulen med honom högt upp och visade honom för ett ögonblick världens alla riken, och... tisdag 8/3 00:00

Bön är en andlig klimatförändrare

Bönekrönika Varje plats, hem, arbetsplats och kyrka har en egen atmosfär eller om du vill kalla det miljö. Det... tisdag 1/3 00:00

Kraften att fördriva mörkret finns i Guds ord

Bönekrönika I Apostlagärningarnas tredje och fjärde kapitel kan vi följa Petrus och Johannes väg till... tisdag 22/2 00:00

Ur en enkel men uppriktig bön kan något mäktigt födas

Bönekrönika När jag läser texten i 1 Samuelsboken kapitel 1 om profeten Samuel, är berättelsen om hans mamma... tisdag 15/2 00:00

Tro är något mer än bara positivt tänkande

Bönekrönika Det är allmänt känt bland de flesta att positivt tänkande når större resultat och framgångar än... tisdag 8/2 00:00

Striden avgörs på höjden

Bönekrönika En biblisk händelse som på ett illustrativt sätt visar på bönens betydelse i församlingen finner vi... tisdag 25/1 00:00

Bön är en andlig disciplin

Bönekrönika All disciplin kostar något och kräver vår medvetenhet. Nu närmar sig vinter-OS i Kina och de... tisdag 18/1 00:00

”Sök mig och ni ska leva”

Bönekrönika Profeten Amos förmedlar ordet från Herren till Israels hus: ”Sök mig och ni ska leva” (Am 5:4). Att... tisdag 11/1 00:00

Förbönens makt är verklig

Bönekrönika Paulus skriver i sitt brev till församlingen i Efesos att han bad för de troende. Bönen är mycket... tisdag 4/1 00:00

Trohet gentemot Guds ord

Bönekrönika ”De satt i mörker och dödsskugga, fångna i nöd och i bojor av järn, för de hade trotsat Guds ord... tisdag 28/12 00:00

Gör bön till din livsstrategi

Bönekrönika Under många år jobbade jag med en predikant och profet som hette Gunnar Sameland. Om man frågade... tisdag 21/12 00:00

Ta på beredvillighetens skor

Bönekrönika Evangelium kan förvandla Sverige i grunden, än en gång. Ett hjärta som blivit förvandlat av tron på... tisdag 14/12 00:00

Gud vill resa upp moderfår

Bönekrönika I Bibelns texter används ofta bilder för att förtydliga budskapet. Dessa bilder var helt självklara... tisdag 19/10 00:00

Bönen – det enkla samtalet med Jesus

Bönekrönika En väsentlig del av mitt böneliv utgår från min vardagliga bön, som sker i min enkla relation med... tisdag 12/10 00:00

Genom bön lär vi oss att höra Guds röst

Bönekrönika Gemenskapen med Gud är nyckeln till att koppla med Guds kraft. Gemenskapen med Gud är också själva... tisdag 5/10 00:00
E-tidning
Under perioden 20 juni–5 augusti är kundtjänst endast öppen vardagar kl 10–12.
Magasin
Senaste avsnitten:
Följ Världen idag i sociala medier