Jag ska tacka dig i evighet för det du har gjort. Inför dina trogna ska jag hoppas på ditt namn, för det är gott.
Psaltaren 52:11

Världen idag

Generation Z kartlagd i global studie

En ny världsvid studie påvisar vilka förväntningar världens första digitaliserade generation har på såväl framtiden som kyrkan.

– Dessa unga är inte framtiden, de är nuet, påpekar Javier Ruiz från World Vision, och uppmanar kyrka och samhälle att hjälpa dem att hitta sin plats.

Arbetsliv · Publicerad 06:00, 9 sep 2020

Studien, som genomfördes under 2019, visar att generation Z snabbt vande sig vid den digitala verklighet som tidigare generationer skapat. Men bland tidigare generationer florerar många cyniska antaganden om dem. 

– Det är därför vi beställde den här undersökningen, säger Edgar Sandoval, ledare för World Vision US, som i samarbete med forskningsinstitutet Barna Group studerat åldersgruppen 18–35 år. 

– Om vi skapar förståelse och separerar fakta från antaganden hjälper det kyrkan att släppa fram och främja unga människors passion för Jesus, säger han. 

Projektet gick under namnet ”The connected generation”, en lek med ord där connected betyder såväl sammankopplad som uppkopplad, och det är just en globalt sammankopplad generation forskarna mötte.

Mänskligt lidande och konflikter i världen är något som engagerar många ur generation Z, som lever med en längtan att få göra skillnad. 77 procent av de svarande anser att globala händelser har stor betydelse för dem, och en tredjedel deltar i någon form av volontärarbete.

– Det är en generation som vill praktisera tron i livet. Och de kräver att kyrkans ledare ska leva sin tro på det sättet, säger Javier Ruiz från World Vision till den spanska nyhetssajten Protestante Digital.

Men det är också de stora världsfrågorna som väcker tvivel bland unga. Nästan hälften av de svarande menar att kyrkan står utan svar på deras frågor. 

– När unga vuxna söker sig till en församling letar de efter praktisk och konkret undervisning, liksom möjlighet att få bekämpa orättvisa, menar David Kinnaman, chef för Barna Group. 

Bland generation Z är det många som uppfattar sig som ensamma, visar studien. Mer än hälften av de svarande känner någon sorts samhörighet till människor världen över, men endast 33 procent av dem upplever att andra verkligen bryr sig om dem.  

Ensamheten visar sig vara nära förknippad med osäkerhet och ångest, en av de viktigaste påfrestningarna för denna generation. Uppemot 40 procent känner sig osäkra om sin framtid, och 31 procent säger sig uppleva ångest inför livets viktiga beslut.

– Det är därför viktigt att arbeta nära dem och bygga relationer, säger Javier Ruiz.

– Om vi ​​kan ge våra kyrkor ett attraktivt uppdrag som är kopplat till dessa ungas önskan att påverka och förbättra världen, och samtidigt skapa en inbjudande miljö, har vi flera möjliga sätt att arbeta.

Forskningen visar även att dessa unga är mer öppna än tidigare generationer för andlighet; det är rent av viktigt för dem. 

– Studien visar på starka kopplingar mellan praktiserande tro och att överlag må bra. Vi hoppas att de nya rönen hjälper ledare att samverka och att ta vara på denna unikt sammankopplade grupp av människor, säger David Kinnaman.

Det viktiga, understryker ledarna för undersökningen, är att ledarskap i både kyrka och samhälle har dessa aspekter i åtanke – nu.

– Dessa unga är inte framtiden, de är nuet. De är redan ledare i kyrkor och i viktiga positioner i samhället. Vi behöver denna generation för att bygga en värld av rättfärdighet, där Jesu budskap kan levas i praktiken. Det är otänkbart att inte vara uppmärksam på denna generation, påpekar Javier Ruiz.

Om studien

Totalt 15 369 ungdomar i åldrarna 18–35 år från 25 länder deltog.

Undersökningen gjordes online på nio språk.

Barna Group är ett välrenommerat forskningsinstitut med 30 års erfarenhet och ett särskilt fokus på den världsvida kyrkan.

World Vision US är en av världens största hjälporganisationer med fokus på barns välmående.

Statens agerande kring pandemin ännu i dunkel

Ledare Den långa coronavågen har nu gått över i en ny fas. Folkhälsomyndigheten med flera berättade i... lördag 22/1 00:10

Spritfester och högt energipris

Ledare Att Storbritanniens premiärminister Boris Johnson vid flera tillfällen bjudit in sina medarbetare... lördag 22/1 00:00

Här tas inte Guds ord för givet

Missionsglimten Solen bränner och det blåser lite damm från de torra, sandiga områdena omkring mig. Men jag är... lördag 22/1 00:00

Finns det hopp om äktenskapet efter att min fru var otrogen?

Familjefrågan För cirka fyra månader sedan berättade min fru att hon varit otrogen med en man på jobbet när de... lördag 22/1 00:00

Frälsningen kommer från judarna

Andakt. Förintelsedagens bibelord: ”Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni... lördag 22/1 05:00
E-tidning
Tidningen kommer ut tisdag–lördag. Fredags- och lördagsutgåvorna publiceras endast digitalt.
Senaste magasinen
Senaste avsnitten:
Följ Världen idag i sociala medier