Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Fredrik Ekholm: "Arbetet i sig är en gudstjänst"

Finlandssvenske Fredrik Ekholm såg sitt byggföretag växa under 90-talets lågkonjunktur. Han engagerade sig tidigt politiskt och har stöttat missionsprojekt, startat importbolag, hjälpt ryska judar och även blivit finsk honorärkonsul för både Benin och Israel. Fredrik vill vara ett gott exempel på förvaltarskap och genom både tillväxt och motgångar visa på att tron på Gud alltid håller.

Arbetsliv · Publicerad 09:00, 7 dec 2017

Det är en kall, snöig novemberdag när jag möter Fredrik Ekholm, den högreste byggaren från Vasa, med sin sprudlande personlighet, mörkt dånande röst och klingande finlandssvenska. Han är lite av en "gigant" inom kristet affärsliv, med en imponerande meritlista.

Fredrik började redan som liten arbeta med sin far, som drev ett byggföretag som sysslade med köksinredningar, marmoreringar och renoveringar.

– Jag tyckte om att vara i farten. Som elvaåring började jag barka ved på förtjänst och som trettonåring började jag åka med far till stan för att måla husväggar. Jag fick utlopp för mycket av min energi genom att arbeta och idrotta, säger Fredrik Ekholm.

1964, då företaget Vasa byggnads­reparation registrerades, ingick Fredrik officiellt i byggteamet.

Efter avslutad utbildning fick Fred­rik anställning på K E Ny­man, som då var Österbottens största byggföretag, där han som 23-åring blev ansvarig arbetsledare. Men efter att fadern blivit tillfälligt sjuk kom Fredrik till undsättning och blev 1986 verkställande direktör för familjeföretaget.

– Som majoritetsägare i ett privat familjeföretag blir man ett med företaget. Min önskan var att varje kund skulle vara nöjd, att varje projekt skulle lyckas, säger Fredrik.

– Under de tuffa byggåren 1990–94, och även under andra lågkonjunkter, har vi oförtrutet kunnat betala ut löner, leverantörsfakturor och lån och skött alla åtaganden, säger han, och tillägger att företaget sedan 1993 bara sett tillväxt.

1995 fick Vasa byggnads­repara­tioner AB högsta kreditvärdighet, klass AAA, som ett av bara 1,4 procent av Finlands företag det året. Och tre år senare blev Fredrik Årets företagare i Öster­botten.

– En viktig sak för tillväxt är att kunna leva upp till sina värderingar. Inte bara som en reklamslogan, utan så att alla i företaget blir ett med det.

– Våra värderingar är kvalitet, förtroende, pålitlighet och flexibilitet, säger Fredrik med övertygande röst.

Fredrik poängterar att kristna företagare ska vara Guds ambassadörer och goda föredömen, att detta påverkar de anställda.

– En god värdering är även att se till att jobbet blir bra utfört. Det ger tillfredsställelse och också nöjda kunder, vilket skapar motivation.

– Man är kallad till företagare, likaväl som till predikant eller pastor, det är ingen skillnad. Arbetet i sig är en gudstjänst, fortsätter han.

– Det handlar om att överlåta företaget i Guds händer. Guds rike bor i oss, och vi kan dra från de dimensionerna.

Jag får se en helsida om Fredrik från dagstidningen Vasabladet, där rubriken lyder: ”En byggmästare i Guds rike”. Ett epitet som verkar stämma.

1993 blev Fredrik Ekholm ICCC:s (Internationella kristna handelskammaren) ordförande i Finland. I november samma år, på en konferens i Tyskland, fick han ett så starkt tilltal från Gud att det "nästan gjorde ont” i honom, säger han.

– Jag fick en Guds kallelse att betjäna de finska affärsmännen, att de skulle få upptäcka att de är Guds tjänare, och att det finns en dimension av frihet och glädje i affärslivet. När Gud välsignar vårt arbetsliv blir näringslivet på våra orter välsignat.

Fredrik arbetade i det fördolda, men efter några år kom resultaten. ICCC såg en mycket positiv utveckling i Finland.

– Gud frågar dig inte om du kan, utan om du vill, säger Fredrik, som sedan 2002 sitter i ICCC:s internationella styrelse.

Livet och företaget har dock inte bara kantats av framgång. Det har varit utmaningar som skulle få den mest garvade byggentreprenör att skälva.

Fredrik berättar om en rättegång emot dem efter att en fasadbyggnadsställning handlöst rasat i backen. Ingen människa blev skadad, men en felparkerad personbil totalförstördes. Enligt lagen skulle ställningen plockas ner av uthyrningsfirman, men de i sin tur anlitade ett bemanningsföretag, som begick olika kardinalfel med resultatet att hela ställningen for i backen.

Händelsen blev förstasidesnyheter i dagspressen. Trots att han agerat korrekt blev Fredrik kal­lad till rättegång och anklagad för arbetsskyddsbrott och framkallande av fara. Rättsprocessen tog tre år.

– Motparten ville se mig dömd som lögnare för att skapa misstroende, säger Fredrik.

– Vi bad mycket under denna period och bekände Guds Ord. Nyckeln är Gudsordet, och vi som troende är förbundspartner med Gud och kan åberopa Guds löften.

I slutänden dömdes det till Fredriks företags fördel.

– Det svåra du går igenom kan bli en plattform till något bättre. Alla problem formar karaktären, vilket ger större tro på Gud, säger han.

Under samma period avled en byggarbetare vid en balkongrenovering. Arbetaren hade fallit, förmodligen efter ett svimningsanfall, och slagit huvudet i betongen.

– Jag trodde att mitt liv var slut. Allt som jag åstadkommit tappade sitt värde, berättar Fredrik.

– Men Gud sade att min kallelse inte hade försvunnit. Precis som vetekornet, som faller i jorden och dör: Om vi överlåter oss till Gud blir det svåra till något positivt, och som vetekornet bär vi frukt.

Fredriks stora engagemang för den lilla människan är uppenbar. Arbetet handlar inte om pengavinst, utan om att få hjälpa andra. Och här kan listan göras lång på otaliga timmar av uppoffring för andra.

– Även i arbetsamma situationer ska vi lära oss bygga Guds rike och betjäna andra som är i behov av hjälp. Det tar bort fokus från dig själv och dina egna problem, säger Fredrik.

– Det är viktigt att vi tänker på hur vi lever för att kunna ha positivt inflytande på nästa generation. I mycket av vad vi håller på med är vi förvaltare av det Gud har gett oss – av vår tid, våra talanger och ägodelar.

– Mitt hjärtas längtan är att den unga generationen ska få förverkliga sina drömmar och förstå att leva i Guds plan med sina liv.

Man är kallad till företagare, likaväl som till predikant eller pastor, det är ingen skillnad.
Gud frågar dig inte om du kan, utan om du vill.

Fredrik Ekholm

Familj:

Hustrun Kerstin sedan 51 år; barnen Marina, Monica, Madélen och Marcus

Uppdrag:

Vasa byggnadsreparationer AB: styrelseledamot och vd 1986–2009, styrelseordförande och projektledare 2009–

Sionförsamlingen Vasa: ordförande, styrelsemedlem och äldste

Vasa sparbank: styrelsemedlem 1989–94

Tabita products AB: vd 1992–2011 (numera är dottern Monica vd)

Ecom Miri, arbete med judiska föräldralösa barn i Israel: representant 1995–

Fria kristliga folkhög­skolan: styrelsemedlem 1984–90

Kristdemokraterna Finland: kommunfullmäktige 1976–96

Kristdemokraterna Finlands svenska folkting: 1997–2000

Israel: honorärkonsul 2014–

Benin: honorärkonsul 1997–

Överbyggmästare: hederstitel från Finlands president 2015

Internationella kristna handelskammaren: ordförande i Finland 1993–2012, vice ordförande 2012– 

ICCC:s internationella styrelse: styrelsemedlem 2002–13, regionledare i Central- och Sydeuropa 2012–

Manna daghem på kristen bas: initiativtagare och ordförande 1985–97

Kristna tv-kanalen TV7 Finland: styrelsemedlem 2003–06

Stå upp mot terrorn – över hela linjen

Ledare Dådet i Christchurch Fredagens terrordåd i Nya Zeeland var en stor tragedi, då 50 människor mördades i två moskéer. Massmedier och beslutsfattare har reagerat på rimligt...