Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Företagsamma bedjare samlas till bön

Att få vara en kraft till välsignelse i samhället och i församlingen. Det är en längtan som förenar de företagare som brukar mötas till bönefrukost i Roseniuskyrkan på Östermalm i Stockholm.

Arbetsliv · Publicerad 07:00, 11 mar 2020

Klockan är strax före sju på onsdagsmorgonen när det börjar slamra i Roseniuskyrkans kök på Östermalm. Snart har ett tiotal personer mött upp och börjat inta den enkla men fräscht uppdukade frukosten.

Runt matborden småpratas det, man lyssnar in, uppmuntrar varandra och nätverkar.

Efter maten höjer Patrik Sandberg, känd böneprofil och initiativtagare till frukosten, rösten och hälsar alla varmt välkomna. Han talar om bönesvar och Bibelns löfte om att vår glädje ska bli fullkomlig när vi ber. Därefter startar Sandberg musikspelaren på sin mobiltelefon varpå alla passionerat stämmer in i tonerna till lovsången ”Vilket underbart namn det är, det namnet Jesus”.

Nätverkandet i all ära, men det är Jesus de kommit hit för att möta. Och något tycks ske i rummet när företagarna nu – till ljudet från den sprakande mobiltelefonen – börjar tillbe tillsammans.

Efter lovsången håller Theresia Olsson Neve ett kort föredrag som leder till en diskussion om hur unga människor i dag anser värderingar vara viktigare än att klättra på karriärstegen.

Efter diskussionen vid borden fortsätter man med personlig förbön. Bedjarnas ord är hjärtliga och vänskapliga. De ber i grupper. Där berättar de om sina situationer, visar ett äkta intresse för varandra.

– Vi bryter hopplöshet i Jesu namn, sänd vänner och nya relationer, ber en av deltagarna ut högt för en annan.

Entusiastiskt brister de andra ut i ett innerligt amen.

För många av dem som samlats här är företagandet en självklar del av deras andliga liv. Arbetet och gudsrelationen går inte att separera, menar de som Världen idag talar med.

– Det handlar om ett gudsrikestänk, sju dagars kristendom där man får leva ut tron i arbetet, säger Patrik Sandberg.

Han påpekar att översättningen av det hebreiska ordet för att arbeta fått stor betydelse för honom.

– Ordet arbeta är detsamma som tillbedjan, förklarar han. När man ser arbete som gudstillbedjan kan man arbeta på ett bra sätt.

Att samla företagare med många järn i elden kan tyckas svårt, men ett tiotal personer brukar möta upp. Den här morgonen är nio deltagare på plats.

Syftet med bönefrukosten är att ge företagare en plats att dela livet, att lyfta varandra i bön och att utbyta idéer. Ibland delas det profetiska ord mellan deltagarna.

– Min förhoppning är att de här samlingarna ska leda till blomstrande kristna företagare, säger Patrik Sandberg. 

Frukostdeltagarna tillhör olika församlingar och finns i olika branscher. Under bönefrukosten ber man för varandras företag och bär varandras bördor.

– Vissa saker som man hanterar som företagare är kanske inte lika lätt att ta upp i en cellgrupp. Det är lättare att dela sådana saker i en sådan här grupp, säger Daniel Söderlund, en av deltagarna.

– Det är också en förmån att få förbön av erfarna företagare, menar han.

Bönefrukosten hålls var tredje onsdag och dagens samling är den nionde sedan starten hösten 2019. Johan Hägerlöf har varit på nästan samtliga.

– Samlingarna har inspirerat mig till ett fördjupat personligt böneliv, säger Hägerlöf och menar att företagsvärlden och vardagen lätt tar uppmärksamheten bort från Gud.

– Fokus hamnar lätt på allt runt omkring, allt det där praktiska som måste få finnas.

Personerna som är samlade här i dag, alla företagsledare i olika branscher, representerar ett stort kapital av kunskap och erfarenhet. Samtidigt upplever flera av dem att de inte alls bidrar i sina församlingar i den utsträckning de skulle kunna. Och vilja.

– Tyvärr ser vi företagarna sitta längst bak i våra kyrksalar utan roll. Man ser inte potentialen hos dessa män och kvinnor, menar Patrik Sandberg.

– Tänk vilka gåvor, vilken erfarenhet och kunskap som tio företagare i församlingen besitter tillsammans. Det finns en enorm outnyttjad kapacitet, säger han.

Patrik Sandberg vill se församlingen och det kristna livet göra avtryck även efter söndagens gudstjänst. För honom är företagen en del av församlingen, arbetslivet en del av Guds rike.

Han vill uppmuntra församlingar att ställa sig frågan: Hur hjälper vi företagen att blomstra?

– Jag skulle vilja be församlingsledningarna att möta företagarna, samverka och lyssna in mera.

Min förhoppning är att de här samlingarna ska leda till blomstrande kristna företagare.
Det är också en förmån att få förbön av erfarna företagare.

Bönefrukosten initierades av Patrik Sandberg och stöds av ICCC, Sverigebönen och Världen idag företagsnätverk.

Tystnad när islamism togs upp i brittisk tv

Storbritannien. När den kände ateisten Richard Dawkins i en intervju får frågor om islamism blir han plötsligt... fredag 31/3 07:00

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Varför kristen och evolutionist?

Teistisk evolution (del 7/7). Evolutionshypotesen har ett massivt stöd i dagens kultur, i den akademiska världen, skolan och i... fredag 31/3 00:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00