Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Bönder pressas av hotande foderbrist

Den extrema torkan riskerar att drabba fodertillgången på hö, halm och ensilage i flera år framöver. – Det svenska lantbruket är inte anpassat för att hantera sådana krissituationer som torkan är, säger Erik Hartman, vd på branschorganisationen Foder och spannmål.

Arbetsliv · Publicerad 11:00, 14 aug 2018

Det svenska lantbruket är under hård press. Torkan slår inte enbart mot svenska skördar, värmen har även allvarliga konsekvenser för grödor runt om i Europa. Det leder bland annat till högre spannmålspriser, vilket gör kraftfodret dyrare och mer kostsamt för svenska djurbönder.

Den mest alarmerande situationen är dock bristen på grovfoder. Utan tillgång till hö, halm och ensilage tvingas hästar, kor och får till nödslakt.

Sommarens torka medför även att den framtida grovfodertillgången är hotad.

– Vallfröodlingen som är själva förutsättningen till allt det som ska bli hö och ensilage har lidit fruktansvärt av torkan, säger branschorganisationen Sveriges frö- och oljeväxtodlares vd Anneli Kihlstrand.

Den svenska fröodlingen uppgår till 16 000 hektar, vilket är småpotatis i jämförelse med grödor som vete, raps och havre.

Men vid en normal skörd ges utsädet till en miljon hektar vall, åkermark vars syfte är att uppbringa hö samt vallväxer som ingår i ensilage.

Årets torka har dock slagit undan benen för den nysådda frögrödan. Den viktiga vitklövern såg ut att ha goda förutsättningar, med många humlor och bin för pollinering. Värmen innebar dock att vitklövern inte växte upp till normal storlek, vilket har gjort tröskandet nästintill omöjligt.

Sett till hela fröodlingen ligger även grovfodertillgången för 2020–2021 i riskzonen, enligt Kihlstrand.

– Jag ser ett långsiktigt bekymmer i att vi inte kan etablera en ny frögröda i år, det kan tvinga lantbrukare att behålla gamla vallar för skörd ett år till.

Torka, foderbrist och nödslakt

Många finansiellt pressade bönder tvingas till följd av foderbrist till nödslakt, alltså att slakta sina djur i förtid. Problemet hänger samman med värmen och torkan, som enligt branschkällor har slagit ut kanske hälften av landets foderskörd.

Krisläget har skapat en rekordlång kö till landets slakterier och även lett till varningar för brist på svenska mejeriprodukter i höst.

Enligt Livsmedelsverket kan det bli aktuellt med så kallade återtag från slakterier som inte kan sälja köttet vidare. Det innebär att intresserade bönder hämtar tillbaka det styckade köttet och säljer det själva, ett förfarande som kräver kommunalt tillstånd.

Källa: Livsmedelsverket

Minskade skördar

Skördeprognosen för 2018 visar på totalt 4,2 miljoner ton, vilket motsvarar en minskning med ungefär 30 procent jämfört med snittet för de senaste fem åren. Skördekvoten är den minsta sedan 1992.

Talen i tabellen avser 1000-tals ton.

Gröda 5-årssnitt 2018

Höstvete 2 511 1 543

Vårvete 368 269

Råg 142 96

Korn 1 672 1 243

Havre 742 508

Rågvete 178 75

Trindsäd 156 147

Oljeväxter 345 262

Övrigt 62 40

Totalt 6 176 4 182

Källa: Lantmännen

Ny ”tv-skatt” kan drabba döda

Politik. Att riksdagen inför en "tv-skatt" utan att samtidigt öka kraven på public service, och som till och med kan drabba döda, väcker stark kritik. En av...

Trettio år i fängelse för ett förlorat barn

Ledare Lagstiftning Trettio år är en lång tid för den som sitter i fängelse. I Sverige är det ett straff som så gott som aldrig utdöms. Snitt-tiden i fängelse för så...

Ringrostig på engelska? Här är tipsen

Språk. Do you understand this? Bra, men du kanske känner dig lite ringrostig och upplever att din engelska har haft bättre dagar. Språkforskaren Pia...