Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Innehåll från Keren Kajemet.

Hjälp oss att hylla en sann svensk hjälte!

Keren Kajemet Israelfonden i Sverige firar 110 år, vilket uppmärksammas med en jubileumsinsamling med fokus på att hålla frågan om Raoul Wallenbergs öde aktuell under hela jubileumsåret.

Annons · Publicerad 11:05, 25 maj 2020

Den 17 januari i år var det 75 år sedan Raoul Wallenberg sist sågs i livet. När större delen av världen förhöll sig passivt trots att man visste att ett gigantiskt folkmord pågick, hade Raoul Wallenberg modet att lämna tryggheten i Sverige för att sommaren 1944 bege sig till infernot i Budapest.

Även om initiativet och finansieringen av Raoul Wallenbergs uppdrag kom från amerikanska War Refugee Board, var det ändå officiellt i Sveriges namn som Raoul Wallenberg agerade.

År 1910 togs de första trevande stegen mot en sionistisk verksamhet i  Sverige.

110-årsjubiléet firas genom en insamling till en park i hjärtat av Israel som ska påminna om de hjältemodiga insatser som den svenske diplomaten utförde i slutet av andra världskriget. 

Hjältemod

– En park i Israel till minne av en av Sveriges största hjältar blir en påminnelse både till Israel och till Sverige om den heroiska insats som Raoul Wallenberg utförde, säger Max Federmann på Keren Kajemet Israelfonden i Sverige.

– Genom att hjälpa oss att bygga Raoul Wallenberg Park bidrar du till att vi knyter ihop våra länder. När Raoul Wallenberg anlände i juli 1944, hade redan hälften av Ungerns judar, de som bodde på landsbygden utanför Budapest, deporterats till förintelselägret Auschwitz, bland dem min mamma och hennes familj. 

– Det stora flertalet hade mördats direkt vid ankomsten. Raoul Wallenbergs fokus blev att rädda så många som möjligt i Budapest, vilket han gjorde med stor kreativitet, energi och hjältemod, betonar Max Federmann.

Stärka banden

– Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga en stark och stadig bro mellan Sverige och Israel genom att bidra med en gåva till vår hyllning av Raoul Wallenberg i den park vi bygger till hans ära. Denna bro blir en symbol för vår önskan att normalisera och stärka banden mellan Sverige och Israel.

– Genom att hjälpa oss att bygga Raoul Wallenberg Park utanför Jerusalem så bidrar du till att vi knyter ihop våra länder. Parken kommer att besökas av många israeliska familjer på utflykter i naturen men också av besökande svenska turister. 

• Alla som ger minst 750 kronor till Raoul Wallenberg-parken får ett vackert jubileumsdiplom som ett bevis på att man har gett en gåva.

• Den som ger 1 200 kr till Raoul Wallenberg-parken får, förutom jubileumsdiplomet, även pocketversion av Ingrid Carlbergs bok ”Det står ett rum här och väntar på dig ...”, en biografi om Raoul Wallenbergs liv.

• För att ge en jubileumsgåva, använd bankgiro: 708-6432  eller swish-nummer 123 683 76 78. Märk betalningen ”Raoul Wallenberg”.

E-tidning
Senaste magasinen