Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.
Hebreerbrevet 10:36

Världen idag

Om serien:
En serie som utmanar, uppmuntrar och utrustar makar till livslång kärlek.
E-tidning