För Herren Gud gör ingenting utan att uppenbara sin hemlighet för sina tjänare profeterna.
Amos 3:7

Världen idag

Marilyn blev fri från smärta

Vittnesbörd. Ett träningspass slutade med en allvarlig vrickning i ryggkotorna. Dansen, som hon levde för, fick hon lämna bakom sig. Men under ett möte i kyrkan...

Vittnesbördstidningar från Världen idag