Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.
Psaltaren 29:11

Världen idag

Marilyn blev fri från smärta

Vittnesbörd. Led av outhärdlig värk i ryggen Ett träningspass slutade med en allvarlig vrickning i ryggkotorna. Dansen, som hon levde för, fick hon lämna bakom sig. Men under ett möte i kyrkan...

Vittnesbördstidningar från Världen idag