Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer,och Herrens härlighet går upp över dig.
Jesaja 60:1-6

Världen idag

Väst finansierar palestinska terrorister

I palestinska territoriet är det ett statligt yrke att vara terrorist – ett lönsamt yrke dessutom. Den som finansierar terroristlönerna är till stor del västvärlden. Samtidigt lär FN-organets UNRWA:s skolor ut att det är varje palestiniers plikt att bekämpa judarna med våld. Och ledaren Mahmoud Abbas prisar – på arabiska – gång på gång dem som utfört mord och terror. Detta skriver Israelkännaren Christina Toledano Åsbrink.

Tro och Liv · Publicerad 13:39, 31 jul 2017

Ponera följande: Du vill göra karriär och tjäna en slant. Utbildning och vanliga arbetsmöjligheter är dock begränsade, nästan inte existerande. Men där finns hopp, där finns en möjlighet – döda en jude, eller flera, och du har en garanterad inkomst för resten av livet! Visst låter det overkligt, men det är det inte, det är faktiskt raka motsatsen. Det är i allra högsta grad verkligheten här i Israel. Ekvationen är ganska enkel – ”Följ pengarna!”

Den palestinska myndigheten hycklar inte med sina intentioner, i alla fall inte på arabiska. På sin internetsida har den en lista på hur mycket pengar man tjänar på olika typer av terrorism mot israeler. Dessutom finns där listat hur man kan stiga i militära och civila grader genom att utföra terroristattacker. Och, om man blir fängslad av Israel för sitt brott blir man dessutom garanterad ett jobb inom den Palestinska myndigheten när man släpps. Det enda landet i världen där terrorist är ett statligt yrke!

Listan här intill visar vad familjen till en fängslad terrorist får i ersättning varje månad. En liknande lista finns även för själva terroristen. När man så småningom släpps ut ur fängelset får man dessutom en stor engångssumma, som ibland når tiotusentals US dollar. Skulle man dödas under terroristattacken blir man martyr (shahid), vilket är kopplat till ännu mer pengar och höjd status för familjen. Det är utan tvekan en ekonomisk vinst att ge sig på en jude, helst mörda en.

Om man däremot går till ett vanligt jobb, inte ett terroristjobb, så är den palestinska genomsnittslönen per månad ungefär 4 800 kronor i Palestina, och i Gaza ungefär 3 500 kronor. Familjen får naturligtvis inget för att man jobbar. Siffrorna talar för sig själva!

Som om detta inte räckte är det faktiskt så att det palestinska ledarskapet uppmanar sin befolkning att utföra terrordåd, att gå ut och mörda andra människor.  Otaliga är de gånger då den palestinske ledaren, Mahmoud Abbas, gått ut och prisat dem som utför mord och terror. Nämnas bör att han aldrig gör detta på engelska, endast på arabiska.

För den palestinska myndigheten är dessa utgifter en stor del av den årliga budget, närmare 7,6 procent. I siffror var utgifterna till fängslade palestinier i Israel år 2016 närmare 530,5 miljoner israeliska shekel. Utgifterna för terroristfamiljerna var samma år 663,6 miljoner israeliska shekel. Shekeln står idag på 2,44 kr. Summorna är med andra ord enorma – hur har de råd?

Den palestinska myndigheten får omkring 1 miljard US dollar/år i donationer från västvärlden, vilket gör att de har mer än råd att betala dessa enorma summor till terrorister. 2011 exponerades terroristlönerna för världen och palestinierna pressades att sluta upp med dem, vilket de lovade att göra. Vad man i stället gjorde var att omorganisera hela apparaten, så i dag går pengarna via PLO, i stället för den palestinska myndigheten, som därför kan avsäga sig allt ansvar. Naturligtvis är det endast ett spel för kulisserna.

Och så har vi UNRWA (United Nations Relief and Works Agency), FN-organet vars enda uppgift är att hantera de palestinska flyktingarna. De har en årlig budget på cirka 1 miljard US dollar, som framförallt finansieras av USA, EU och arabiska länder. De anställer nästan uteslutande palestinier, över 30 000; endast på den byråkratiska toppen finns där ett fåtal icke-palestinier anställda. Både i Gaza och Palestina är många anställda Hamasmedlemmar, eller på annat sätt associerade med Hamas (den klassifierade terroroganisation som i dag styr Gaza). I UNRWA:s skolböcker glorifieras martyrdom, våld och utplånandet av staten Israel. Barnen får lära sig att judarna stal deras land och att det är varje palestiniers plikt att ”bekämpa judarna med våld”. I skolböckerna skriver man om historien med lögner genom att använda sig av antisemitiska beskrivningar som liknar de som Hitlertyskland använde sig av under 30- och 40-talen för att förbereda befolkningen för massmord. Till exempel börjar en skoldag med följande sång, vars incitament till våld är tydliga:

Ära åt ett frigjort och arabiskt Palestina

Ära och evigt liv för martyrerna och de rättfärdiga

Jerusalem

Det är vårt

Vi ska befria (Jerusalem)

Det är vårt, vårt, vårt

UNRWA har med andra ord tagit formen av en riktig hatmaskin, en terroristorganisation mitt i det som en gång var demokratins nav – FN. Det har blivit ett organ för den nya antisemitismen, den där man anklagar Israel för allt mellan himmel och jord, men där man i stället kallar det antisionism. UNRWA har även blivit arabvärldens sätt att bekämpa Israel, då man inte lyckats vinna över dem i regelrätta krig. Via UNRWA kan man sprida lögner, hat, våld och terrorism till samhällets allra minsta – till barnen. Och allt detta med det demokratiska väst som betalande åskådare. 2010 var Sverige UNRWA:s tredje största bidragsgivare. Slå ut det per capita, och woops, där blev svenska medborgare de absolut största bidragsgivarna till den lönsamma terrorismen, mord och incitament till terrorism.

Så, om man följer pengarna ser vi hur det hänger ihop, hur konflikten snurrar på utan slut, vilket också är syftet – det ska inte ta slut förrän Israel tar slut.

Här gäller det att ha kurage nog att se sanningen i vitögat, och att ställa krav och ifrågasätta ärinte rasism, det är inte politiskt inkorrekt, det är heller inte fel. Det är raka motsatsen, det är hälsosamt, förebyggande och utvecklande. Men jag tror dock att det mer handlar om att ha mod att våga ställa krav, att ha mod att våga vara politiskt inkorrekt, att ha mod att våga säga nej – i motsats till det ryggradslösa amöbaliknande havet av förnekande som dagens politiker ligger och skumpar i.

Så, om man följer pengarna ser vi hur det hänger ihop, hur konflikten snurrar på utan slut, vilket också är syftet – det ska inte ta slut förrän Israel tar slut.
Här gäller det att ha kurage nog att se sanningen i vitögat, och att ställa krav och ifrågasätta är inte rasism, det är inte politiskt inkorrekt, det är heller inte fel.

USA:s statsapparat står utan pengar

Skuldtak. Majoriteten i USA:s senat säger nej till en uppgörelse som skulle förhindra att federala myndigheter stängs ned. USA:s statsapparat står därmed utan...

Tre viktiga faktorer i migrationsdebatten

Ledare Svenska värderingar kontra sanna värderingar En företagsledare som gjort missbedömningar i den storleksordning som våra politiker gjort de senaste åren – i frågor om migration, integration,...