Den rättfärdiges läppar förstår vad som är välbehagligt, de ogudaktigas mun förvränger allt.
Ordspråksboken 10:32

Världen idag

Teolog med tilltro till Skriften

David Hedegård (1891–1971) är en viktig person i svensk väckelsehistoria under 1900-talet. Han växte upp i Svenska kyrkan där han konfirmerades och hans hem präglades av den nyevangeliska väckelsen, skriver Bruno Frandell som doktorerat på David Hedegård vid ett amerikanskt universitet. Hedegårds mest lästa och spridda bok är översättningen av Nya testamentet, Nya Testamentet på vår tids språk (1964).

Tro och Liv · Publicerad 12:01, 4 maj 2017

David Hedegård (1891–1971) växte upp i Svenska kyrkan där han konfirmerades och hans hem präglades av den nyevangeliska väckelsen. Lärofäder som Martin Luther och C.O. Rosenius  var för honom välkända namn som han hänvisade till livet ut. Steget över till frikyrkan tog han genom att anmäla sig till bibelkurser i Örebro, arrangerade av dåvarande Svenska missionsförbundet (SMF). Han tjänade kortare perioder som predikant och pastor i samma samfund. Under lång tid verkade Hedegård dessutom som lärare, forskare, redaktör samt författare inom flera samfund i Sverige, i övriga Norden samt i USA. 1926 blev Hedegård anställd som lärare vid SMF:s pastorsutbildning och tanken var att han skulle fungera som en samlande faktor i en annars så ansträngd situation, där två ytterligheter i bibelsynsfrågan hade personifierats genom två tidigare lärare.

Vid den här tiden sökte Hedegård svar på frågor omkring Bibeln. Den brottningskampen var inte känd hos hans arbetsgivare, för efter några år visade Hedegård upp en mer konservativ sida än förväntat. Han hade studerat vid Lunds universitet men, enligt sin egen berättelse, upplevt ovisshet i frågan om vetenskapens roll i tolkningen av Bibeln. I bokenMin väg till kallelsegärningen (1942-43) minns Hedegård en fråga som ställdes till en av lärarna i samband med en seminarieövning vid universitetet. Frågan var om ”…Kristus verkligen är lekamligen uppstånden från de döda”. Svaret som studenterna fick, var att tron inte ställer sådana frågor, ”…tron nöjer sig med att fråga om han lever”. Hedegård nöjde sig aldrig med det svaret.

För att ta del av allt innehåll på hemsidan behöver du ha en prenumeration på Världen idag.

Ingen prenumeration?

Prova Världen idag gratis i en månad

Har du inget lösenord?

För att du som prenumerant ska kunna logga in på vår hemsida behöver du först välja ett eget lösenord. Detta gör man i vår digitala kundtjänst. Tveka inte att kontakta kundtjänst om du har några frågor.

Ny inloggning på www.varldenidag.se

Från och med 3 februari 2016 har vi ändrat inloggning. Du loggar in på hemsidan genom att ange ditt kundnummer som användarnamn och det lösenord som du själv har valt. Om du inte tidigare har valt lösenord kan du göra det i vår digitala kundtjänst. I vår digitala kundtjänst kan du även registrera din e-postadress om du istället för kundnummer vill använda din e-postadress som användarnamn.