För Herren Gud gör ingenting utan att uppenbara sin hemlighet för sina tjänare profeterna.
Amos 3:7

Världen idag

Gud behöver inte evolutionen

Serie Ursprungsfrågan (del 6/6) Bibelns Gud agerade inte omärkligt, gömd bakom några naturliga processer när Han skapade världen och livsformerna, inklusive människan. Kunde Jesus...

Konstnärens tavlor har likheter

Serie Ursprungsfrågan (del 4/6) Föremål eller varelser med varierande grad av likheter är alltid möjliga att arrangera i mönster. Men vad skulle vi därmed ha bevisat? Ingenting,...

Naturligt urval utarmar det genetiska materialet

Serie Ursprungsfrågan (del 3/6) Evolutionsteorins mekanismer – med mutationer plus selektion – består av två nedbrytande processer. Mutationer förstör genetiskt material, medan...

Evolutionsteorier måste också granskas kritiskt

Serie Ursprungsfrågan (del 1/6) Konflikten mellan tro och vetenskap ska inte ska lösas genom att Bibelns texter tolkas symboliskt. I stället bör både Bibelns och naturens ”bok”...

Sverige behöver fler profeter

Serie Nöd för Sverige (del 3/3) Kristen tro i Sverige hotas som aldrig förr. Politiker, humanister och liberalteologer förföljer och förvanskar just nu Bibelns budskap. Författaren...

Sekulariserade vädjar om tydlighet

Serie Nöd för Sverige (del 2/3) Sekulariseringen inom våra kyrkor har nu gått så långt att profana kulturarbetare i direktsänd statlig television uppmanar landets troende till...

Uppståndelsemetaforer innebär inget evangelium

Tro och Liv Jesu uppståndelse DN:s krönikör Maria Schottenius efterfrågade tydlighet om Bibelns mirakler i samband med påsken. I stället för ett rakt svar undveks sakfrågan. För...

Sveriges kristna under press

Serie Nöd för Sverige (del 1/3) Kristen tro i Sverige utmanas på många olika plan. Den våg av politisk, ekonomisk och andlig globalism som rullar över världen i dag får allvarliga...

Kärlek på knä – om andligt ledarskap

Serie Ledarskap och Guds tjänstegåvor (del 7/7) Anden frågar ingen ledare eller kyrkostyrelse om lov för utdelandet av dessa gåvor. Det är en direkt installation av Herren själv utan att någon rådfrågas, skriver Daniel Alm.

Läraren öppnar Skriften

Serie Ledarskap och Guds tjänstegåvor (del 6/7) Ju mer en person förstår av de större och övergripande sammanhangen, desto bättre kan denne förklara enskilda detaljer på ett lättillgängligt sätt, skriver Johnny Foglander. Sanna lärare har ett stort ansvar för den sunda läran, såväl att undervisa och formulera som att försvara den, förklarar han.

Herden vårdar och skyddar

Serie Ledarskap och Guds tjänstegåvor (del 5/7) Det finns något med herden som uttrycker själva ”andan” i bra ledarskap, konstaterar Johnny Foglander. Alla har inte herdens nådegåva, men alla ledare behöver ha ett herdehjärta för dem de blivit satta att leda, oavsett vad uppdraget i övrigt innebär!

Evangelisten når längre

Serie Ledarskap och Guds tjänstegåvor (del 4/7) Evangelisters tydliga inriktning är att predika för dem som inte tror, konstaterar Johnny Foglander. De bär en stor nöd i sitt inre för människors frälsning.

Profeten säger sanningen

Serie Ledarskap och Guds tjänstegåvor (del 3/7) Den profetiska tjänsten är delaktig i förverkligandet av Guds syften och planer. De profetiska orden både förutsäger och verkar fram det förutsagda, framhåller Johnny Foglander. Vidare säger profeten sanningen utan kompromiss och utan anseende till person.

Aposteln bryter ny mark

Serie Ledarskap och Guds tjänstegåvor (del 2/7) Finns det verksamma apostlar även i vår tid? En del skulle svara ja och andra nej på den frågan. Det finns faktiskt något rätt med båda svaren, beroende på utgångspunkt.

Ledarskap och Guds tjänstegåvor

Serie Ledarskap och Guds tjänstegåvor (del 1/7) I vår tid är vi alldeles för inriktade på att enbart utbilda människor till teologer och när de tagit examen avskiljs de till tjänst, konstaterar Johnny Foglander. Vi skulle behöva lägga mycket större vikt vid att finna människors kallelse och gåvor.

Irrationellt hat som ständigt rättfärdigas

Tro och Liv Antisemitism. Ett mångtusenårigt fenomen Antisemitismen vägrar dö. Försöket till mordbrand i Göteborg och slagorden om att mörda judarna som hördes på gator i Stockholm och Malmö i december,...

Julevangeliets historiska trovärdighet

Tro och Liv Jesu födelse. Goda skäl att tro på Bibelns berättelse Lagom till jul är det inte ovanligt att skeptiska röster höjs kring Bibelns trovärdighet, i synnerhet julevangeliet. I världens mest sekulariserade...

Behovet av en frihetsrörelse

Tro och Liv Den pingstkarismatiska rörelsen. Vi står nu i en fas av historien för den kristna närvaron i Sverige där vi behöver kämpa för friheten att förkunna och gestalta evangeliet. Den...

Tron viktig för Truman

Serie Presidenterna och tron (del 1/7) Den 8 november är det dags för presidentval i USA, det 58:e i ordningen. I ett antal artiklar inför presidentvalet tecknar professor Kjell O. Lejon...

Designargumentet för Guds existens

Serie Argument för Guds existens (del 1/5) Detta är den första artikeln i en serie om argument för Guds existens. Vi börjar med det många menar är det starkaste vetenskapliga argumentet för...

Ett samhällsbygge på biblisk grund

Serie Samhällets pelare (del 1/8) I varje mänskligt samhälle finns ett antal områden som tillsammans formar samhällets struktur och kultur. Dessa områden kan sammanfattas som sju...

En övervinnande församling

Serie Den övernaturliga församlingen (del 1/9) Församlingen skulle vara Andens plats, Andens boning och Andens verktyg i världen. Och när Jesus lämnade den skulle församlingen fortsätta hans liv i...

Österländsk andlighet och biblisk kristendom

Serie Helighet och andlighet (del 1/4) Idag talar man mycket om spiritualitet eller en andlig dimension. Vi behöver ställa frågor om vad denna andlighet innehåller. Vi behöver efterfråga...

Korstågens blodiga bakgrund

Serie Kors­tågen (del 1/3) Under senare tid, i spåren av blodiga avrättningar och terrordåd inte endast i Mellersta Östern och Afrika, utan även i Paris och Köpenhamn, har en...

Från tabernakel till ett tredje tempel

Serie Det tredje templet (del 1/3) I en serie om tre artiklar kommer bibelläraren Dan Johansson att på Tro & liv ge ett bibliskt panorama och en historisk beskrivning av de olika...

Världen idags företagsnätverk