Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut.
Johannes 6:37

Världen idag

Irrationellt hat som ständigt rättfärdigas

Antisemitism. Ett mångtusenårigt fenomen Antisemitismen vägrar dö. Försöket till mordbrand i Göteborg och slagorden om att mörda judarna som hördes på gator i Stockholm och Malmö i december,...

Julevangeliets historiska trovärdighet

Jesu födelse. Goda skäl att tro på Bibelns berättelse Lagom till jul är det inte ovanligt att skeptiska röster höjs kring Bibelns trovärdighet, i synnerhet julevangeliet. I världens mest sekulariserade...

En övervinnande församling

Den övernaturliga församlingen (del 1/9) Församlingen skulle vara Andens plats, Andens boning och Andens verktyg i världen. Och när Jesus lämnade den skulle församlingen fortsätta hans liv i...

Vad är en församling?

Den övernaturliga församlingen (del 2/9) Det konstanta i församlingen genom historien är den helige Ande och Guds ord, skriver Anders Gerdmar. Där Anden och Ordet har fått verka har det...

Församlingen och Israel

Den övernaturliga församlingen (del 3/9) Guds frälsning var för Israel, och Jesus var sänd till Israel. Men nu har, med början på pingstdagen, Guds nya ordning börjat. Frälsningen ska nå...

Livet i församlingen

Den övernaturliga församlingen (del 4/9) Att hålla fast vid apostlarnas undervisning, att ha en övernaturlig gemenskap, att dela en övernaturlig måltid och att hålla fast i bön. Det är vad...

Ordningen i församlingen

Den övernaturliga församlingen (del 5/9) I Kristi kropp finns en ordning, en ”helhet”, på hebreiska – shalom. Allt hänger ihop och ska vi kunna växa upp till Kristus, till att vara en Kristi...

Livet i Anden förvandlar

Den övernaturliga församlingen (del 6/9) Anden är det sammanhållande bandet genom församlingens historia, inget kyrkosystem. Det är Anden som uppehållit trons försvarare, martyrerna, som...

Kyrkohistoriens största lärdom

Den övernaturliga församlingen (del 7/9) Församlingens födelse och Andens utgjutande skedde samtidigt. Och detta säger något viktigt: församlingen är alltid och ska alltid vara beroende av...

Församlingens segervapen

Den övernaturliga församlingen (del 8/9) Man kan inte tala om den övernaturliga och segrande församlingen utan att tala om dess vapen och dess andliga kamp. Särskilt inte med tanke på hur...

Framtidens församling

Den övernaturliga församlingen (del 9/9) Den övernaturliga församlingens framtid är just övernaturlig – den är salig och den ultimata historiska segern över all Guds och människans fiender,...

Ett samhällsbygge på biblisk grund

Samhällets pelare (del 1/8) I varje mänskligt samhälle finns ett antal områden som tillsammans formar samhällets struktur och kultur. Dessa områden kan sammanfattas som sju...

Kyrkan – en politisk profetröst

Samhällets pelare (del 2/8) ”Land skall med lag byggas” har varit en svensk grundprincip sedan landskapslagarnas tid. Den första och tyngsta pelaren i ett samhällsbygge handlar...

Medier – ett redskap för sanning och rättfärdighet

Samhällets pelare (del 4/8) Redan de gamla grekerna möttes på torget för att diskutera senaste nytt. Med tiden har nyhetsförmedlingen snabbats upp och fått allt starkare...

Kulturen – ett verktyg för skönhet och upprättelse

Samhällets pelare (del 5/8) "Låt mig skriva en nations sånger, så spelar det ingen roll vem som skriver dess lagar” skrev den skotske 1600-parlamentarikern Andrew Fletcher....

En tam kyrka blir irrelevant

Samhällets pelare (del 6/8) Bland våra sju pelare i behov av ett tydligt kristet tänkande framstår ”religion” måhända som en udda fågel. Nog har väl ändå det kyrkliga området en...

Familjen – samhällets grundläggande gemenskap

Samhällets pelare (del 7/8) Familjen är den samhällsinstitution som stått under kraftigast beskjutning under senare år. Både äktenskapet och relationen mellan föräldrar och barn...

Skapa resurser för ett högre syfte

Samhällets pelare (del 8/8) Medierna fylls med jämna mellanrum av nya ekonomiska skandaler. En kristen är likväl inte kallad att vända ryggen åt affärsvärlden och dess...

Behovet av en frihetsrörelse

Den pingstkarismatiska rörelsen. Vi står nu i en fas av historien för den kristna närvaron i Sverige där vi behöver kämpa för friheten att förkunna och gestalta evangeliet. Den...

Designargumentet för Guds existens

Argument för Guds existens (del 1/5) Detta är den första artikeln i en serie om argument för Guds existens. Vi börjar med det många menar är det starkaste vetenskapliga argumentet för...

Kosmologiska argument för Guds existens

Argument för Guds existens (del 2/5) Har du ställt dig frågan varför universum finns; vad är dess orsak eller förklaring? Det är denna typ av frågor som kosmologiska gudsargument startar...

Det moraliska argumentet för Guds existens

Argument för Guds existens (del 3/5) Om det finns objektiva moraliska värden så finns Gud. Det finns objektiva moraliska värden, därför finns Gud, förklarar Mats Selander. Varför kräver...

Förnuftsargumentet för Guds existens

Argument för Guds existens (del 4/5) Det måste finnas ett evigt förnuft som skapat den tänkande människan, konstaterar Mats Selander i den fjärde delen om argument för Guds existens.

Kan man argumentera för Gud utifrån sin gudsupplevelse?

Argument för Guds existens (del 5/5) Den övertygande kraften i upplevelserna är ofta starkare än något argument. Vanligtvis föds inte gudstro ur argument. Man kan nämligen uppleva Gud...

Tron viktig för Truman

Presidenterna och tron (del 1/7) Den 8 november är det dags för presidentval i USA, det 58:e i ordningen. I ett antal artiklar inför presidentvalet tecknar professor Kjell O. Lejon...

De var tydliga med sin tro

Presidenterna och tron (del 3/7) Den 8 november är det dags för presidentval i USA. Kopplingen mellan tro och politik i amerikansk kultur är måhända inte formell, men har varit...

Trons uttryck olika hos Bush d.ä. och Clinton

Presidenterna och tron (del 4/7) Den 8 november är det dags för presidentval i USA. I en serie artiklar tecknar professor Kjell O. Lejon en bild av hur relationen mellan tro och...

President Obamas komplexa tro

Presidenterna och tron (del 6/7) President Barack Obamas teologiska hållning har traditionella drag, men drar i andra avseenden tydligt åt liberalteologiskt håll, skriver Kjell o...

Från tabernakel till ett tredje tempel

Det tredje templet (del 1/3) I en serie om tre artiklar kommer bibelläraren Dan Johansson att på Tro & liv ge ett bibliskt panorama och en historisk beskrivning av de olika...

Ersättningsteologi banade väg för al-Aqsamoskén

Det tredje templet (del 2/3) I denna andra artikel fortsätter Dan Johansson sin översiktsbild över de olika templen i judarnas historia. Ett panorama som sträcker sig tusentals...

Antikrist och ett tredje tempel

Det tredje templet (del 3/3) I stora penseldrag målar Dan Johansson upp bibliska utsagor om det kommande templet i Jerusalem, det tredje i ordningen, ett tempel som även Jesus...

Korstågens blodiga bakgrund

Kors­tågen (del 1/3) Under senare tid, i spåren av blodiga avrättningar och terrordåd inte endast i Mellersta Östern och Afrika, utan även i Paris och Köpenhamn, har en...

Svaret på sekler av muslimsk aggression

Kors­tågen (del 2/3) Hur skulle man utifrån kristen synvinkel agera på de månghundraåriga muslimska erövringarna, som aktualiserades när man i det kristna östromerska...

Förståelse och argument under modern tid

Kors­tågen (del 3/3) Korstågen betraktades, som tidigare noterats, under lång tid inte som något större problem inom den muslimska världen. Förmodligen för att man gick...

Österländsk andlighet och biblisk kristendom

Helighet och andlighet (del 1/4) Idag talar man mycket om spiritualitet eller en andlig dimension. Vi behöver ställa frågor om vad denna andlighet innehåller. Vi behöver efterfråga...

Nyandlighet – en annan källa

Helighet och andlighet (del 2/3) I den här artikeln beskriver Linda Bergling några av de helandemetoder som figurerar inom österländsk andlighet. Vad finns för bakomliggande...

Nyandliga vägar till gud

Helighet och andlighet (del 3/4) När vi möter påståenden om att vi kan nå fram till Gud genom alla religioner och all slags andlighet, bör vi avvisa dessa med bestämdhet, skriver...

Inre bönen – ett bibliskt alternativ

Helighet och andlighet (del 4/4) Inre bönen är en enkel modell, en hjälp att bli stilla så att kroppen kan beröras av Guds närvaro, själen kan uppfyllas av Ordet, av hans närvaro och...

Kyrkans judiska identitet försvann

Kyrkan och judendomen. Fyra ecklesiologier Kristenheten i dag utgör en mångfald där den kristna identiteten är nära kopplad till kyrkotraditionen, men också med rötter till sitt judiska...

Demonerna i vår egen tid och Jesu kyrka

Undervisning. Frestelser i vår tid Om ”Legion” är tidsandans demon är spådomsanden den som riskerar att lura kyrkan. Andlig frihet är inte självisk valfrihet och inte att jämt få rätt....

Beroende av Andens ledning

Djupare in i Guds närvaro. Del 4/4 Ökenvandringen var en skola i lydnad för Israels folk. Under alla år fortsatte Herren att leda sitt folk med en molnstod om dagen och en eldstod om...