Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse.
1 Petrusbrevet 3:9

Världen idag

Gud stöder idé om judisk nation

Serie Kristen sionism (den 2/3): Teologiska argument Kristen sionism bejakar det som första lärarna av Nya testamentet tar som självklart. Ingenstans i Nya testamentet kan man finna att Israel som folk...

Kristen sionism från urkyrkan

Serie Kristen sionism (del 1/4): Historia I den eskatologiska förväntan var kristna judar och hednakristna under de första århundradena överens om att det judiska folket i det fysiska landet...

Är evangelierna trovärdiga?

Tro och Liv Mot väggen. Tänk om författarna till evangelierna bara hittade på berättelser om Jesus! Hur kan vi veta att vad de berättar är sant? / Anna

Globalism och nationalism i Sverige

Serie Nationalismen (del 3/3) Som en reaktion mot de problem som följt i globalismens fotspår har nationalistiska partier blivit allt starkare i Europa, och i valet till...

Om Gud är god – varför så mycket våld i Gamla testamentet?

Serie Mot väggen Jag har länge funderat på varför det finns så många beskrivningar av våld i Gamla testamentet. På flera ställen står det ju till och med att Gud...

Vad är nationalism?

Serie Nationalismen (del 2/3) Nationalismen som fenomen har av forskarna uppfattats på flera olika sätt. En politisk ideologi, ett klassintresse, en mental konstruktion, ett...

Nation och stat – hur ser det ut?

Serie Nationalismen (del 1/3) I dag är nationalismen på frammarsch i världen, bland annat i reaktion mot globalisering, växande migration och framväxten av övernationella...

Finns det liv på andra planeter?

Serie Mot väggen Det pratas ju en del om att det kanske finns liv på andra planeter i universum, och vilka konsekvenser det skulle innebära för oss. Finns det...

Gud behöver inte evolutionen

Serie Ursprungsfrågan (del 6/6) Bibelns Gud agerade inte omärkligt, gömd bakom några naturliga processer när Han skapade världen och livsformerna, inklusive människan. Kunde Jesus...

Konstnärens tavlor har likheter

Serie Ursprungsfrågan (del 4/6) Föremål eller varelser med varierande grad av likheter är alltid möjliga att arrangera i mönster. Men vad skulle vi därmed ha bevisat? Ingenting,...

Naturligt urval utarmar det genetiska materialet

Serie Ursprungsfrågan (del 3/6) Evolutionsteorins mekanismer – med mutationer plus selektion – består av två nedbrytande processer. Mutationer förstör genetiskt material, medan...

Evolutionsteorier måste också granskas kritiskt

Serie Ursprungsfrågan (del 1/6) Konflikten mellan tro och vetenskap ska inte ska lösas genom att Bibelns texter tolkas symboliskt. I stället bör både Bibelns och naturens ”bok”...

Sverige behöver fler profeter

Serie Nöd för Sverige (del 3/3) Kristen tro i Sverige hotas som aldrig förr. Politiker, humanister och liberalteologer förföljer och förvanskar just nu Bibelns budskap. Författaren...

Sekulariserade vädjar om tydlighet

Serie Nöd för Sverige (del 2/3) Sekulariseringen inom våra kyrkor har nu gått så långt att profana kulturarbetare i direktsänd statlig television uppmanar landets troende till...

Uppståndelsemetaforer innebär inget evangelium

Tro och Liv Jesu uppståndelse DN:s krönikör Maria Schottenius efterfrågade tydlighet om Bibelns mirakler i samband med påsken. I stället för ett rakt svar undveks sakfrågan. För...

Sveriges kristna under press

Serie Nöd för Sverige (del 1/3) Kristen tro i Sverige utmanas på många olika plan. Den våg av politisk, ekonomisk och andlig globalism som rullar över världen i dag får allvarliga...

Kärlek på knä – om andligt ledarskap

Serie Ledarskap och Guds tjänstegåvor (del 7/7) Anden frågar ingen ledare eller kyrkostyrelse om lov för utdelandet av dessa gåvor. Det är en direkt installation av Herren själv utan att någon rådfrågas, skriver Daniel Alm.

Läraren öppnar Skriften

Serie Ledarskap och Guds tjänstegåvor (del 6/7) Ju mer en person förstår av de större och övergripande sammanhangen, desto bättre kan denne förklara enskilda detaljer på ett lättillgängligt sätt, skriver Johnny Foglander. Sanna lärare har ett stort ansvar för den sunda läran, såväl att undervisa och formulera som att försvara den, förklarar han.

Herden vårdar och skyddar

Serie Ledarskap och Guds tjänstegåvor (del 5/7) Det finns något med herden som uttrycker själva ”andan” i bra ledarskap, konstaterar Johnny Foglander. Alla har inte herdens nådegåva, men alla ledare behöver ha ett herdehjärta för dem de blivit satta att leda, oavsett vad uppdraget i övrigt innebär!

Evangelisten når längre

Serie Ledarskap och Guds tjänstegåvor (del 4/7) Evangelisters tydliga inriktning är att predika för dem som inte tror, konstaterar Johnny Foglander. De bär en stor nöd i sitt inre för människors frälsning.

Profeten säger sanningen

Serie Ledarskap och Guds tjänstegåvor (del 3/7) Den profetiska tjänsten är delaktig i förverkligandet av Guds syften och planer. De profetiska orden både förutsäger och verkar fram det förutsagda, framhåller Johnny Foglander. Vidare säger profeten sanningen utan kompromiss och utan anseende till person.

Aposteln bryter ny mark

Serie Ledarskap och Guds tjänstegåvor (del 2/7) Finns det verksamma apostlar även i vår tid? En del skulle svara ja och andra nej på den frågan. Det finns faktiskt något rätt med båda svaren, beroende på utgångspunkt.

Ledarskap och Guds tjänstegåvor

Serie Ledarskap och Guds tjänstegåvor (del 1/7) I vår tid är vi alldeles för inriktade på att enbart utbilda människor till teologer och när de tagit examen avskiljs de till tjänst, konstaterar Johnny Foglander. Vi skulle behöva lägga mycket större vikt vid att finna människors kallelse och gåvor.

Ledarskap och Guds tjänstegåvor

Serie Ledarskap och Guds tjänstegåvor (del 1/7) I vår tid är vi alldeles för inriktade på att enbart utbilda människor till teologer och när de tagit examen avskiljs de till tjänst, konstaterar Johnny Foglander. Vi skulle behöva lägga mycket större vikt vid att finna människors kallelse och gåvor.

Tron viktig för Truman

Serie Presidenterna och tron (del 1/7) Den 8 november är det dags för presidentval i USA, det 58:e i ordningen. I ett antal artiklar inför presidentvalet tecknar professor Kjell O. Lejon...

Designargumentet för Guds existens

Serie Argument för Guds existens (del 1/5) Detta är den första artikeln i en serie om argument för Guds existens. Vi börjar med det många menar är det starkaste vetenskapliga argumentet för...

Ett samhällsbygge på biblisk grund

Serie Samhällets pelare (del 1/8) I varje mänskligt samhälle finns ett antal områden som tillsammans formar samhällets struktur och kultur. Dessa områden kan sammanfattas som sju...

En övervinnande församling

Serie Den övernaturliga församlingen (del 1/9) Församlingen skulle vara Andens plats, Andens boning och Andens verktyg i världen. Och när Jesus lämnade den skulle församlingen fortsätta hans liv i...

Österländsk andlighet och biblisk kristendom

Serie Helighet och andlighet (del 1/4) Idag talar man mycket om spiritualitet eller en andlig dimension. Vi behöver ställa frågor om vad denna andlighet innehåller. Vi behöver efterfråga...

Korstågens blodiga bakgrund

Serie Kors­tågen (del 1/3) Under senare tid, i spåren av blodiga avrättningar och terrordåd inte endast i Mellersta Östern och Afrika, utan även i Paris och Köpenhamn, har en...

Från tabernakel till ett tredje tempel

Serie Det tredje templet (del 1/3) I en serie om tre artiklar kommer bibelläraren Dan Johansson att på Tro & liv ge ett bibliskt panorama och en historisk beskrivning av de olika...

Världen idags företagsnätverk