HERRE, var mig nådig och rädda mig, HERRE, skynda till min hjälp!
Psaltaren 40:14

Världen idag

Skicka in en insändare

Du kan också mejla direkt till debatt@varldenidag.se.

Laddar
*
E-tidning
Jerusalem – dåtid, nutid och framtid