Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut.
Johannes 6:37

Världen idag

Köket förenar judiska och kristna väckelserörelser

Under kriget mottog Sverige stora judiska flyktingströmmar från Norge och Danmark. Sverige gjorde under åren efter kriget en mycket stor insats för dessa flyktingar, men det var aldrig meningen att de skulle bli bofasta i Sverige, utan många slussades vidare till andra länder, skriver Dan Korn.

Serie · Publicerad 00:01, 10 jul 2017

De europeiska judarnas historia är full av förföljelser och folkmord. Men det fanns ett land där judar efterfrågades för deras läs- och skrivkunnighet. Det var Polen, som under medeltiden och 1500-talet var ett stort och mycket rikt land.

Via Polen gick handeln med livsmedel från de ryska slätterna till Västeuropa. Från de gamla judiska områdena i Frankrike och Tyskland, kring Rhendalen, där judar bott sedan romartiden, utvandrade stora skaror till Polen.

Det fanns de som lekte med orden och menade att Polen kom från hebreiskans ”po lin”, vila här. Från Västeuropa förde judarna med sig det tyska språket, som uppblandat med hebreiska, latin och allt fler slaviska ord blev ett nytt språk; jiddish. Från 1500-talet blev framför allt Krakow också centrum för judisk lärdom.

På 1700-talet blev södra Polen centrum för den judiska väckelserörelsen chassidismen, en folklig rörelse som betonade andligheten i vardagliga handlingar, som satte glädje och inlevelse i centrum. Likheten med de samtida kristna väckelserörelserna är påtaglig. Vad är skillnaden mellan en statskyrka och en frikyrka, frågar P O Enquist i ”Lewis resa”. Och han svarar att frikyrkorna har ett kök.

Samma skillnad finns mellan traditionella synagogor och chassidiska ”shtibelach”. I de senare finns ett kök där man kan ta sig en kopp kaffe före gudstjänsten och där man brukar högtidlighålla årsdagen av en avliden förälder genom att bjuda på kakor och en snaps. I Litauen utvecklades, i reaktion mot denna rörelse, en annan form av väckelse, som betonade studier i de klassiska judiska skrifterna och uppbyggelse genom läsandet av filosofiska moraliserande verk.

1772 erövrades Polen och delades upp mellan Preussen, Ryssland och Habsburgska imperiet. För judarna i Ryssland blev det inledningen till en svår tid. Judiska barn tvångsrekryterades till tjugo år lång militärtjänstgöring. Under 1800-talet innebar det att Finland fick en judisk befolkning bestående av före detta barnsoldater, kallade ”kantonister”. Regelbundna förföljelser, kallade pogromer, regisserades ofta från myndigheterna för att avleda missnöjet mot tsaren.

Från 1870-talet började allt fler ryska judar utvandra. Deras dröm var Amerika och en väg att ta sig dit gick genom Sverige. De kom med båt över Östersjön till Norrköping, tog tåget till Göteborg och fortsatte därifrån till England varifrån de åkte till Amerika från Liverpool. Många hade inte råd att köpa biljett hela vägen, utan de arbetade sig fram. I Sverige gick många som gårdfarihandlare för att tjäna ihop till biljetten till England.

En del stannade kvar och små judiska församlingar började därför dyka upp lite varstans i Sverige; i Karlstad, Härnösand, Sundsvall, Uddevalla, Kalmar, Växjö och framför allt i Lund, som blev något av ett centrum för gårdfarihandeln, där stadsdelen ”Nöden” fick en så stor judisk befolkning att den kallades ”Judéen”.

Från Lund avknoppades församlingar i Malmö, Landskrona och Kristianstad. På andra orter, som Halmstad, Oskarshamn, Vänersborg, Trollhättan, Borås, Örebro, Västerås och den lilla bruksorten Byle i Östergötland uppstod judiskt organiserat gudstjänstliv, även om det skedde i bostäder eller hyrda samlingslokaler.

På Söder i Stockholm och i Haga i Göteborg uppstod judiska kvarter. Eftersom man måste vara svensk medborgare för att bli medlem i de gamla judiska församlingarna uppstod i dessa stadsdelar små synagogor. ”Östjudarna” och de svenska judarna levde i delvis olika världar.

Under 1930-talet började flyktingar söka sig till Sverige från Tyskland. Under kriget mottog Sverige stora judiska flyktingströmmar från Norge och Danmark. Och vid krigets slutskede kom tiotusentals överlevande från koncentrationslägren. Detta förändrade påtagligt det judiska livet i Sverige. Eftersom myndigheterna inte ville att flyktingar skulle bosätta sig i städerna fanns under några år judiskt liv på små orter över hela landet. Den gamla kurorten Helsjön, mellan Horred och Kungsbacka, fick en starkt ortodox judisk befolkning.

I västmanländska Färna bruk drev en chassidisk rabbin en rabbinskola 1945–47. På Lidingö drevs under samma tid ett ortodoxt flickseminarium lett av den sedermera mycket kände rabbinen Shmuel Wolbe.

Sverige gjorde under åren efter kriget en mycket stor insats för dessa flyktingar, men det var aldrig meningen att de skulle bli bofasta i Sverige, utan många slussades vidare till andra länder. Nya flyktingvågor kom från Ungern 1957 och Polen 1969. Med tiden började det judiska livet att tyna bort på småorterna. Synagogan i Karlstad hade sin sista gudstjänst 1959, den i Uddevalla 1961. I Örebro upphörde det kring 1970, i Växjö på 1980-talet, medan Landskrona och Kristianstad höll ut fram till omkring 1990.

Bortsett från Borås och Helsingborg är numera judiskt församlingsliv helt koncentrerat till Stockholm, Göteborg och Malmö. De stora synagogorna där präglas ännu av traditionerna från de första tyska judarna, medan de små ortodoxa synagogorna i Göteborg och Stockholm präglas av de östeuropeiska traditionerna. Där finns det nämligen kök i anslutning till gudstjänstlokalen, där man ännu kan få sig en kopp kaffe.

Eftersom myndigheterna inte ville att flyktingar skulle bosätta sig i städerna fanns under några år judiskt liv på små orter över hela landet.

Det krävs mod att ifrågasätta sina egna åsikter.

Gästkrönika Jens Charlieson Det är valår, och jag skulle vilja lyfta modet en liten stund. Det finns ändå någonstans inom oss, begravt under täcken av sofistikation och...