Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.
Johannes 14:26

Världen idag

Att forma många studenter

Jesu lärjungaskola liknar i hög grad den judiska samtidens modell för andligt formande. Samtidigt skiljer den sig på flera punkter. En tydlig skillnad är att Jesus tar initiativet. Han kallar. Man ansöker inte om att bli lärjunge hos Jesus, skriver Göran Lennartsson.

Serie · Publicerad 00:01, 20 mar 2017

Gör alla folk till lärjungar! Den befallningen gav Jesus apostlarna (Matt 28:19). De hade varit lärjungar till Jesus under cirka tre års tid. Nu stod de inför att själva forma lärjungar. Vad innebär det?

För att förstå vad Jesus menar med lärjungaskap behöver man sätta sig in i den miljö som han verkade i. Det finns likheter mellan att vara lärjunge till Jesus och att följa andra rabbiner, men även viktiga skillnader.

Lärjunge betyder student. Att forma lärjungar var ett värderat ideal på Jesu tid.Res upp många lärjungar (heb. talmidim), var ett talesätt. Lärjungen förutsätter en mästare, en rabbi. Många kringvandrande rabbiner med en grupp lärjungar omkring sig vandrade på Galileens stigar under denna tid. Historien känner flera rabbiner med namnet Jesus (Yeshua). Det är därför Jesus kallas ”Jesus från Nasaret”, för att inte förväxlas med någon annan med samma namn.

Kännetecknade för en lärjunge var att ta in all undervisning från läraren och omsätta den i sitt eget liv. Lärjunge (grek. matetes) är i den grekisktalande världen en student som vill lära sig något och som därför är villig att ta emot instruktion. Till skillnad från den självlärda inordnar sig studenten under en auktoritet och lever nära sin lärare. Lärjungaskap innebär både mått av ödmjukhet, hårt studerande och relation. Överlåtelsen och tilltron till rabbinen är avgörande.

Apostlarna hade kommit till tro på Jesus och var hans lärjungar med en stark personlig relation till honom. Syftet var att de skulle förstå Jesus undervisning och rätta sina egna liv efter den. Det är efterföljdens innebörd, att tillämpa undervisningen och göra på samma sätt som mästaren. Missionsbefallningens uppdrag lyder:Lär de nydöpta att hålla alla de bud som jag har gett er.

Uppdraget verkställs genom undervisning. Det var fundamentalt för lärjungaskap i Jesu och apostlarnas miljö. Undervisningen utgår från Bibeln. Bergspredikan visar hur man ska leva i överensstämmelse med det Gud uppenbarat för Mose i Torah. Översättningen för lätt tanken till lagar och förbud. Torah är så mycket mer. Inte minst evangelium och lära.

Jesus förklarar vad Mose avser och vad efterlevnad innebär i dagliga livet. Rabbinens roll är att både teoretiskt förklara bibeltextet och att med sitt liv vara exempel på hur det går till. Lärjungens roll är att lyssna och lära från mästaren, men i lika hög grad också iaktta hur han handlar. Det är att vara både ordets hörare och dess görare.

Ledarskap i det rike som Jesus undervisade om, accepterar inget glapp mellan ledarens eget liv och den undervisning han förmedlar. I Paulus brev kommer lärjungaskapets princip tydligt fram. Som rabbinutbildad visste han att han som ledare skulle visa vägen genom livsföringen:Ta mig till föredöme allesammans, och se på dem som lever efter det exempel vi har gett er.

Jesu lärjungaskola liknar i hög grad judiska samtidens modell för andligt formande. Samtidigt skiljer den sig på flera punkter. En tydlig skillnad är att Jesus tar initiativet. Han kallar. Man ansöker inte om att bli lärjunge hos Jesus.

Lukas berättar att Jesus sågen tullindrivare vid namn Levi sitta utanför tullhuset. Han sade till honom: ”Följ mig!” Levi lämnade allt och steg upp och följde honom. Levi drabbades av kallelsen och sa ja. Det innebar bokstavlig efterföljd, en omvändelse och vandring med Jesus med konkreta konsekvenser. Till sådana som kritiserade Jesus för att bejaka människor som Levi med förflutet liv i konflikt med Mose och Guds vilja svarade han: Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka.

Levi blir en i skaran av tolv lärjungar till Jesus som följde honom i allt. Pedagogiken var att lyssna och ta in allt Jesus sa och gjorde. Lärjungarna studerade mästarens undervisning ur Bibeln, hans kommentarer till händelser liksom konversationer med människor de mötte. Varje detalj i mästarens handlande analyserades. Studenterna fick råd och vägledning. Evangelierna visar hur de slipades genom diskussioner och frågestunder, liksom av en och annan tillrättavisning. Det gällde både teologiska frågor och mer praktiska frågeställningar. Jesus skildras som något av en mentor som genom sina vandringar för lärjungarna in i olika situationer och miljöer.

Syftet med lärjungaskapet är inte att studenterna själva en dag ska bli mästare. Där skiljer sig Jesus lärjungaskap från andra rabbiners. Jesu lärjungar förblir studenter livet ut. En ytterligare skillnad är att lärjungaskapet innebär att hänge sig åt himlens välde, det Guds rike som Jesus förkunnade.

Att vara lärjunge till Jesus kostar allt. Utsikten är inte framgång och karriär. Ingen lärjunge kan förvänta sig större bifall från omgivningen än den Jesus själv fick! Men om lärjungaskapets yttre har ett högt pris med studier, lydnad, uppoffring och lidande, är innersidans sötma ovärderlig. Gemenskapen med Jesus, att ha lärt känna Messias, att känna Guds välbehag och vara med om upplevelser som på förklaringsberget, det väger upp allt!

Man ansöker inte om att bli lärjunge hos Jesus.
Jesu lärjungar förblir studenter livet ut.

Stor ja-seger för ändrad abortlag i Irland

Irland. Ja-sidan fick 66 procent av rösterna i den irländska omröstningen om liberaliserade abortlagar, enligt det första officiella resultatet. "En sorglig...

De äldre ville skydda fostret

Nyhetskommentar Nyhetskommentar. En omfattande generationsförändring i värderingar, attityder, synen på katolska kyrkan samt kristen gudstillit och människosyn. Det är viktiga...

Sveriges kristna råd minskar sina projekt

Ekumenik. 2,5 tjänster försvinner när Sveriges kristna råd tvingas spara. SKR får också en ny ordförande, och ett nytt samfund – Vännernas samfund – står på...

Nya tongångar från Kim ger hopp om toppmöte

Nordkorea Även Nordkorea är berett att mötas och prata, "när som helst, på vilket sätt som helst" — det är beskedet från Pyongyang efter USA:s avhopp från det...