Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.
Psaltaren 29:11

Världen idag

Vilken roll har Luther i dag?

1 Luthers reformation fyller 500 år. Är detta bara ”torr”, förlegad historia eller spelar Luthers reformation någon roll i dag, och i så fall – på... tisdag 11:00

Konferenser firar Luther

Jubileum. Den som inte har möjlighet att besöka de historiska platserna kan ändå ta del av jubileumsåret på olika sätt. Församlingen United i Malmö och... tisdag 10:30

Drömmen om återförening under påven

Återförening?. Övergrepp mot katoliker under reformationen sitter djupt i den katolska själen, där visionen om en återförenad kristenhet – i mångfald under påven –... tisdag 07:14

”Reformationen förvandlade samhällen”

Samhällsförändring. Synen på demokrati, marknadsekonomi och kvinnors ställning. Det är några av de saker som påverkade de samhällen där reformationen fick fäste. Det... tisdag 05:14

”En befriad människa – ställd inför Gud”

Gudsrelationen. En befrielse för människan. Det blev följden av reformationen och dess lära om rättfärdigheten som en fri gåva. Den gåvan kan inte kompletteras med... tisdag 01:14

Budskapet ekar ända in i vår tid

Ledare. I år är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser på Slottskyrkans port i Wittenberg. Ingen kunde väl ana –allra minst Luther själv –... måndag 16:08
Jerusalem – dåtid, nutid och framtid

Utan kryptonit är vi kristna oövervinneliga.

Krönikor Sven Almkvist En bok som har skakat om mig ordentligt den sista tiden är Krossa kryptonit av John Bevere (Livets ords förlag). Jag har läst den två gånger och...