Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.
Johannes 14:26

Världen idag

En receptsamling för ledare

Recension · Publicerad 11:26, 21 aug 2017

I början av juni hade jag förmånen att besöka ett frukostseminarium i Stockholm med Lennarth Hambre som huvudtalare. Lennarths inspirerande föreläsning lockade mig att köpa hans rykande färska bokLedarskapets hantverk utgiven på Livets Ords Förlag; ett köp som jag inte ångrar.

Lennarth är kanske mest känd som en av initiativtagarna till de stora Jesusmarscherna som på 1990-talet samlade 10 000 människor i Stockholm och som en av de drivande vid tillkomsten av det samfund som idag heter Evangeliska Frikyrkan (EFK) och som är en växande församlingsrörelse i en tid när många kyrkor och samfund minskar. Lennarth har även varit framgångsrik egenföretagare i bageribranschen. Idag kombinerar han rollen som ledarskapskonsult med att arbeta som pastor i Ryttargårdskyrkan Linköping.  

Ledarskapets hantverk kan beskrivas som en receptsamling eller kokbok för ledare, kryddad med en erfaren ledares egna lärdomar från kyrkans och näringslivets värld. Ett passande format med tanke på Lennarths bakgrund som utbildad kock och företagare i bageribranschen.

Boken rymmer fyra olika avsnitt: (1) erfarenheter, (2) värderingar, (3) förändring och (4) redskap – tänk förrätter, varmrätter, efterrätter och dukningstips. De matigaste avsnitten är de om värderingar respektive förändring. Grunden för allt ledarskap är värderingar och personlig karaktär. Ledarskap handlar om att driva förändring. Redskapsdelen ger värdefulla tips hur svåra situationer kan hanteras.

Boken syftar inte primärt till att förmedla akademisk kunskap utan till praktisk tillämpning som får mig att växa som ledare och att göra skillnad. Många lärdomar är bekanta från annan ledarskapslitteratur, men paketeringen är fräsch och personlig. Som läsare kan jag välja att passivt betrakta ingredienserna i framgångsrikt ledarskap och njuta av hur Lennarth och andra lycktas skapa välsmakande rätter av dem. Boken blir då till en stund av intressanta läsupplevelser som sedan arkiveras i min bokhylla. Eller så antar jag författarens utmaning att själv börja blanda ledarskapets ingredienser. Då kommer jag att ta fram boken om och om igen för att pröva nya recept eller för att på nytt laga en välsmakande rätt. Kanske bjuder jag rent av in goda vänner för att tillsammans samtala om och pröva några av recepten.

Några av de recept som fångade mitt intresse lite extra är följande:

Gör och gå! Ledarskap handlar till stor del om att göra och att gå. I många kristna sammanhang har vi dock ofta fokuserat på ”gör inte” istället för på ”gör”. Vi agerar som om Guds vanligaste ord är ”stopp” när det i själva verket är ”gå”. I Jesu liknelse om talenterna (Matt 25:14-30) urskuldar sig förvaltaren som grävde ner sin talent att han av rädsla gjort så. Han blev starkt kritiserad för det, och herren i liknelsen kallar honom för slö och dålig. Den som drivs av rädsla tenderar att bli passiv och initiativlös.

Upprätta skadade relationer! Utifrån sin långa ledarerfarenhet konstaterar författaren att arbetet för att upprätta sådant som söndrats i relationer är kanske en kristen ledares viktigaste uppgift.

Ge akt på dig själv och din undervisning! Den bibliska uppmaningen till den unge ledaren Timotheos, Ge akt på dig själv och din undervisning (1 Tim 4:16), är en högst relevant uppmaning till oss alla. Jag behöver granska mitt liv. Jag behöver löpande utvärdera mig själv. Jag behöver rannsaka mina prioriteringar på kort och på lång sikt för att uppnå Guds syfte med mitt liv. Ledarskapets hantverk erbjuder här flera riktigt användbara analysverktyg att arbeta med. Att ta tiden att sitta ner och göra dessa självutvärderingar kan vara smärtsamt men ack så nödvändigt. En coach kan i många fall behövas.

Du kan ha vänner även som ledare! Ledarskap utan vänskap är att förvanska Guds idé med kristet ledarskap. Författaren berättar utlämnande hur han växte upp med den sorgliga föreställningen om att pastorn/ledaren inte kunde var vän med någon församlingsmedlem ”på riktigt”. Det skulle kunna uppfattas som att man favoriserade vissa medlemmar på bekostnad av andra.

I sin efterskrift lyfter författaren fram det profetiska ordet från Apostlagärningarna 2:17,Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Han avslutar med frågan till mig som läsare: Vad är det du verkligen vill se förverkligat i ditt ledarskap under resten av ditt liv? Låt övertygelsen få fäste inom dig igen och börja styra ditt liv mot drömmarna. Det är aldrig för sent. Ge dig en ny chans.

Lennarth Hambres bok Ledarskapets hantverk är en mycket bra arbetsbok för dig och mig som ledare.

Arbetet för att upprätta sådant som söndrats i relationer är kanske en kristen ledares viktigaste uppgift.

Stor ja-seger för ändrad abortlag i Irland

Irland. Ja-sidan fick 66 procent av rösterna i den irländska omröstningen om liberaliserade abortlagar, enligt det första officiella resultatet. "En sorglig...

De äldre ville skydda fostret

Nyhetskommentar Nyhetskommentar. En omfattande generationsförändring i värderingar, attityder, synen på katolska kyrkan samt kristen gudstillit och människosyn. Det är viktiga...

Sveriges kristna råd minskar sina projekt

Ekumenik. 2,5 tjänster försvinner när Sveriges kristna råd tvingas spara. SKR får också en ny ordförande, och ett nytt samfund – Vännernas samfund – står på...

Nya tongångar från Kim ger hopp om toppmöte

Nordkorea Även Nordkorea är berett att mötas och prata, "när som helst, på vilket sätt som helst" — det är beskedet från Pyongyang efter USA:s avhopp från det...