Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer,och Herrens härlighet går upp över dig.
Jesaja 60:1-6

Världen idag

Se barnet, se människan

Opinion · Publicerad 00:00, 2 jul 2012

I Kina dödades en ung människa nyligen. Hennes enda brott var att hon existerade. Hon var cirka 26 veckor ung, den tid som Sverige fram till för ett par år sedan hade som gräns för när man räknas som barn. Efter sin död lades hennes livlösa kropp bredvid den traumatiserade modern.
I Sverige dödades en ung människa nyligen. Hennes enda brott var att hon existerade. Hon var cirka 20 veckor ung, den tid som Sverige sedan ett par år har som gräns för när man räknas som barn. Efter sin död lades hennes livlösa kropp i ett kallt plåtbäcken med lock, utom hör- och synhåll från den traumatiserade modern.

Det kinesiska flickebarnet fotograferades efter sin död. Hela världen skulle få se att hon hade funnits. Alla skulle få se vilken fasansfull orättvisa som hade drabbat henne när hon berövades sitt unga liv.. Drivna av en hel världs rättmätiga vrede, sorg och förtvivlan spreds bilderna från Kina och hela vägen till Sverige.
Det svenska flickebarnet var det ingen som fotograferade. Ingen i hennes närhet ville visa upp henne för världen. Tvärtom. Hennes omgivning försöker i möjligaste mån hävda att hon inte var någon människa och ännu mindre en levande sådan. När en journalist ringde och ville se beslutsunderlaget till varför hon dödades, vägrade den ansvariga statliga myndigheten att tillåta det. Ingen ska få veta någonting.

De kinesiska myndigheter som beslutar att ta död på unga människor, utsätts för påtryckningar från människorättskämpar från alla världens hörn och tvingas be om förlåtelse. Motsvarande svenska myndigheter som beslutar att ta död på unga människor, behandlas med silkesvantar av såväl media som politiker och medborgare.
I Sverige förfasas man, i slott som koja, över de barbariska kineserna som dödar små oskyldiga barn. Det enda som möjligen upprör svenskarna mer, är när några få tappra svenska människorättskämpar visar autentiska bilder på unga människor som har mött abortdöden. Då kryper det in under huden och kommer för nära.

Det är lika skrämmande ohanterligt att konfronteras med att unga människor dödas i tiotusentals i Sverige, som det är självklart att förfäras över att unga människor dödas i tiotusentals i Kina. För det är egentligen mycket lite som skiljer Kina från Sverige när det kommer till abortdöden, sett ur en ofödd ung människas perspektiv:
Det är en människofientlig lagstiftning som dehumaniserar och tvingar vårdpersonal att döda henne. Hon fråntas sitt liv för att sona ett brott hon inte har begått och för att hon är oönskad av maktfullkomliga vuxna i sin omgivning.

Varför månar då svenskar mer om ofödda kineser än om ofödda svenskar? Har de olika människovärde? Givetvis inte. Skillnaden ligger i det geografiska avståndet och vem som har beställt dödandet. Det är lätt att se det onda i att döda ett människobarn när det äger rum på andra sidan jordklotet och mot föräldrarnas vilja. Lika svårt är det att kännas vid det onda i att döda ett människobarn när det sker i vår omedelbara närhet och på grund av föräldrarnas vilja.

Men ett människobarn är ett människobarn. Vare sig hon lever i Kina eller i Sverige. Se barnet. Se människan.

Så "förebygger" RFSU sexuella övergrepp

Ledare Bristande trovärdighet RFSU har legat ganska lågt under det att #metoo-kampanjen har rullats upp under den gångna hösten. Aningen märkligt kan man tycka, med tanke på...

Bojkottade varor kan bli inköpslista för Israelvänner

Konsument. Avskräckande eller uppmuntrande? Palestinagruppernas lista över varor och tjänster som konsumenter ska undvika för att missgynna Israel kan användas...