Den rättfärdiges läppar förstår vad som är välbehagligt, de ogudaktigas mun förvränger allt.
Ordspråksboken 10:32

Världen idag

Nytt pris till KD-politiker

Opinion · Publicerad 00:01, 12 aug 2013

En gravid man. Smaka på det. Se det framför dig. För några år sedan väckte den gravida, 34-åriga Tomas stor uppmärksamhet över hela världen när han besökte Oprahs Winfreys tv-show. På bilder poserar Tomas med bar överkropp och hans fru håller om hans gravida mage. Tomas föddes till kvinna. Han opererade först överkroppen för att se ut som en man. Sedan genomgick han hormonbehandlingar och fick ett intyg från en psykolog. Han fick ett manligt könsorgan men han behöll samtidigt sina kvinnliga reproduktiva organ.

Han gifte sig med en kvinna som inte kunde få barn, och de bestämde att han skulle bli gravid och föda barnen. Efter tre barn anklagade han emellertid sin fru för att vara "abusive", vilket hon förnekade, och med en ny flickvän i släptåg tog han upp kampen i domstolar för att skiljas från sin fru. Det blev emellertid en komplicerad rättslig process. I den delstaten där han ville skilja sig, är ett äktenskap i juridisk mening mellan en man och en kvinna. Domaren ansåg sig inte kunna upplösa ett äktenskap mellan en kvinna och en person som varit gravid och fött barn men anser sig själv vara man.

Världen Idag berättade på nyhetsplats förra veckan om att de kristdemokratiska riksdagsledamöterna Annelie Enochson och Tuve Skånberg hånfullt tilldelats "Rosa tisteln" av RFSL Stockholm för att de "trots sitt partis vilja skrivit en motion om yrkande på avslag på regeringens proposition Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet". De anses därför ha missgynnat hbt-personer.

Det uppstår genast några frågetecken. Varför fick inte patientförening för transsexuella och före detta transsexuella, Benjamin, "Rosa tisteln"? De har också ställt sig bakom motionen. Varför gavs inte den hånfulla "utmärkelsen" till professor Marc Bygdeman, som utfört en stor del av könsbytesoperationerna i Sverige, som också ställt sig kritisk till regeringens proposition? Eller till Socialstyrelsens rättsliga råd, som vid bedömning av könsbyte hittills inte tillåtit en ändring av personnummer om personen inte genomgått de könsförändrande ingreppen?

I sin motion ställer sig Enochson och Skånberg frågande till hur barnens rättigheter tillvaratas, hur de barn som kommer födas och växa upp under dessa omständigheter skall kunna relatera till sin förälder och sin egen könstillhörighet.

Bland de remissinstanser som förordade en ytterligare analys av de juridiska konsekvenserna samt uppföljning av rättstillämpningen fanns Barnombudsmannen och Rädda Barnen.

Ett samhälle måste ha ett tryggt fundament för att byggas, där det finns normer, sanningar och absoluta skyddsvärden. Därför är det glädjande att berätta om ett nyinstiftat pris, "Ankaret", som går till samma KD-politiker, som häcklades av RFSL Stockholm med "Rosa tisteln". På nyhetsplats kan vi i dag berätta att Annelie Enochson och Tuve Skånberg blir de första att tilldelas utmärkelsen. Priset har instiftats av människorättsorganisationen Provita. Grattis Tuve och Annelie! Ankaret har alltid varit tecknet på hopp. På stabilitet. På trygghet. När radikallobbyisterna driver allt längre ut från land, och drar med sig inte bara enskilda individer utan också barn, kastar ni upp ett ankare, som inger hopp.

SEB gör bara halv pudel gällande Israelbojkott

Israelkommentar Israelkommentar. Kritikstorm mot SEB:s svarta lista Måndagen den 12 juni 2017 går till historien då SEB beslöt att ta ett finansiellt beslut grundat på politiska åsikter från en palestinaaktivist....

USA-student död efter hemkomst från Nordkorea

Fångenskap. "Brutal regim" enligt Trump Den amerikanske studenten Otto Warmbier dömdes till 15 års straffarbete efter att ha stulit en propagandaskylt från ett hotell i Nordkorea. En vecka...