Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer.
Romarbrevet 5:20

Världen idag

Lukas Berggren: Vilka står näst på tur, Dawkins?

Opinion · Publicerad 00:00, 22 aug 2014

Det senaste utspelet från ateisternas ateist – Richard Dawkins – har mött massiva reaktioner på de sociala medierna. Och med rätta. Rådet Dawkins ger om en kvinna får vetskap om att hon bär på ett barn med Downs syndrom är följande: "Abortera det och försök igen. Det vore omoraliskt att föra det in i världen om ni kan välja".

I Danmark har "kampen mot mongolismen", som Danska sundhetsstyrelsen kallar den, kommit långt. Man räknar med att inga barn med Downs syndrom kommer att födas efter år 2030. Även i Sverige pågår kampen. Allt fler landsting erbjuder så kallade KUB-tester till gravida kvinnor. Testet är ett sätt att upptäcka kromosomavvikelser, vanligen Downs syndrom. Detta har setts som en möjlighet att kunna välja bort Downs syndrom. Att abortera och försöka igen, som Dawkins uttrycker det.

Men den kamp som utkämpas är inte mot "mongolismen", utan mot människor som har Downs syndrom. Det är inte egenskaperna som sorteras bort, det är de annorlunda människorna som sorteras bort. Syftet med KUB-testerna är knappast att upptäcka avvikelser för att bota. Eller för att förbereda föräldrarna på att ta hand om ett annorlunda barn. Det hade ju varit behjärtansvärt i så fall. Nej, syftet är att upptäcka avvikande barn för att kunna välja bort dem. Fosterdiagnostiken är utsorterande. Den upptäcker avvikande egenskaper och sorterar sedan bort avvikande människor.

Dawkins uttalande är en tragisk – men fullt korrekt – konsekvens av hans världsbild. Den ateistiska världsbilden påverkar moraluppfattningen och människosynen. Som väl är drar folk vanligen inte konsekvenserna av sin världsbild. Det gör däremot Dawkins. Dawkins har gjort sig känd för att beskriva Gud som ett blodtörstigt monster. Men faktum är att han med sina egna uttalanden tydliggör vad de ödesdigra konsekvenserna av en värld utan Gud innebär. För honom är fosterdiagnostiken inte enbart en möjlighet att välja bort annorlunda barn. Han tar det ett steg längre. I Dawkins värld är det dessutom omoraliskt att inte välja bort annorlunda barn.

Evolutionen handlar om att de bäst anpassade ska överleva sämre anpassade. Handikappade, svaga, sjuka och andra "dåligt anpassade" människor bör då – i konsekvensens namn – sorteras bort. Inte bara egenskaperna, utan människorna. Det är själva grunden för evolutionär utveckling. Människans värde kommer i andra hand när utvecklingen ska drivas framåt. Utan Gud blir människans värde alltid en förhandlingsfråga, lite upp till de sociala ingenjörerna. Utan Gud vägs penningvärde mot människovärde. Personer som inte uppfyller kravet på "maximal lycka för flertalet" väljs bort. De som ropar högst vinner. De som inte har någon röst alls är de stora förlorarna. Om inte vi andra bestämmer oss för att låta människovärdet väga tyngst genom att ropa åt dem.

Den tekniska utvecklingen inom fosterdiagnostiken går framåt. I framtiden kommer ännu fler egenskaper kunna upptäckas på ett tidigt stadium i fosterutvecklingen. Färgblindhet, intelligens, hårfärg och längd kanske. Tekniken kommer kunna ge oss alltmer specifik information om våra barn. Men tekniken kommer inte hjälpa oss att välja, det måste vi göra själva. Teknik föder inte etik. Det etiska samtalet om den tekniska utvecklingen inom fosterdiagnostiken saknas i dag.

Dawkins retorik föranleder ett antal frågor: vilka barn blir det i framtiden "omoraliskt att föra in i världen"? Mindre intelligenta, kortväxta, mörkhyade eller färgblinda kanske? Blir budskapet till deras föräldrar också: "Abortera och försök igen"? Vilka står näst på tur, Dawkins? Djungelns lag är synnerligen blodtörstig.

Lukas Berggren
twitter.com/lukasberggren

Skyll inte förortsproblem på de kristna friskolorna

Ledare LIberalernas totalitära utspel Liberalerna fattade under den gångna helgen beslut om att förbjuda nyetablering av så kallade ”religiösa” skolor. De i partiet som ville förbjuda...

Israeliskt pris till forskare vid Chalmers

Innovation. Jens Nielsen, forskare vid Chalmers i Göteborg, har fått motta den israeliska statens energipris som kallas Eric and Sheila Samson Prize. Det är...