Den rättfärdiges läppar förstår vad som är välbehagligt, de ogudaktigas mun förvränger allt.
Ordspråksboken 10:32

Världen idag

Gemensam mobilisering

Opinion · Publicerad 00:00, 18 apr 2012

Vi lever i individualismens kultur, där alla ska vara fria och oberoende av varandra. Makar ska inte vara beroende av varandra, utan om skilsmässan väl inträffar måste man kunna stå på egna ben. Föräldrar ska inte vara beroende av de barn de sätter till världen, utan ha möjlighet att välja bort dem. Barn ska inte vara beroende av sina föräldrar utan tvingas till vuxenansvar – genom erkänd vuxenfrihet – i alltför tidig ålder. Generationerna ställs mot varandra. Yngre mot äldre, kvinnor mot män, invandrare mot infödda, rika mot fattiga. Individualismens kultur leder ofrånkomligen till motsättningarnas kultur, där vår egen frihet säkras genom att erövra någon annans frihet.
Hela politiska program bygger på dessa motsättningar. Klasskamp, kamp mot invandrare, kvinnokamp, och så vidare. Den frihet vi sökte blev i stället en ständig kamp. Ett botemedel mot denna kamp, där alla söker sitt och strider för den egna välfärden, är att vi erkänner vårt beroende av varandra. Ingen människa klarar sig ensam. Vi behöver varandra.

Vi löper risken att anamma denna individualismens, splittringens och motsättningarnas kultur i kristenheten. Min specialkallelse blir viktigare än församlingslivet. Våra egna agendor och favoritområden i församlingen blir viktigare än församlingens gemensamma bästa. Församlingen blir en del av mitt liv, och på mina villkor, i stället för att jag blir en del av församlingens gemensamma liv. Den egna lokala församlingen blir viktigare än Guds rikes bästa för orten. Samfunden blir viktigare än den samlade kristenheten i Sverige. Vi optimerar det egna utfallet och frågar oss ständigt vad vi själva tjänar på saker. Men kristen tro handlar inte om att optimera de egna fördelarna, utan om att lägga ner sitt liv för Jesus och för våra medmänniskor. Att kapitulera inför ett högre syfte. Att förlora sig själv för någon annan. Kristen tro handlar alltid om någon annan.
Här har kyrkan en viktig uppgift. Vi behöver förmedla en annan kultur. Församlingen är den plats där vi förenas i tron på Jesus Kristus och hans undervisning. Det är platsen där de egna agendorna får ge vika för hans agenda. Där vi tillsammans blir både viktigare, men också starkare, än du och jag som enskilda individer.

Kristenheten samlas inom kort till några viktiga samlingar som bidrar till just enhet och samling. Till mobilisering av Kristi kropp. Jesusmanifestationen anordnas i år den 12 maj och kommer liksom tidigare år att dra folk från hela landet, från olika kulturer och åldrar, från olika traditioner och samfund. Gemensamt finns bara ett enda syfte; att upphöja kungars Kung och herrars Herre – Jesus Kristus. I år kommer det att vara ett stort bönetåg genom Stockholm, där vi som kristna tillsammans får möjlighet att be för vårt land.
Den 6 juni, på nationaldagen, anordnar Sverigebönen som vanligt bön. Förra året var det bön på över 100 platser i Sverige. I år kommer det förhoppningsvis bli ännu fler orter som samlas till bön. Kanske kan ni göra något på er ort? Inför denna satsning anordnar Sverigebönen, tillsammans med oss på Världen idag, bönerådslag på fyra olika platser i Sverige. Syftet är att samtala om hur vi som kristna kan be tillsammans för Sverige. Vad kan vara viktigare?
Det är en stor uppmuntran att få samlas på det här sättet och möta våra syskon. Jesusmanifestationen och nationaldagsbönen är två tillfällen, där mobiliseringen av Kristi kropp står i fokus. Om inte du och jag är med, så saknas delar av kroppen. Låt oss därför göra vad vi kan för att vara med vid dessa tillfällen. När Kristi kropp samlas behöver du och jag vara med.

Lukas Berggren

Växande SAM möts i Gullbranna

Alliansmissionen. Årskonferens i medvind Under helgen möts Svenska Alliansmissionen och ungdomsgrenen SAU på Gullbrannagården för årsmöte. Det står jubileum, gudstjänster och samtal om nya...

Jens Charliesson: Paulus planterade, Apollos vattnade, men resultatet var inte deras sak att tänka på.

Gästkrönika Musikalen Hamilton spelas konstant på mitt Spotifykonto. Den är otrolig, och jag tror att jag skulle kunna skriva en text om varje strof i...

Migrationsverket följer upp konvertitärenden

Migration. Efter SKR:s kritik Migrationsverket kommer att följa upp hur konvertitärenden utreds och bedöms. Beslutet att inleda en tematisk granskning fattades efter ny kritik mot...