Löna inte ont med ont, sträva efter det som är gott inför alla människor.
Romarbrevet 12:17

Världen idag

Dygdernas comeback: Återhållsamhet

Opinion · Publicerad 00:00, 27 apr 2012

Ni har alla sett rubrikerna om Europas skuldkris med medföljande upplopp. Även om många vänsterledare fortfarande föredrar stora satsningar, ”för att stimulera ekonomin” före nedskärningar av utgifter så håller den tokiga idén att man ska låna sig ur skuld på att ersättas. Flertalet högerledare väljer nu hellre att skära i statens utgifter för att komma tillrätta med budgetunderskott och växande statsskulder.
När de italienska parlamentarikerna nyligen sänkte sina månadslöner med drygt 10 000 kr (från 150 000 kr (!)
så spelar det knappast någon roll då deras underhus kostar lika mycket som alla parlamenten i Storbritannien, Frankrike, Spanien och Tyskland tillsammans, hela 16 miljarder kronor. Utöver detta är tjänstemännen välbetalda; en chefsstenograf kan ha en månadslön på över 200 000 kr. Tillkommer gör generösa representationskonton och det faktum att en subventionerad biff i parlamentet kostar bara 25 kr. Så att stenograferna har råd, kanske.
Att leva över sina tillgångar fungerar inte i längden för vare sig individer eller nationer. Efter Grekland väntas nu Portugal, Spanien och till och med kanske Frankrike följa; Frankrike, som inte presenterat en budget utan underskott sedan 1974; snart 40 år sedan!

Nu diskuteras det huruvida den ”brandvägg” som byggts upp av EU och Internationella valutafonden, i runda tal 7 000 miljarder kronor (varav 100-150 miljarder från Sverige) skulle räcka till för en ”bailout” till efter Grekland, antingen för Spanien eller Italien. Hur dessa länder ska kunna betala tillbaka ett sådant lån är det ingen som vet.
Från att ha varit ett skällsord är nu det engelska ordet ”austerity”, återhållsamhet, den trendigaste dygden bland ansvarsfulla europeiska politiker. Egentligen är det ganska enkelt – man måste rätta munnen efter matsäcken. Det gäller för företag, för studenter och för familjer. Det gäller också för nationer.
Staters återhållsamhet betyder i huvudsak lägre utgifter, minskade tjänster och sänkta bidrag i stället för höjda skatter. Detta låter ju väldigt osvenskt och är det säkert också. När BBC i en stor opinionsundersökning frågade människor i 22 länder om de ansåg att staten skulle komma tillrätta med budgetunderskotten antingen genom att erbjuda färre tjänster eller höjda skatter, så var det faktiskt inte ett enda land där en majoritet valde ”höjda skatter”. Å andra sidan var inte Sverige eller något annat nordiskt land med i undersökningen.

Sverige, ett av de länder som står bäst rustade i Europas skuldkris, har en god tradition av puritanska dygder som återhållsamhet, sparsamhet och självdisciplin. Flera folkrörelser, bland annat nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen, bidrog till att skötsamhet och flit blev höga ideal. Att ”arbetaren är värd sin lön” var något som alla fick höra, något som säkert i dag skulle kallas moralistiskt och exkluderande.
Nu är frågan hur man ska kunna övertala Europas återhållsamma och arbetsamma puritaner att ösa in hundratals eller tusentals miljarder kronor till nationer, som inte ens kan sköta utgifterna för sitt eget parlament? Jag hoppas att det blir en viktig fråga till valen till Europaparlamentet och riksdagen 2014.

Johan Lundell

Henriksson vill inte gå före i abortfrågan

Abort. KD avvaktar Socialstyrelsens möte med läkare Socialminister Annika Strandhäll (S) vill inte slå fast att sena aborter inte får avslutas ända in i 22:a graviditetsveckan. Men KD kommer inte att...

Ryssland tiger om Wallenberg

Brott. Den ryska säkerhetstjänsten vill inte offentliggöra dokument som skulle kunna kasta ljus över Raoul Wallenbergs död. Det kan ske först 2022, är...

Om religion inte hör hemma bland politik, så hör politik inte hemma bland religion.

Gästkrönika Jens Charliesson Det borde vara en dubbelriktad gata, den där uppfattningen att religion ska hållas utanför politiken. Det är ju så man tycker i dagens Sverige, att...

Avböjer "skyddsring" vid synagogan

Antisemitism. Judisk förening oroad för säkerhet den 30 september Den judiska församlingen i Göteborg önskar att de som vill skydda stadens judar när Nordiska motståndsrörelsen demonstrerar den 30 september, inte...